Rrugëtepaqes.net

Dije dhe Vepër – Në bindje ndaj Zotit dhe Pasim të Rrugës Profetike

Dija është ushqimi i besimit dhe drita e besimtarëve, prandaj vazhdoni të kërkoni dijen dhe ta mbushni kohën tuaj me përmendjen e Allahut!

Na ndiqni

Nga postimet më të fundit

Jeto me Kuranin

Kurani është dëshmues për shokun e vet në ditën e Kiametit

Lexoje, mësoje dhe zbatoje Kuranin në jetën tënde të përditshme

Kurani – Mesazhi i Allahut

Vendi i Familjes në Islam

Suneti – Tradita Profetike

Ndiq rrugën profetike

Rruga e të Dërguarit të Allahut është udhëzimi për zbatimin e Kuranit, kështu që nuk mund të ndahet prej tij

Mësoje dhe zbatoje Sunetin e të Dërguarit të Allahut, Muhamedit (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të!)

Besimi i Vërtet Islam

Zoti është Një!

Nuk ka zot dhe të adhuruar tjetër, që meriton të adhurohet, përveç Allahut!

Mëso besimin e saktë dhe ruaju nga idhujtaria dhe bërja Allahut ortak, sepse Allahu mund të falë çdo gjynah, përveç idhujtarisë!

Fikhu – Jurisprudenca Islame

Mëso të praktikosh Islamin dhe ta bësh atë stilin e jetës tënde, për të arritur lumturinë në të dy botët!

Muajt e Shenjtë

May 8th, 2024|0 Comments

Muajt e Shenjtë   Allahu i Madhëruar thotë: إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللّهِ يَوْمَ خَلَقَ [...]