Loading...
Fikh2023-01-19T16:29:53+04:00

Postimet e Fundit

VESHMBATHJA

By |June 1st, 2023|

VESHMBATHJA   Shkëputur nga libri “Fikhu Suneh” Autor: Sejjid Sabik Përkthyer nga një grup përkthyesish Nxjerrja e Haditheve: Bledar Albani, me gjykimet e [...]

USHQIMET

By |June 1st, 2023|

USHQIMET   Shkëputur nga libri “Fikhu Suneh” Autor: Sejjid Sabik Përkthyer nga një grup përkthyesish Nxjerrja e Haditheve: Bledar Albani, me gjykimet e [...]

ORTAKËRIA

By |June 1st, 2023|

ORTAKËRIA Nga libri “Fikhu Suneh” Autor: Sejjid Sabik Përkthyer nga një grup përkthyesish Nxjerrja e Haditheve: Bledar Albani, me gjykimet e shejh Muhamed [...]

SURJA “EL MAIDE” – NR. 5

November 21st, 2023|0 Comments

SURJA EL MAIDE (Surja Nr. 5, Medinase, 120 ajete) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit O besimtarë[1]! Përmbushni marrëveshjet[2]! Ju është lejuar mishi i kafshëve[3], përveç atyre që ju [...]

NAMAZI I XHUMASË DHE VLERAT E SAJ

November 9th, 2023|0 Comments

NAMAZI I XHUMASË Shkëputur nga libri “Fikhu Suneh” Autor: Sejjid Sabik Përkthyer nga një grup përkthyesish Nxjerrja e Haditheve: Bledar Albani, me gjykimet e shejh Muhamed Nasirudin Albani   Vlerat e ditës së xhuma Xhumaja [...]

Go to Top