Kurimi i zemrës së sëmurë nga pushtimi i vetvetes

By |2024-03-05T21:34:04+04:00February 7th, 2024|Categories: Pastrimi Shpirtit|

Kurimi i zemrës së sëmurë nga pushtimi i vetvetes   Nga libri: Ndihma e nevojtarit kundër kurtheve të djallit - Igathetu el Lehefan Fi Mesajidi es Shejtan Autor: Shemsudin Ebu Abdullah Muhamed ibën Kajim el Xheuzije (691-751 H. / 1292-1350) Përktheu: Bledar Albani   Ky kapitull është si bazë dhe themel për kapitujt që do të vijnë më pas, sepse të gjitha [...]

Shenjat e sëmundjes së zemrës dhe shenjat e shëndetit të saj

By |2024-03-05T21:34:28+04:00February 7th, 2024|Categories: Pastrimi Shpirtit|

Shenjat e sëmundjes së zemrës dhe shenjat e shëndetit të saj   Nga libri: Ndihma e nevojtarit kundër kurtheve të djallit - Igathetu el Lehefan Fi Mesajidi es Shejtan Autor: Shemsudin Ebu Abdullah Muhamed ibën Kajim el Xheuzije (691-751 H. / 1292-1350) Përktheu: Bledar Albani Secili nga organet e trupit është krijuar për funksione të posaçme që lidhen me të, dhe ai [...]

Pastrimi i zemrës nga nyjëzat dhe papastërtitë e saj

By |2024-03-05T21:35:02+04:00February 7th, 2024|Categories: Pastrimi Shpirtit|

Pastrimi i zemrës nga nyjëzat dhe papastërtitë e saj   Nga libri: Ndihma e nevojtarit kundër kurtheve të djallit - Igathetu el Lehefan Fi Mesajidi es Shejtan Autor: Shemsudin Ebu Abdullah Muhamed ibën Kajim el Xheuzije (691-751 H. / 1292-1350) Përktheu: Bledar Albani Kjo temë, megjithëse mund të hyjë në temën paraardhëse, siç e sqaruam se kultivimi i zemrës nuk mund të [...]

Kultivimi i Zemrës

By |2024-03-05T21:35:06+04:00February 7th, 2024|Categories: Pastrimi Shpirtit|

Kultivimi i Zemrës   Nga libri: Ndihma e nevojtarit kundër kurtheve të djallit - Igathetu el Lehefan Fi Mesajidi es Shejtan Autor: Shemsudin Ebu Abdullah Muhamed ibën Kajim el Xheuzije (691-751 H. / 1292-1350) Përktheu: Bledar Albani   Kultivimi në kuptimin gjuhësor është zvillimi dhe rritja e trupit të diçkaje dhe plotësimi e pjekja e saj. Ndaj thuhet: “u kultivua diçka”, kur [...]

Kurani Fisnik i përmban ilaçet e Zemrës

By |2024-03-05T21:35:52+04:00February 7th, 2024|Categories: Pastrimi Shpirtit|

Kurani Fisnik i përmban ilaçet e Zemrës dhe kurat për të gjitha sëmundjet e saj   Nga libri: Ndihma e nevojtarit kundër kurtheve të djallit - Igathetu el Lehefan Fi Mesajidi es Shejtan Autor: Shemsudin Ebu Abdullah Muhamed ibën Kajim el Xheuzije (691-751 H. / 1292-1350) Përktheu: Bledar Albani Allahu i Madhëruar thotë: ﴿يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم و [...]

Nuk ka lumturi për zemrën dhe as kënaqësi e rregullim vetëm nëse…

By |2024-03-05T21:35:57+04:00February 7th, 2024|Categories: Pastrimi Shpirtit|

Nuk ka lumturi për zemrën dhe as kënaqësi e rregullim vetëm duke qenë se Zoti i saj dhe Krijuesi i saj, vetëm Ai të jetë i Adhuruari i saj, pikësynimi i asaj që ajo kërkon dhe më i dashur për të se çdo gjë tjetër   Nga libri: Ndihma e nevojtarit kundër kurtheve të djallit - Igathetu [...]

Jeta e zemrës dhe drita e saj janë esenca e çdo të mire

By |2024-03-05T21:36:02+04:00February 7th, 2024|Categories: Pastrimi Shpirtit|

Jeta e zemrës dhe drita e saj janë esenca e çdo të mire në të, ndërsa vdekja dhe errësira e saj janë esenca e çdo të keqeje dhe çrregullimi në të   Nga libri: Ndihma e nevojtarit kundër kurtheve të djallit - Igathetu el Lehefan Fi Mesajidi es Shejtan Autor: Shemsudin Ebu Abdullah Muhamed ibën Kajim el Xheuzije (691-751 H. / [...]

Ekzistimi i pamohueshëm i sëmundjes së Zemrës

By |2024-03-05T21:36:05+04:00February 7th, 2024|Categories: Pastrimi Shpirtit|

Ekzistimi i pamohueshëm i sëmundjes së Zemrës   Nga libri: Ndihma e nevojtarit kundër kurtheve të djallit - Igathetu el Lehefan Fi Mesajidi es Shejtan Autor: Shemsudin Ebu Abdullah Muhamed ibën Kajim el Xheuzije (691-751 H. / 1292-1350) Përktheu: Bledar Albani Allahu i Lartësuar, për hipokritët thotë: "في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضاً" “Në zemrat e tyre ka sëmundje (dyshimi dhe [...]

Go to Top