Të drejtat e Fëmijëve

By |2021-11-30T18:02:52+00:00November 16th, 2021|


Të drejtat e Fëmijëve

Muslimani e pohon se fëmijët kanë të drejtat e tyre mbi prindërit e tyre, të cilat të drejta prindi (babai) duhet t’i përmbushë. Gjithashtu ai e pohon se ka disa sjellje dhe […]

Go to Top