Home » Fikh
Fikh2021-11-30T18:00:29+00:00

Fikhu – Rregullat, Dispozitat dhe Jurispredenca Islame

Rregullat e Faljes, Agjërimit, Zekatit, Haxhit, Xhenazeve, Zotimeve, Ushqimeve, Mjekësisë dhe Kurimit, Marrëdhënieve Financiare e Shoqërore, dhe shumë të tjera

Këndi i Agjërimit

Agjërimi i Muajit Ramazan dhe agjërimet vullnetare

Këndi i Namazit

Kryerja e Namazit ashtu si e kryente i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të!)

Gjithçka mbi namazin dhe rregullat e tij

Pyetje-Pergjigje rreth Fikhut

Vizito Këndin
Go to Top