Home » Fikh » Pastërtia

Pastërtia

By |2022-02-19T08:51:26+00:00November 18th, 2016|Fikh, Pastërtia|

Pastërtia

Nga libri “El Vexhiz fi Fikhis Suneh uel Kitabil Aziz”, i Abduladhim ibën Bedevi el Halefi

Pastërtia në kuptimin gjuhësor është të pastruarit dhe dlirësia nga papastërtitë aksidentale, […]

Go to Top