LIBRAT E NXËNËSIT TË DIJES

By |2024-01-31T17:20:03+04:00January 31st, 2024|Categories: Dituria|

LIBRAT E NXËNËSIT TË DIJES   Nga libri: Version i shkurtuar i librit “LIBRI I DIJES” Autor: Dijetari i madh Muhamed ibën Salih el Uthejmin (Allahu e mëshiroftë!) Përktheu: Bledar Albani   Në fillim të këtij kapitulli duhet patjetër që të sqarojmë disa çështje të rëndësishme për nxënësin e dijes. Ato çështje janë: Si të sillemi me librin? Sjellja [...]

RRUGET E MARRJES SË DIJES

By |2024-01-31T15:18:10+04:00January 31st, 2024|Categories: Dituria|

RRUGET E MARRJES SË DIJES DHE DISA GABIME NGA TË CILAT DUHET PASUR KUJDES   Nga libri: Version i shkurtuar i librit “LIBRI I DIJES” Autor: Dijetari i madh Muhamed ibën Salih el Uthejmin (Allahu e mëshiroftë!) Përktheu: Bledar Albani   Rrugët e marrjes së dijes   Është mëse e ditur se kur njeriu synon të arrijë në një [...]

EDUKATA E NXENESIT TE DIJES

By |2024-01-31T15:09:59+04:00January 31st, 2024|Categories: Dituria|

EDUKATA E NXENESIT TE DIJES DHE SHKAQET NDIHMUESE PER MARRJEN E DIJES   Nga libri: Version i shkurtuar i librit “LIBRI I DIJES” Autor: Dijetari i madh Muhamed ibën Salih el Uthejmin (Allahu e mëshiroftë!) Përktheu: Bledar Albani   Edukata e nxënësit të dijes   Nxënësi i dijes duhet patjetër që të mvishet me disa morale dhe edukata, prej [...]

DIJA; VLERA E SAJ DHE GJYKIMI PËR KËRKIMIN E SAJ

By |2024-01-31T15:00:45+04:00January 31st, 2024|Categories: Dituria|

DIJA; VLERA E SAJ DHE GJYKIMI PËR KËRKIMIN E SAJ   Nga libri: Version i shkurtuar i librit "LIBRI I DIJES" Autor: Dijetari i madh Muhamed ibën Salih el Uthejmin (Allahu e mëshiroftë!) Përktheu: Bledar Albani Përkufizimi i dijes Në kuptimin gjuhësor, dija është e kundërta e injorancës. Përkufizimi i saj mund të ishte kështu: [...]

Go to Top