Shkencat e Kuranit (1)

By |2021-11-30T17:55:10+00:00November 18th, 2021|


Njohuritë elementare Shkencat e Kuranit

 Autor: Abdullah ibën Jusuf el Xhudej

Parathënia e autorit

Falënderuar qoftë Allahu, Zoti i botëve! Dëshmoj se nuk të adhuruar tjetër (me të drejtë) përveç Allahut, Një e të Pashoq dhe […]

Surja El Isra

By |2021-11-18T14:46:38+00:00November 15th, 2021|

Aliquam sit amet ipsum eu tellus tincidunt commodo. Aenean metus tellus, vehicula at nisl vel, laoreet gravida risus. Integer nec fringilla neque. Vivamus tincidunt dui vitae augue.

Lexo dhe Dëgjo Kuran

By |2021-11-16T15:39:32+00:00November 18th, 2016|

Sqarim

Përkthimi në Shqip i Kuranit në këtë artikull nuk është përkthimi i Rrugetepaqes.net

Përkthimi i Rrugetepaqes.net është një version i ri përkthimi i Kuranit me komentim të përmbledhur dhe të qartë për kuptimin e Kuranit ashtu si ka zbritur.
Përkthimi […]

Go to Top