Zemra e shëndoshë, Zemra e sëmurë dhe Zemra e vdekur

By |2024-03-05T21:36:09+04:00February 5th, 2024|Categories: Pastrimi Shpirtit|

Zemra e shëndoshë, Zemra e sëmurë dhe Zemra e vdekur   Nga libri: Ndihma e nevojtarit kundër kurtheve të djallit - Igathetu el Lehefan Fi Mesajidi es Shejtan Autor: Shemsudin Ebu Abdullah Muhamed ibën Kajim el Xheuzije (691-751 H. / 1292-1350) Përktheu: Bledar Albani   Përderisa zemrat cilësohen me jetë dhe me të kundërtën e [...]