HADITHET E SAKTA TË “EL XHAMIU ES SAGIR” (3)

By |2024-01-05T23:09:44+04:00January 5th, 2024|Categories: Hadithe|

HADITHET E SAKTA TË “EL XHAMIU ES SAGIR” DHE SHTOJCA E TIJ (3) Autor: Muhamed Nasirudin el Albani Autori i “El Xhamiu es Sagir” – Përmbledhësi i Vogël – : Xhelaluddin es Sujuti Përktheu: Dr. Bledar Albani   “Ruajuni padrejtësisë, sepse padrejtësia është errësirë në ditën e Kiametit!” [Sahih] / (Ahmedi, Taberani në el Kebir, Bejhakiu në Shuab); nga [...]

HADITHET E SAKTA TË “EL XHAMIU ES SAGIR” (2)

By |2024-01-05T23:07:52+04:00January 5th, 2024|Categories: Hadithe|

HADITHET E SAKTA TË “EL XHAMIU ES SAGIR” DHE SHTOJCA E TIJ (2) Autor: Muhamed Nasirudin el Albani Autori i “El Xhamiu es Sagir” – Përmbledhësi i Vogël – : Xhelaluddin es Sujuti Përktheu: Dr. Bledar Albani   “Ebu Bekri dhe Umeri janë dy zotërinjtë e burrave të banorëve të xhenetit, prej të parëve dhe të fundit, duke përjashtuar [...]

HADITHET E SAKTA TË “EL XHAMIU ES SAGIR” (1)

By |2024-01-01T21:43:19+04:00December 26th, 2023|Categories: Hadithe|

HADITHET E SAKTA TË "EL XHAMIU ES SAGIR" DHE SHTOJCA E TIJ (1) Autor: Muhamed Nasirudin el Albani Autori i "El Xhamiu es Sagir" - Përmbledhësi i Vogël - : Xhelaluddin es Sujuti Përktheu: Dr. Bledar Albani   Hadithet që fillojnë me shkronjën Elif - në arabisht   "Do të shkoj te dera e Xhenetit [...]

 Abstraktimi i Monoteizmit

By |2024-01-13T17:06:47+04:00December 16th, 2023|Categories: Besim, Besimi Selefeve|

 Abstraktimi i Monoteizmit  - Adhurimi i Një Zoti të Vetëm ashtu si i takon Atij -   Titulli origjinal: Taxhrijd et Teuhid el Mufijd Autor: Taki ed Din Ahmed bin Ali el Makrizi (vdekur në vitin 854 Hixhri) Përktheu: Dr. Bledar Albani   Parathënia e autorit Filloj me Emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit! Falënderimi [...]

Go to Top