NAMAZI I XHUMASË DHE VLERAT E SAJ

By |2023-11-09T21:31:31+04:00November 9th, 2023|Categories: Falja - Namazi|

NAMAZI I XHUMASË Shkëputur nga libri “Fikhu Suneh” Autor: Sejjid Sabik Përkthyer nga një grup përkthyesish Nxjerrja e Haditheve: Bledar Albani, me gjykimet e shejh Muhamed Nasirudin Albani   Vlerat e ditës së xhuma Xhumaja (e premtja) është dita më e mirë e javës. Ebu Hurejra transmeton se Pejgamberi (a.s.) ka thënë: “Dita më e mirë [...]

22. SURJA “EL HAXH” – PELEGRINAZHI

By |2024-03-11T22:45:29+04:00November 6th, 2023|Categories: Kurani Shqip|

SURJA EL HAXH (Surja Nr. 22, Mekase, 78 ajete) Me Emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit O njerëz! Ruajuni Zotit tuaj, sepse dridhja e Orës (Kiametit), është vërtet diçka e madhe![1] Ditën që do ta shihni atë (dridhjen e Kiametit), çdo nënë me fëmijë në gji do ta harrojë fëmijën dhe çdo [...]

Kurani, mrekullia e përhershme!

By |2023-11-07T11:11:23+04:00November 6th, 2023|Categories: Kuran, Shkencat e Kuranit|

Kurani, mrekullia e përhershme!   Nga libri: Njohuritë elementare në Shkencat e Kuranit Autor: Abdullah ibën Jusuf el Xhudej Përktheu: Dr. Bledar Albani   Në gjuhën arabe, Kuran është infinitive, domethënia e të cilit është: mbedhje, grumbullim. Dhe Kurani, të cilin Allahu i Lartësuar ia ka zbritur Muhamedit (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi [...]

17. SURJA “EL ISRA” – UDHËTIMI I NATËS

By |2024-03-11T22:43:03+04:00November 5th, 2023|Categories: Kurani Shqip|

SURJA "EL ISRA" - UDHËTIMI I NATËS  (Surja Nr. 17, Mekase, 111 ajete) Me Emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit I Lartësuar qoftë Ai që e mori robin e Tij (Muhamedin) natën nga Xhamia e Shenjtë (Kabeja) në Xhaminë e Largët (Aksa), rrethinën e së cilës Ne e kemi bekuar, për t’i treguar [...]

Go to Top