Pyetje-Përgjigje të Ndryshme (5)

 


(Pyetja Nr. 250) Luljeta / Gjermani

Message: Selamu alejkum.
A eshte haram kjo qeshtje: qe nese e ke dike te semur dhe ti jep para(sadak) per t’u sheruar ai,apo kur te nisesh ne rruge te gjat dhe jep sadak, per te mbri mir .
Pyetja ime eshte tani, a ka ketu shirk ne kete qeshtje, apo nje gje e till eshte e lejuar nga islami por njerzit nuk po dijn te e sqarijn mir kete gje, se si eshte nga sunneti.
Ju lutem nje sqarim lidhje me kete gje. Allahu ju shperbleft per punen qe e beni ne kete Bote dhe Ahiret…AMIN !!!

Përgjigje / 08-07-2011

Qe te japesh sadaka (lemoshe) per nje te semure me qellimin qe te sherohet, kjo eshte porosi e Pejgamberit (salallahu alejhi ue selem), i cili ka thene: “Kuroni te semuret tuaj me sadaka!” [Sahihul Xhami, 3358].

Kurse dhenia e sadakas me qellim te mberritjes e kthimit shendoshe e mire nuk ka ndonje argument ne Islam, por ato qe duhen bere ne kete rast jane ndjekja e tradites se Pejgamberit (salallahu alejhi ue selem) ne udhetim, duke filluar qe prej faljes se dy rekateve namaz Istihara, e me pas lutjen e udhetimit, te hipjes ne mjetin e udhetimit, shkurtimit dhe bashkimit te namazeve gjate udhetimit, lutja sa me shume gjate udhetimit dhe lutja e posacme kur kthehesh nga udhetimi. Kurse kushtezimi i dickaje me qellim qe te kthehesh shendosh e mire, eshte dicka qe bie ndesh edhe me parimet e Islamit, i cili meson se jeta dhe vdekja jane ne dore te Allahut, kurse njeriu ka ne dore te lutet per shkak se nuk e di te fshehten, por jo te kushtezoje apo te jape garanci per dicka qe nuk e ka ne dore vecse Allahu. Allahu eshte i Gjithedijshmi.

(Pyetja Nr. 249) Luljeta / Gjermani / 21-06-2011

Message: Selamu alejkum ue rahmetullah.
Pata veq kete pyetje, se a eshte hallall te e marim nenshtetesin gjermane?

Përgjigje / 24-06-2011

Per te mesuar gjykimin e marrjes se muslimanit nenshtetesin e nje vendi jomusliman duhen plotesuar se pari kushtet qe i gjen ne pergjigjen e pyetjes 242, me poshte, dhe nese plotesohen ato kushte, atehere shtohet edhe kushti i domosdoshmerise se marrjes se neneshtetesise se atij vendi per te realizuar qellimin e qendrimit ne ate vend, sic eshte sqaruar ne pergjigjen e pyetjes se permendur me pare. E Allahu eshte i Gjithedijshem, i Urte.

(Pyetja Nr. 248) Alba / Itali / 21-06-2011

Message: Esselamu Alejkum we Rahmetullahi we Berekatuhu, Allahu jua shperblefte me xhenet per punen qe beni. Un doja te pyesja nqs per femrat eshte e lejuar te perdori kremra pre fytyren ne te cilen thuhet se ka cetyl alkol ose alcool denaturato (i cili me sa kam lexuar nuk lejohet te perdoret ne ushqime por ne kozmetike, ku dhe thuhet te behet kujdes mos te gelltiten produktet me kete perberje). Allahu jua shperblefte!

Përgjigje / 24-06-2011

Shkaku i ndalimit te alkoolit eshte lenda dehese qe ai permban, dhe cdo produkt qe permban lende dehese, pak apo shume, ai eshte i ndaluar dhe i papaster. Alkoolet jane te llojeve te ndryshme dhe ajo qe i bashkon te gjitha eshte lenda kimike (OH) qe permbajne. Dijetaret jane te gjithe te pajtimit se alkooli i ndaluar dehes eshte ai qe quhet “Ethyl Alcohol”, apo “Ethanol Alcohol”, kurse llojet e tjera te alkooleve jane helmuese dhe te vrasin para se te dehin, sic eshte Cetyl Alcohol apo Alcohol Denaturato, dhe per keto lloje helmuese te alkoolit ka mospajtim ne mesin e dijetareve, disa prej te cileve i lejojne per perdorim te jashtem por me kusht qe te mos jene te demshme, gje qe duhet te vertetohet nga mjekesia, kurse te tjere e ndalojne totalisht per t’ju larguar te dyshimtes. Perfundimi eshte se llojet helmuese te alkoolit jane subjekt dyshimi, sepse ne cdo rast ato permbajne lende alkoolike, edhe pse mund te jete tjetersuar, por pervec kesaj, eshte vertetuar tashme se keto lende alkoolike jane te demshme per lekuren dhe shendetin e njeriut, keshtu qe ndalimi i perdorimit te tyre eshte padyshim me afer lejimit, sidomos kur keto lende nuk jane te domosdoshme per te shpetuar jeten e perdoruesit te tyre, rast kur lejohet perdorimi i te ndaluarave, dhe pervec kesaj, sot ekzistojne produkte te sigurta natyrale shume here me te mira dhe me efektive se ato me permbajtje kimike dhe alkoolike te demshme. E Allahu eshte i Gjithedijshmi.

(Pyetja Nr. 247) Muslima / Prizren / 18-06-2011

Message: Esselamu Alejkum wr wb, i nderuar hoxh.. desha t’ju pyes lidhje rreth niqabit se a osht farz apo jo? se ne nje liber qe osht komentim i Kur’anit disa dijetar thojn se osht farz edhe mbulesa e fytyres..por Allahu a’lem. Allahu ju shperbleft me Xhennetul Firdaws!

Përgjigje / 22-06-2011

Ne lidhje me nikabin, apo mbulesen e fytyres per gruan muslimane, ka mospajtim ne mesin e dijetareve, ku disa thone se eshte e detyrueshme e te tjere thone se eshte sunet dhe veper e grave te pejgamberit (salallahu alejhi ue selem) dhe e grave te sahabeve. Ka edhe te tjere qe e kushtezojne detyrueshmerin e mbulimit te fytyres me ngacmimin qe mund te shkaktojne nje grua tek meshkujt nese del me fytyren zbuluar. Ajo qe mendojme se eshte me e sakte ne kete ceshtje, eshte se mbulimi i fytyres per gruan eshte sunet, dhe ato gra qe e bejne kete per hir te Allahut, duke ndjekur rrugen e grave te zgjedhura te Islamit, shperblimi i tyre eshte tek Allahu, e Allahu eshte Bujar, kurse ato qe nuk e mbulojne fytyren, nuk kane ndeshkim thjesht per kete gje, pervec nese kane ne zemer gjera te tjera, por qe fytyra nuk eshte prej auretit qe gruaja urdherohet ta mbuloje ne sy te njerezve te huaj. E Allahu eshte i Gjithedijshmi.

(Pyetja Nr. 246) Anonim / 17-06-2011

Message: eselamu alejkum.eshte hadithi i MUHAMEDIT S.A.U.S.cdo grua qe e heq veshjen e saj tek ndonje shtepi tjeter pos shtepise se burrit te saj me te vertet e ka hequr mbulesen ndermjet saj dhe zotit te vet….edhe nqs ne ate shtepi ka vetem gra eshte e ndaluar heqja e shamise. kam degjuar se disa gra nuk e heqin shamine ne shtepite ku shkojne edhe meqenese ka vetem gra ne ato shtepi. si komentohet ky hadith? (2)kam disa te xhuma qe po falem ne te njejten xhami ne vendin ku ndodhem.pas cdo xhumaje po falin*salatul gaib*d.m.th xhenazen e personave qe po vriten ne vendet muslimane me pretendimin se nuk u falet xhenazja sepse i hedhin ne det te vdekurit. si eshte gjykimki per kete ceshjte. lejohet kjo xhenaze?

Përgjigje / 24-06-2011

 1. Hadithi ne fjale ka per qellim zhveshjen e gruas totalisht duke i hequr te gjitha rrobat e saj ne nje vend tjeter jashte shtepise se saj, ku nuk eshte e sigurte nga syte e atyre qe nuk i lejohet ta shohin ne ate gjendje, dhe sipas disa transmetimeve, shkaku i hadithit ka qene se i Derguari i Allahut (salallahu alejhi ue selem) takoi Ummu Darda kur ajo doli nga hamami, dhe e pyeti se ku kishte qene, e ajo i tha se kishte qene ne “hamam” -banjo me avull, atehere i Derguari (salallahu alejhi ue selem) i tha: “Pasha Ate ne doren e te cilit eshte shpirti im! Cdo grua qe heq rrobat e saj ne vend tjeter pervec shtepise se ndonje prej nenave te saj, vecse ka grisur cdo mbulese mes saj dhe Meshireplotit.” Pra, hadithi ka per qellim heqjen e te gjitha rrobave ne vend ku mund ta shohin te huajt. Kurse heqja e shamise ne mesin e grave, pa prezence te burrave te huaj dhe as mundesine e shikimit te tyre ne ate gjendje, nuk ka ndonje ndalese ne Islam, pervec ruajtjes se ndonje pasoje qe mund te vije nga ndonje grua me besim te dobet e cila mund edhe te filmoje me telefon apo aparate te tjera, dhe ta publikoje me pas kete filmim, gjera qe duhet te kihen parasysh nga muslimanet vecanerisht neper tubime. Ne disa fetva te Shejh Albanit dhe te shejh iben Uthejmin, i behet nje komentim i perafert me kete me siper ketij hadithi, dhe qe te dy ata thone se hadithi nuk ka per qellim ndalimin total te zhveshjes se gruas ne shtepi tjeter pervec asaj te burrit te saj, por ai eshte hadith te cilit i kuptohet shkaku i ndalimit, e ai shkak eshte ruajtja nga syte e huaj, qofte edhe ne shtepine e burrit kur aty ka burra te huaj per shembull, apo kur nuk eshte burri. Pra, kjo eshte e qarte dhe e kuptueshme, e Allahu eshte i Gjithedijshmi.
 2. Namazi i xhenazes per te vdekurin qe nuk eshte prezent, kushtezohet me mosfaljen e xhenazese se tij ne vendin ku eshte varrosur apo ku ka vdekur. Kete mendim prekrah edhe shejh Iben Uthejmin, njesoj si Iben Tejmije dhe Ibnul Kajjim. Kurse te tjere thone se namazi i xhenazes per ate qe nuk eshte prezent behet vetem ne rastet kur kjo ka dobi dhe interes per muslimanet ne pergjithesi, si per shembull qe ai i vdekur te kete qene dijetar, deshmor ne rruge te Allahut ose i pasur qe i ka bere dobi muslimaneve me pasurine e tij. Kete mendim ka zgjedhur shejh Es Seadi, dhe kete fetva ka dhene edhe komisioni i fetvave “el lexhnetu ed daime”. Kurse prej dijetareve te Medhhebeve, Hanefite e kane ndaluar namazin e xhenazes ne mosprezence duke thene se vepra e Pejgamberit qe i ka falur namazin e xhenazes se Nexhashit, ka qene e posacme per Pejgamberin dhe per askend tjeter. Kurse dijetaret e medhebeve te tjera e kane kundershtuar kete sepse nuk ka argument per kete vecim, dhe disa prej tyre jane te mendimit se namazi i xhenazes i falet cdokujt qe vdes prej muslimaneve ne nje vend tjeter nga vendi i vet, qofte edhe nese ne ate vendin tjeter i eshte falur xhenazeja. Dmth qe i falet namazi i xhenazes nje personi qe eshte i njohur te vendi i tij por qe vdes ne vend tjeter nga vendi i tij, atehere njerezit e vendit te tij qe e njohin ate person, ia falin namazin e xhenazes ne mosprezence, edhe nese i eshte falur xhenazeja ne vendin ku ai ka vdekur. Kurse kjo qe ndodh ne xhamine tuaj cdo te xhuma mendojme se eshte e tepruar dhe nuk ka argument qe te veprohet ashtu, sepse askush nuk di se per cilin te beje lutje, sepse asgje nuk dihet, as me siguri dhe as me hamendje, dhe e gjitha eshte hamendje mbi hamendje, e Allahu e di me mire.

(Pyetja Nr. 245) Anonim / 14-06-2011

Message: Selam alejkum
Doja te dija, alkoli etilik qe perdoret per pastrim, nuk eshte i pijshem por perdoret per motive dizinfektuese a hyn tek alkoli qe Profeti s.a.u.s e ka mallkuar trasportimin e tij ? Allahu ta shperblefte per pergjigjen!

Përgjigje / 16-06-2011

Dijetaret jane pajtuar ne mendimin se alkooli etilik eshte dehes dhe perdoret ne pijet dehese, keshtu qe ai eshte i ndaluar ne Islam, dhe eshte i papaster, e nuk lejohet pastrimi apo disinfektimi me te, as transporti dhe as shitja e blerja e tij. Allahu eshte i Gjithedijshmi, i Urti. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi te Derguarin tone, Muhamedin, familjen e tij, shoket e tij dhe te gjithe ata qe ndjekin rrugen e tij deri ne diten e Kiametit!

(Pyetja Nr. 244) Emilian / Itali / 22-05-2011

Eselamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Une kisha per qellim qe te dija se a ka dobi ne davetin e disa faqeve islame, te cilat po perdorin si teme te shpeshte te na njohin me veprimtarite e nje shoqate te quajtur (masoni-e iluminati)?! e cila paramendohet qe ka per qellim te zhduke te gjitha fete, e te jete njeriu ai qe vendos ne toke pa mbeshtetjen ne ZOT. Me sa jam i informuar une dhe me ate qe kam lexuar, nuk kam gjetur akoma asnje argument ne islam! te gjitha informatat dhe supozimet kane baze nga fete e tjera si (krishterizmi)…. etj per kete shoqate. per dicka me shume
http://illuminatishqip.blogspot.com/
Ajo qe desha te dij eshte se a ka ndonje hadith ose ajet ne Kuran qe na paralajmeron, ose qe na terheq vemendjen per keta te ashtuquajtur “iluminati” me te cilet disa muslimane po mundohen t’i bejne lidhje me ardhjen e dexhallit? A eshte dicka per tu marre seriozisht, apo thjeshte disa musliman po perdorin keto informacione per te arritur fame, apo me shum fansa ne faqet e tyre ?!! Per te krishteret ardhja e tyre “iluminati” eshte “antikristo” permbysja e kryqit qe per ne muslimanet do te ndodhe me ardhjen e ISAIT alejhiselam. ALLAHU ju shperblefte per mundin tuaj, edhe per diturine qe e perhapni. Selamu alejkum!

Përgjigje / 02-06-2011

Ue alejkumu selam ue rahmetullahi ue berekatuhu! Ideologjia masone iluminati eshte pjelle e cifuteve dhe nje prej planeve te tyre per mashtrimin dhe futjen e njerezve ne dyshime rreth besimit ne Zot, duke i nxitur ata ne ateizem, dhe qellimin perse e bejne kete do e themi me pas. Po keshtu, vete ideologjia e shkences se sotme ka per qellim perhapjen e ateizmit dhe mohimin e Zotit si Krijues te gjithckaje, dhe ky drejtim i shkences eshte pjelle e cifuteve. Te gjitha kerkimeve shkencore i jepet drejtim ateist neper media, me qellim qe te largojne njerezit nga besimi te Zoti. Te gjitha kanalet e medha televizive satelitore te vecuara per natyren dhe shkencen, mjellin ateizmin dhe pas tyre qendrojne cifutet. Drejtimi qe i jepet mjekesise shkencore te sotme, i nje mjekesie totalisht materiale, kirurgjikale, kimike, e cila e ka zhveshur njeriun nga shpirti dhe ndjenjat, eshte perseri drejtim i nxitur nga cifutet, nderkohe qe vete ata per veten e tyre veprojne te kunderten e te gjitha ketyre! Te gjitha luftrat ne bote nxiten nga cifutet. Ekonomine boterore e shkaterrojne vetem cifutet, etj, etj. Po perse valle veprojne keshtu dhe cili eshte qellimi i tyre? Pergjigja eshte e thjeshte: Sepse vetem ata duhet te jene besimtare te vertete te Zotit, sepse ata jane bijte e Zotit dhe te dashurit e Tij, kurse te gjithe njerezit e tjere, te cdo feje, kombi apo rrace, te gjithe ata jane jobesimtare, idhujtare, ateiste dhe kafshe, madje me te ulet se kafsha, dhe nuk jane krijuar per tjeter, vecse per t’u sherbyer atyre!!! Cifutet e perhapin ateizmin per kete qellim: qe te mbesin vetem ata besimtare te Zotit! -A nuk eshte kjo nje cmenduri e vertete? A nuk eshte kjo nje arrogance e vertete? A kane tru keta njerez dhe a logjikojne? A nuk e dine ata se Allahu sheh dhe di gjithcka qe ata veprojne dhe mendojne? Si mund te jesh bir i Allahut dhe i dashuri i Tij kur vepron gjithcka Ai e ka ndaluar dhe te kunderten e gjithckaje qe Ai ka urdheruar?! Si mund te jene ata bijte e zgjedhur te Allahut dhe te dashurit e Tij, kur ata i vrasin njerezit nga xhelozia dhe smira qe kane kunder tyre?! E shume e shume cudira dhe pikepyetje qe lidhen me keta njerez rraciste, ziliqare, smirekeq, veperkeq e zemerlige, te cilet jo me kot Allahu i ka quajtur “magdub alejhim” (qe kane terhequr zemerimin dhe urrejtjen e Allahut mbi veten e tyre). Prej ketu, cdo ideologji apo besim i pavertete qe ben buje dhe kerkon te turbulloje njerezit dhe besimin e tyre, pas tij qendrojne cifutet dhe ai nuk ka kurrfare vertetesie.

Kurse “Masonizmi” mund te jete nje prej planeve absurde cifute qe kerkojne te sjellin dexhalin ne toke dhe i pergatisin terrenin atij, por qe ata sigurisht qe nuk e quajne “dexhal” apo “antikrisht”, por sipas tyre, ata presin profetin e fundit i cili ende nuk ka ardhur sipas tyre, (sepse Muhamedin -alejhis selam- ata e mohuan), me te cilin profet ata do te sundojne boten!!! -A ka absurditet, budallallek dhe rracizem me te madh se ky?! Nuk ka dyshim qe jane te semure mendore!

Sidoqofte, nuk ka asnje lloj argumenti, nga Kurani apo nga Suneti, qe flet ne hollesi per planet e cifuteve, edhe pse po t’i shohesh veprat e tyre, nuk dalin aspak jashte cilesive me te cilat i pershkruan Allahu ne Kuran. Keshtu qe mund te themi se ideja e “masoneve” eshte nje prej planeve ogurzeza te cifuteve, por qe kurre nuk do ju realizohet, sepse Allahu thote: “Hebrenjtë thonë: “Dora e Allahut është e shtrënguar.” Iu lidhshin duart atyre dhe qofshin të mallkuar për atë që thonë! Përkundrazi, të dyja Duart e Tij janë të hapura. Ai dhuron dhe jep si të dojë. Ajo që të është shpallur ty (Muhamed) nga Zoti yt, me siguri që shumicës prej tyre do t’ua shtojë mosbindjen dhe mohimin. Ne kemi futur ndërmjet tyre armiqësi dhe urrejtje deri në Ditën e Kiametit. Kurdo që ata ndezin zjarrin e luftës, Allahu e shuan atë. Ata përpiqen të shkaktojnë ngatërresa në Tokë, por Allahu nuk i do ngatërrestarët.” [El Maide, 64]. Dhe thote: “15. Në të vërtetë, ata ngrenë kurthe, 16. por dhe Unë ua pres me kurth. 17. Prandaj, jepu pak afat jobesimtarëve, afatizoi edhe për pak.” [Et Tarik, 15-17]. Prandaj, o muslimane, mos u mashtroni nga mashtrimet e cifuteve dhe njekohesisht mos u jepni atyre me teper se c’meritojne prej kohes se suaj dhe mendimit tuaj per ta, sepse ata jane njerezit me te pafe, te pandershem, te pabese, te paskrupull, mendjelehte, frikacake, burracake e zemerlige qe ekzistojne! Ata jane sprove per njerezimin ne pergjithesi, dhe per muslimanet ne vecanti. Ata jane vete shejtanet prej njerezve qe i shtyjne njerezit ne mosbesim dhe i pengojne ata nga besimi i vertete, por fuqia e tyre qendron te dyshimi qe ju futet njerezve dhe mashtrimi qe ju behet atyre, e nese njerezit e mesojne te verteten dhe mashtrimin e tyre, ata shkrihen si kripa ne uje dhe iu behen skllever njerezve menjehere, sic e tregon historia e tyre. Mashtrimi i tyre ka marre permasa te medha sot, dhe ngritja e tyre me arrogance e padrejtesi ka arritur kulmin, dhe tani nuk pritet vecse renia e tyre, poshterimi dhe percmimi, gje per te cilen lusim Allahun te na e mundesoje ta shohim me syte tane dhe ta deshmojme me qeniet tona, dhe kjo arrihet: thjesht me kthimin e muslimaneve ne fene e tyre me nje kthim te vertete, dhe te mos mashtrohen nga dynjaja, gje me te cilen po i mashtron cifuti kohet e fundit me demonstratat qe po perjetojne vendet muslimane sot; nese deri me sot cifuti eshte marre me prishjen e udheheqesve te vendeve muslimane dhe qeverite e tyre, tani ai po kalon ne nje faze tjeter: ate te prishjes fetare dhe morale te mases se gjere te popujve muslimane; duke i nxitur te kerkojne dynjane dhe kenaqesite e dynjase e te harrojne fene dhe moralet e saj, ashtu si beri me vendet e krishtera te perendimit. Por assesi nuk kane per tja arritur, sepse sado qe te ngrihet e paverteta e te sundoje, ne fund fiton gjithnje e verteta dhe triumfon. Allahu eshte i Gjithedijshmi, i Urti. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi te Derguarin tone, Muhamedin, familjen e tij, shoket e tij dhe te gjithe ata qe ndjekin rrugen e tij deri ne diten e Kiametit!

(Pyetja Nr. 243) Jara / Itali / 22-05-2011

Message: Esselamu alejkum we Rahmetullahi we Berekatuhu,doja te pyesja per ceshtjen e mishit ne vendet joislame. Un ketu porosita mish pasi shitesi me tha qe eshte hallall (dhe fakti qe gruaja e tij ishte me shami e kuptova qe jane muslimane), por me vone pashe qe shiste dhe birra. A lejohet ngrenia e mishit nqs ai shet aty dhe gjera haram? Allahu jua shperblefte!

Përgjigje / 02-06-2011

Nese ka dyqan tjeter ku mund te blesh mish hallall dhe ku nuk shiten gjera te ndaluara, atehere shko atje dhe lere kete dyqan, por nese nuk ka te tille dhe te gjitha dyqanet kane edhe harame, atehere te lejohet qe te blesh nga keto dyqane gjera te lejuara. E Allahu eshte i gjithedijshmi.

(Pyetja Nr. 242) Irzan / Elbasan / 21-05-2011

Message: Pershendetje. Desha t’ju drejtoj nje pyetje lidhur me shkollimin e femijeve muslimane jashte vendit. A eshte e lejuar qe keta femije te specializohen jashte vendit per dege te ndryshme si mjekesi, farmaci, inxhinieri etj? A ka ndonje hadith apo argument te sakte lidhur me kete dhe nese eshte e lejueshme cilat jane kushtet qe duhet te zbatohet? Allahu jua shperblefte me te mira.

Përgjigje / 02-06-2011

Ne pergjigje te kesaj pyetje po permbledhim nje fetva te shejh Iben Uthejminit (Allahu e meshirofte), ku flitet per qendrimin ne vendet jomuslimane dhe shkollimin ne ato vende: “Qendrimi i muslimaneve ne vendet jomuslimane eshte i rrezikshem per besimin dhe fene e tyre, por ne rast nevoje apo detyrimi, ky qendrim ka dy kushte baze: 1. Ruajtja e fese dhe besimit, gje e cila do te thote se muslimani qe shkon ne ato vende duhet te kete dije te mjaftueshme per fene dhe besimin e tij. 2. Mundesia e praktikimit dhe shfaqjes se riteve fetare ne ato vende. Pas plotesimit te ketyre dy kushteve, qendrimi i muslimaneve ne vendet jomuslimane ka disa forma: 1. Me qellim te thirrjes ne fene Islame dhe perhapjen e saj, gje e cila eshte nje lloj xhihadi, por qe kjo kushtezohet me mundesine e kryerjes se ketij misioni dhe mospengimin e tij nga ato vende. 2. Per studimin e gjendjes fetare dhe besimet e njerezve te atyre vendeve, me qellim qe te paralajmerojne njerezit nga devijimet e tyre. 3. Qendrimi per nevojat e shtetit musliman, sic jane ambasadoret apo delegatet e shtetit musliman ne ato vende. Gjykimi per secilin prej ketyre eshte sipas qellimit te tij. 4. Qendrimi per nevoja personale si tregtia, kurimi, etj, gje te cilen e kane lejuar dijetaret, madje dicka e tille eshte percjelle edhe nga disa prej sahabeve (tregtia). 5. Qendrimi per studime shkollore. Kjo pike perfshihet ne piken para kesaj ne fakt, por kjo eshte me e rrezikshme, sepse studenti merr prej mesuesit dhe prej vendit ku studion dhe eshte e veshtire te ruaje ate qe ka apo ta jape ate. Gjithesesi, per kete qendrim ka disa kushte te tjera shtese mbi ato dy kushtet baze: a) qe studenti te jete ne nje grade te konsiderueshme pjekurie dhe kuptimi me ane te ciles ai di te dalloje mes te vertetes dhe te pavertetes, te dobishmes dhe te demshmes. Perndryshe, nese atje shkojne te rinj te papjekur dhe pa dije te mjaftueshme per fene e tyre, kjo do te ishte nje shkaterrim i madh per ta dhe popullin e tyre, sepse menjehere do te binin pre e mosbesimit, prishjes morale dhe sjelljes se pahijshme. b) Te kete dije te mjaftueshme per fene e tij, qe te dalloje mes te vertetes dhe te pavertetes. c) Te jete fetar, praktikues i rregullt i fese, i devotshem, sepse vetem keshtu mund te ruhet nga devijimi dhe prishja. d) Qe studimi ne ato vende te jete e nevojshme per muslimanet e vendit ku jeton, dhe kur ky lloj studimi nuk ekziston ne vendin e muslimaneve. 6. Forma e gjashte e qendrimit eshte qendrimi thjesht per te jetuar ne ato vende dhe per te punuar atje, dhe ky eshte me i rrezikshem nga te gjitha format e tjera te qendrimit per shkak te integrimit qe pason si rezultat i ketij qendrimi…” [Mexhmuu Fetava Iben Uthejmin, Fetva nr. 388]. E Allahu eshte i Gjithedijshmi.

(Pyetja Nr. 241) Ganimete / 10-05-2011

Message: Eselam alejkum kam deshir te dij kur kaloj afer varreve qka asht mir te thuhet une e tham elhamdulilahin si dhe selavatet po nuk jam e sigurt qka asht me mir. ALL-LLAHU JU SHPERBLEFT.

Përgjigje / 17-05-2011

Ebu Hurejra (Allahu qofte i kenaqur me te!) thote: “I Derguari i Allahut shkoi te varrezat dhe tha: “Esselamu alejkum dara kaumin mu’minin, ue inna inshaAllahu bikum lahikun” (Esselamu alejkum o banesa te njerezve besimtare! Edhe ne se afermi do ju bashkangjitemi juve). [Muslimi]. Ne nje transmetim tjeter te Aishes (radiallahu anha) thuhet se i Derguari i Allahut (salallahu alejhi ue selem) e mesoi ate qe kur te shkoje te varrezat te thote: “Esselamu ala ehli eddijari minel mu’minine uel muslimin, ue jerhamAllahu elmustekdimine minna uel muste’hirin, ue inna inshaAllahu bikum lahikun.” (Paqja qofte mbi banoret e ketyre banesave prej besimtareve dhe muslimaneve! Allahu i meshirofte te meparshmit dhe te mevonshmit tane! Edhe ne se afermi do ju bashkohemi juve inshaAllah). [Muslimi].

Pra, keto lutje behen kur shkon te varrezat apo kur kalon prane tyre, dhe asgje tjeter pervec ketyre nuk ka ardhur ne traditen profetike, nderkohe qe nese do te kishte lutje me te mire se keto, i Derguari i Allahut do i bente ato lutje, e askush nuk mund te jete me i mire se i Derguari i Allahut apo te dije e te beje lutje me te mira se ai. E Allahu eshte i Gjithedijshmi.

(Pyetja Nr. 240) Shaban / Itali / 01-05-2011

Message: selamu alejkum vella,ne radhe te pare doja te shprehja nje falenderim per punen e rendesishme qe po benei. ma beni hallall n.q.s pyetjet jane perseritje e asaj qe eshte thene me pare.1 doja nje sqarim te hollesishem persa i perket ceshtjes se votimeve ne vendin tone kam per qellim shqiperine sepse me sa kam degjur dhe lexuar mendimet jane dy i pari qe i lejojne duke u mbeshtetur ne rregullin e demit me te vogel dhe tjetri i ndalon rrepsisht te dy mendimet thone qe i kane nxjerur nga fetvate e dijetreve te medhenj si albani uthejmini e komisioni i perhershem e fetvave. 2. Doja nje sqarim per sa i perket ceshtjes aktuale qe ka kapluar vendet muslimane se si ka ndryshur gjendja para dhe pas demostratve psh shejh Luhajden cileson levizjen popullore ne siri si xhihad shume dijetare ne keto vende kane mbeshtetur popullin. ma bej hallall se u zgjata por doja nje shpjegim se shume here ne kto vende qe nuk kemi kush na keshillon ceshtje te tilla behen shkak per percarje midis nesh. Allahu te shperblefte.

Përgjigje / 01-05-2011

 1. Eshte e vertete se mendimet jane dy, dhe se jane perfituar nga fetvate e dijetareve, por ajo qe shoh me te sakte ne kete ceshtje eshte mosmarrja pjese ne votime, por njekohesisht te mos kritikohen ata qe marrin pjese, si dhe anasjelltas, ata qe marrin pjese te mos i kritikojne ata qe nuk marrin pjese. E Allahu e di me mire.
 2. Aktualiteti i botes Islame sot eshte i hidhur, madje qe prej disa dekadash, por ndoshta tani ka arritur kulmin dhe do Allahu merr kthese per mire. Nuk ka dyshim se keto demostrata ne fillimet e tyre jane nxitur nga armiqte e Islamit me qellim te prishjes se qetesise dhe derdhjes se gjakut te pafajshem te muslimaneve, por nuk ka cudi qe Allahu t’ua ktheje qellimin e tyre kunder tyre dhe te beje qe keto ngjarje te jene shkak per kthimin e muslimaneve ne fene e tyre me nje kthim te vertete, per bashkimin e tyre dhe per shtypjen e tiranise ne vendet e tyre dhe pse jo edhe: fillimin e kohes se hilafetit qe do te gjykoje sipas rruges profetike, sic ka ardhur ne hadithe te sakta profetike, e per Allahun nuk ka gje te veshtire, por jane muslimanet ata qe jane ne sprove. Kurse qendrimi i dijetareve selefi ne lidhje me ngjarjet aktuale eshte autentik me mesimet e Islamit sipas kuptimit te selefeve: kryengritjet jane rruge e havarixheve dhe demonstratat jane rruge e jomuslimaneve e importuar tek muslimanet njesoj si edhe shume gjera te tjera, dhe keto nuk jane kurresesi konform mesimeve Islame. Kurse kur pyeten ne lidhje me Egjiptin, Libine, Jemenin dhe se fundmi edhe Sirine, dijetaret selefi perpiqen te japin nje pergjigje ku te merret parasysh aktualiteti dhe gjendja reale e popujve te ketyre vendeve, ku islami i udheheqesve te tyre eshte ne pikepyetje, e sidomos ai i udheheqesit te Sirise, Beshar el Esed, i cili eshte prej Alavijineve, nje dege e shijave qe e hyjnizojne Aliun (radiallahu anhu), dhe ne te njejten kohe jane komuniste dhe ndjekin idete komuniste, dhe per kete arsye dijetaret thone se ky nuk eshte musliman, prandaj edhe shejh El Luhjedan i jep kurajo popullit sirian dhe shpreson e lut Allahun qe t’u jape fitore kunder udheheqesit te tyre te pafe dhe zullumqar, duke u argumentuar edhe me disa qendrime te shejhut te Islamit, Iben Tejmijes. Po keshtu edhe per udheheqesin e Libise, Kadhafin, ai thote se eshte injorant, beduin, budalla dhe larg Islamit per shkakun se ka mohuar hadithet dhe ka thene se na mjafton Kurani, si dhe ka thene se fjalet “Kul – Thuaj” ne Kuran duhen fshire sepse ato i jane thene Pejgamberit, dhe nuk jane nga Kurani, por megjithate per popullin libian thote se duhet te jeni sa me te kujdesshem qe te mos derdhni gjak, dhe nese e rrezoni ate udheheqes me sa me pak humbje te mundshme, kjo eshte me e mira. Kurse per popullin sirian duket me shume i vendosur ne kurajon qe i jep atyre, qofte edhe nese humbjet do te jene te medha. Por te gjithe dijetaret selefi i japin perparesi ruajtjes se jetes se muslimaneve dhe mosderdhjes se gjakut te pafajshem, dhe njekohesisht kerkojne te terheqin vemendjen te qellimi i ketyre demostratave dhe organizatoret e tyre: a jane me qellim per te ngritur Fjalen e Allahut dhe a jane organizatoret e tyre muslimane te denje per udheheqje sipas sheriatit Islam?! Apo e gjithe kjo behet per interesa personale qe kerkohen te arrihen ne kurriz te popullit te thjeshte e te pambrojtur musliman?!

Vihet re nje dukuri te disa muslimane: per cdo levizje te ndonje grupi musliman qofte i vogel apo i madh dhe qofte ajo levizje politike apo ekonomike, menjehere thone “xhihad”!!! Perdorimi i kesaj fjale ne keto raste eshte i gabuar, sepse Xhihadi ka kuptim te madh, ka kushte, ka dispozita, etj, etj. Por megjithate, kjo nuk pengon qe dikush prej atyre qe vriten ne keto ngjarje te jete deshmor ne rruge te Allahut, sipas nijetit qe ai ka pasur, por ky gjykim nuk mund te pergjithesohet, e Allahu e di me mire.

Sido qe te jete, ne lusim Allahun e Madheruar qe t’i ktheje muslimanet ne fene e Tij me nje kthim te vertete, dhe t’i beje ata qe luftojne per ngritjen lart te Fjales dhe Fese se Tij! Allahu i bashkofte muslimanet ne te verteten dhe i ruajte ata nga percarja, sepse nga armiku i jashtem tashme jane te ruajtur, me premtimin qe Allahu i ka dhene te Derguarit te Tij! Allahu e ka ne dore suksesin dhe Ai eshte i Plotefuqishem per gjithcka!

(Pyetja Nr. 239) Muslimane / Tetove / 28-04-2011

Message: eselamu alejkum! me lart thate se duhet te japim shpirte per ata qe i vizatojm.por une jam ne shkoll dhe ne orren e vizatimit kur arsimtari te thot me vizatu cka duhet te bej???

Përgjigje / 01-05-2011

Vizato dicka pa shpirt, dmth natyre, ose njerez pa fytyre e pa sy. Perndryshe, pergatitu per te dhene pergjigje para Allahut, sepse secili do te jape pergjigje per vetveten. Gjithnje ka nje zgjidhje, keshtu qe duhet ta gjesh.

(Pyetja Nr. 238) Suzane / Canada / 27-04-2011

Message: A lejohet kamata per te blere shtepi per te jetuar, pasi qe eshte e pamundur me ble shtepi me para ne dore ne vende te huaja?

Përgjigje / 01-05-2011

Kamata nuk lejohet ne asnje menyre dhe ajo eshte prej mekateve te medha. Rasti i vetem qe mund te lejohet eshte vetem ai kur vihet ne rrezik jeta, qe dmth: ose jeta, ose kamata, atehere merr aq kamate sa per te shpetuar jeten, perndryshe nuk lejohet. Kurse blerja e shtepise nuk eshte e domosdoshme sepse shume lehte mundesh me jetu ne banese me qira. Lexoni ajetet 275-281 te sures el Bekare, qe flasin per kamaten, ne kete link.

(Pyetja Nr. 237) Aja / Gjermani / 26-04-2011

Message: Selamu alejkum ue rahmetullah.
Kam dy pyetje:
1. Jam nje nene e vetme me dy femij vegjel, dhe per femijt depozoj cdo muaj nga nje shum te vogel para ne bank .Keto te holla jan te depozuara per 7 vite dhe shuma e tyre rritet nga banka dmth me cinc. A eshte hallall deponimi i parave me cin?
2. A e kam hallall te punoi ne nje shtepi krishtere qe aty ka alkool, por mua nuk me bie te kam asgje te bej me te, dmth ata e perdorin per vete, ndersa une veq kujdesem per mirmbatjen e hixhjenes?

Përgjigje / 01-05-2011

 1. Depozitimi i parave ne banke me kamate eshte i ndaluar rreptesisht ne Islam dhe nese dikush prej muslimaneve e ka bere kete gje nga padija, ai duhet t’i terheq menjehere paret nga banka dhe kamaten e marre prej tyre ta jape ne rruge te hajrit por qe nuk i llogaritet si lemoshe qe e jep per hir te Zotit, por per te pastruar pasurine e vet nga harami i cili ia heq bereqetin pasurise, dhe me kete menyre e kenaq Zotin, i sjell bereqet pasurise dhe merr shperblim te madh nga Zoti, ne te dyja botet. Lexoni ajetet 275-281 te sures el Bekare, ne kete link.
 2. Nese ti nuk ju sherben atyre alkool apo sende te tjera te ndaluara ne Islam, atehere te lejohet, inshaAllah. Allahu te dhente bereqet e sukses!

(Pyetja Nr. 236) Muslimania / Greqi / 23-04-2011

Message: Eselamu alejkum
Jam muslimane, dhe punoj ne Greqi…Mirepo nuk mund t’ua pranoj atyre qe jam muslimane, ngase nuk me marrin ne pune…Un duhet ta mirmbaj familjen…A esht gjunah kjo, edhe pse jam muslimane ta bej kete, apo cfar duhet te bej??
Allahu ju shperblefte.

Përgjigje / 23-04-2011

Ti nuk ke pse t’u thuash atyre qe u kerkon pune se je apo nuk je muslimane dhe ata nuk kane pse te pyesin, dhe nuk besoj se e bejne kete, por nese dikush te pyet nese je apo jo muslimane dhe qe thote se nese je muslimane nuk te pranoj ne pune, atehere ti nuk ke nevoje per punen dhe paren e tij te pabereqet, por e le ate dhe shkon diku tjeter qe ta mundeson Allahu, e nese ti e ben kete per Hir te Allahut, patjeter qe Ai do te hap rruge dhe do te jape zgjidhje.

Kujdes: nese dikush te pyet nese je muslimane apo e krishtere, e ti i thua se nuk je muslimane, dhe kjo per shkak te punes apo te nje ceshtje te dynjase, atehere ti je ne rrezik te daljes nga Islami, sepse keshtu e shet fene me dicka prej dynjase, dhe kjo nuk ndryshon nga rasti kur dikush te detyron te shprehesh mosbesimin se perndryshe te vret apo te demton fizikisht, ne kete rast lejohet te shprehet mosbesimi kurse zemren ta kesh te mbushur me besim, por ama per shkak te punes apo ndonje ceshtje te kesaj bote, nuk lejohet ne asnje menyre shprehja e mosbesimit dhe fshehja e Islamit, sepse perndryshe del nga Islami. Muslimanet duhet te krenohen me Islamin e tyre ne cdo vend qe te ndodhen, sepse vetem keshtu do te fitojne vendin e tyre ne mesin e njerezve dhe vetem keshtu do te respektohen edhe nga mosbesuesit me te medhenj, sepse kush e ben dicka qe pelqen Allahu, duke e ditur se njerezit nuk e pelqejne, atehere Allahu e do ate dhe i ben edhe njerezit qe ta duan kete njeri, e ne te kundert: kush vepron dicka per te kenaqur njerezit duke qene se ajo gje e merzit Allahun, atehere Allahu e urren ate dhe i ben edhe njerezit qe te mos kenaqen kurre prej atij njeriu. Kjo eshte keshilla jone per ju, e ju mbeshtetjuni Allahut me adhurim e lutje, se patjeter qe Allahu i ndihmon besimtaret e Tij.

(Pyetja Nr. 235) Dea / Tirane / 11-04-2011

Message: Pershendetje
Desha te pyes nese ka ndonje argument lidhur me mosfestimin e ditelindjeve te anetareve te familjes dhe a eshte e lejueshme qe thjesht te urosh personat qe kane ditelindjen apo te besh dhurate per to por te mos e festosh me shume se kaq. Ju faleminderit.

Përgjigje / 23-04-2011

Festimi i ditelindjeve eshte shpikje e jomuslimaneve, qofshin ata te krishtere apo njerez te besimeve te tjera. Kurse muslimanet nuk festojne ditelindjen e askujt, madje as te Pejgamberit nuk lejohet ta festojne, sepse kjo nuk eshte prej fese Islame, kurse ata qe e bejne kete, e bejne me injorance dhe ne pasim te rruges se jomuslimaneve. Po keshtu, nuk lejohet te urosh dike qe feston nje feste te shpikur apo te marre nga jomuslimanet, qofte per ditelindjen personale apo per krishtlindje, sepse ne kete rast ke ndjekur rrugen e tyre dhe e ke aprovuar vepren e tyre qe eshte ne kundershtim me Islamin, fene e Allahut, i Cili ka caktuar per muslimanet dy festa: Bajramin e Fitrit qe eshte menjehere pas muajit te Ramazanit, dhe kurban Bajramin ne te cilin therren kurbanet.

(Pyetja Nr. 234) Amina / Gjermani / 10-04-2011

Message: kam nji pyetje i nderuari hoxh:a eshte lejueshme te mbahen kafshet e ashtu quajtura kafsh shtepiake si psh. lepuri, dhe nji lloj i familjes te miut i ashtu quajtur hamsta ne gjuhen gjermane se ne shqip nuk e kam iden si quhet. po me e deshirueshme esht per vajzen time 6 vjecare te ket ket lloj te miut, All-llahu ju shperbleft per ket web faqe.

Përgjigje / 12-04-2011

Mbajtja e lepurit ne shtepi nuk ka ndonje ndalese, njesoj si mbajtja e maces, kurse mbajtja e miut ne shtepi nuk lejohet ne Islam, sepse miu eshte nga kafshet e neveritshme qe i Derguari i Allahut (salallahu alejhi ue selem) e ka numeruar prej 5 kafsheve te pabindura e te demshme (fevasik) qe lejohet te vriten edhe ne haremin e Mekes, e ato jane: akrepi, qifti, sorra, miu dhe qeni i terbuar. [Buhariu dhe Muslimi].

(Pyetja Nr. 233) Naim / Prishtine / 07-04-2011

Message: Esselamu alejkum,
Më intereson të di se a lejohet apo si konsiderohet lëshimi i ligjëratës së hutbes në ditën e xhuma me zë të lartë, duke shfrytëzuar edhe zmadhuesit e zërit në minare, që me këtë të dëgjojnë edhe banorët e atij vendbanimi.

Përgjigje / 07-04-2011

Nese pushteti lokal nuk e ndalon nje gje te tille, atehere nuk ka ndonje ndalese qe hytbja te leshohet me zmadhuesit e zerit (autoparlante) ashtu si ezani, dhe kjo eshte dicka qe ndodh zakonisht ne vendet muslimane sot.

Ilir / Sllupcan / 05-04-2011

Message: Fillimisht Zoti ju shperbleft për kete faqe kaq te mrekullueshme me shum se te mrekullueshme, lexova te gjitha pytjet njekohssisht dhe pergjigjet dhe mpelqyn shum, andaj nuk dot parashtroj ndonje pytje por vetem deshta tju pershendes per mundin tuaj, Selamu alejkum Zoti ju ndihmoft e ju shperblefte!

(Pyetja Nr. 232) Blerim / Gjermani / 27-03-2011

Message: nqofse je ne pun e puna jote esht e tille qe punon me mish deri. A ke te drejt me u fal pa i ndru teshat shka i ki vesh?

Përgjigje / 05-04-2011

Se pari, nuk lejohet qe muslimani te punoje ne nje vend ku punohet me mish derri, sepse kjo eshte bashkepunim ne vepra qe Allahu i ka ndaluar. Kurse si ceshtje e fikhut, nuk lejohet falja me tesha qe jane ndotur nga mishi i derrit apo gjaku i tij, sepse mishi i derrit eshte i papaster dhe nese prek ne tesha, i ndot ato, keshtu qe nuk lejohet falja me to tesha deri sa te pastrohen apo te veshesh tesha te pastra. Allahu eshte i Gjithedijshmi, i Urti ne gjykim e vendim.

(Pyetja Nr. 231) Ebu Rajan / Greqi / 25-03-2011

Message: selam alejkum. ALLAHU i mbrofte dhe i forcoft dijetaret dhe nxenesit selefij! 1.Kur je duke pastruar nje foshnje nga papastertit qofte femer apo mashkull (foshnja) a e prish abdesin. 2. Ketu ne gr nje vella musliman qe eshte ne shkolle pyet nese i lejohet te japi gjake (ma argumento)? 3. Cili argument eshte me i sakte per urinimin ne kembe dhe per drejtimin e urinimit? 4. Cfare thone dijetaret per kryengritjet ne shtetet muslimane, eshte dore e huaj apo eshte e rastesishme?

Përgjigje / 26-03-2011

 1. Pastrimi i foshnjes nuk e prish abdesin, pervec nese prek organin e tij gjenital, atehere prishet abdesi ashtu si prishet edhe kur prek organin tend gjenital, bazuar ne fjalen e Pejgamberit (salallahu alejhi ue selem): “Kush e prek organin e tij gjenital, te marre abdes!” [Nga Fetvate e Komisionit te perhershem te fetvave (El-Lexhneh ed Daime)].
 2. “Lejohet dhurimi i gjakut per nje musliman ne nevoje, qofte dhuruesi musliman apo jomusliman, ithtar Libri apo idhujtar, perderisa eshte e sigurte se dhuruesi nuk demtohet nga ky dhurim i gjakut dhe ai qe i dhurohet eshte ne nevoje te domosdoshme per gjak.” [Fetava el Lexhne ed Daime, 5253].
 3. Shejh Albani ne librin “Vargu i Haditheve te sakta”, nen hadithin me nr. 201, thote: “E verteta eshte se lejohet urinimi ulur dhe ne kembe (per burrat), por e rendesishme qe te ruhet sperkitja me urine… Kurse hadithi i Aishes qe thote: “Kush ju thote se i Derguari i Allahu urinonte me kembe, mos e besoni, sepse ai nuk ka urinuar vecse i ulur.” kete hadith ajo e ka thene sipas dijes se saj, sepse perndryshe kane ardhur hadithe te tjera qe e vertetojne te kunderten… Kurse hadithet ku thuhet: “Mos urino ne kembe!”, nuk jane te sakta, sic i kam permendur ne vargun e haditheve te dobta.” Fjale te ngjashme me kete ka thene edhe shejh Iben Uthejmin ne librin “Esh sherh el mumti”.
 4. Kryengritjet ne vendet arabe ne ditet e sotme jane nje fatkeqesi dhe sprove e rende e popullit musliman, ne te cilen padyshim qe kane dore armiqte e Islamit dhe te muslimaneve, duke ushtruar forcen e tyre fizike dhe psikologjike mbi popujt e vendeve muslimane te renditura kryesisht ne boten e trete per nga zhvillimi ekonomik, edhe pse vendet e tyre jane me te pasurat ne bote aktualisht, qofte me arin e zi (naften) apo me guret e çmuar e mineralet e pasura qe fsheh toka e ketyre vendeve, te thata dhe te varfra ne siperfaqe, por te pasura dhe te çmuara ne brendesi. A nuk e shohim me syte tane se si behet realitet fjala e te Derguarit tone (salallahu alejhi ue selem) qe thote: “Pritet qe popujt e tjere te therrasin njeri-tjetrin nga cdo ane kunder jush, ashtu si therrasin kafshet grabitqare njera-tjetren per te kapur prehun e tyre.” Dikush tha: “O i Derguari i Allahut! A do te ndodhe kjo per shkak se numri yne do te jete i vogel kur te vije ajo kohe?” Ai iu pergjigj: “Jo, por ju do te jeni shkume si shkuma e rrjedhes (qe merr me vete mbeturina gjate vershimit). Ne zemrat tuaja do te kete dobesi dhe frika qe gjendet ne zemrat e armikut tuaj prej jush do te hiqet, per shkak se do te doni dynjane dhe do te urreni vdekjen!” [Ahmedi dhe Ebu Daudi. Hadith i sakte – Sahih el Xhami’, 8183]. Pra, vendet muslimane arabe ne vecanti sulmohen sot per disa shkaqe njeheresh: per pasurite e tyre, per prishjen e fese se tyre, per vendosjen e pushtetit mbi ta. Por sprova me e madhe nuk qendron ketu, por ne faktin se jane vete muslimanet e ketyre vendeve apo nje pjese e tyre, ata te cilet po behen shkak dhe po ndihmojne ne realizimin e ketyre qellimeve per te cilat edhe lakmohen keto vende, disa prej tyre e bejne kete nga injoranca qe kane per fene e tyre dhe per shkak te ndjekjes se bidateve, epsheve, emocioneve dhe largimit nga dijetaret, e si rrjedhoje marrin denimin e merituar, kurse te tjere e bejne kete te shtyre nga armiqte e Islamit dhe te muslimaneve apo te futur prej tyre si hipokrite, me qellim qe t’i nxisin njerezit e thjeshte per vepra qe nuk ia dine pasojat dhe as qe pyesin nese Islami i ndalon apo i lejon ato. Kjo eshte fatkeqesia me e madhe: qe muslimanet sot nuk pyesin nese vepra qe po bejne eshte konform ligjeve te Allahut apo ne kundershtim me to. Rezultati: vrasje dhe derdhje e gjakut pa e ditur as vrasesi se perse vrau dhe as i vrari se perse u vra, dhe kjo eshte nga shenjat e kijametit, humbje e sigurise dhe qetesise, trazira dhe rremuje, shkaterrime dhe katastrofa, humbje e pasurive te mbitokes dhe te nentokes, etj. etj, e vetem tek Allahu ankohemi!

Eshte e vertete: populli qe ngrihet nuk e di se perse ngrihet! Askush prej tyre nuk e ngre flamurin e Islamit, madje kjo nuk i lejohet askujt prej tyre, as nga brenda shtetit dhe as nga jashte (nga shtetet e medha). Disa kane qellime politike, interesa personale per karrige e pushtet te premtuar nga armiqte e Islamit nese plotesojne kerkesat e tyre. Populli i vuajtur nga regjimet aktuale te udheheqesve zullumqare, te cilet edhe keta kane qene te vendosur nga armiqte e Islamit dhe ne sherbim te tyre, nuk pyet me per fe dhe as per pasoja, por ngrihet ne erresire dhe i bashkohet turmes qe ecen pa ditur se ku! Ata qe perfitojne nga e gjitha kjo jane armiqte e Islamit dhe te muslimaneve, te cilet shohin vetem interesat e veta dhe nuk u intereson nese e gjithe bota shkaterrohet per te jetuar ata mire. Gjendje e mjeruar e muslimaneve, te cilet nuk kane tjeter pervec Allahut qe t’i ndihmoje dhe as rruge tjeter pervec kthimit te feja e Allahut qe te shpetojne e te jetojne nje jete me te mire ne kete bote dhe te shpetojne e te fitojne boten tjeter. Fitorja e muslimaneve nuk vjen me kryengritje e demonstrata, por me besim dhe kthim te feja e Allahut, ne te njejten rruge qe ishte i Derguari i Allahut dhe shoket e tij, ata te cilet e perhapen kete fe dhe e ngriten lart Islamin dhe krenarine e tyre bashke me te.

Ndoshta pas gjithe ketij perçmimi dhe pas kesaj humbje te krenarise dhe gjumi te rende, muslimanet po zgjohen dhe po kthehen te feja e Allahut sipas rruges se te Derguarit te Allahut dhe shokeve te tij, dhe ndoshta shohim plotesimin e fjales se te Derguarit tone qe thote: “Do te qendroje profetesia tek ju aq sa te doje Allahu te qendroje, pastaj Allahu do ta ngreje ate kur te doje Ai. Me pas do te kete udheheqje sipas rruges profetike, e cila do te vazhdoje aq sa do Allahu te qendroje, pastaj Allahu do ta ngreje ate kur te doje Ai. Me pas do te kete pushtet te ashper, i cili do te vazhdoje aq sa do Allahu te qendroje, pastaj Allahu do ta ngreje ate kur te doje Ai. Me pas do te kete pushtet te ardhur me detyrim dhe force, i cili do te vazhdoje aq sa do Allahu te qendroje, pastaj Allahu do ta ngreje ate kur te doje Ai. Pastaj do te kete udheheqje sipas rruges profetike.” -dhe ketu heshti i Derguari i Allahut (salallahu alejhi ue selem). Dhe ndoshta gjendja aktuale perputhet me qeverisjen e ardhur me force dhe detyrim mbi popullin, pa deshiren e popullit, dhe keshtu pas kesaj faze, do te ngrihet pushteti Islam sipas rruges profetike, dhe kjo nuk mund te ndodhe vecse me kthimin e muslimaneve ne fene e tyre me kuptimin e sakte te saj, sipas rruges profetike, larg bidateve dhe risive, larg epsheve dhe injorances, por vetem sipas Islamit te paster, i cili do te sjelle paqen ne toke, miresine dhe jeten e mire e te lumtur te njerezve. Do te shtype dhunen e zullumqareve dhe do t’i jape lirine e vertete njeriut, i cdo feje qofte ai. Dhe kjo nuk eshte larg dhe as e veshtire per Allahun. Lusim Allahun te na beje prej atyre qe do e shohin kete dite, dhe lusim Allahun te na mundesoje mbyllje te mire te jetes ne kete bote, duke qene se Ai eshte i kenaqur prej nesh! E paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi te Derguarin tone, Muhamedin, familjen e tij, shoket e tij dhe te gjithe ata qe ndjekin rrugen e tij deri ne diten e Kiametit!

(Pyetja Nr. 230) Anonim / Suedi / 14-03-2011

Message: Esselamu alejkum. E kam nje liber qe eshte perkthyer ne gjuhen shqipe¨Oaza e Besimit¨, ne fillim tregon origjinali quhet ¨Vahatul Imani inde ibn Kajjim¨ i permbledhur nga autori Dr. Omer S. el-Eshkar. A eshte i besushem ky liber pasi eshte permbledhur nga autori tjeter, Allahu ju shperblefte ?

Përgjigje / 20-03-2011

Libri ne fjale eshte i besueshem inshaAllah, dhe kjo nisur nga fakti se profesorat (shejhat) tane selefi ketu ne Jordani kane folur mire per Dr. Umer el Eshkar, duke thene se librat e tij ne Akide jane te sakta dhe sipas Akides se Ehli Sunetit dhe Xhematit, keshtu qe edhe libri ne fjale duhet te jete i tille, e Allahu e di me mire.

(Pyetja Nr. 229) Anonim / 02-03-2011

Message: Selam Alejkum, i nderuar hoxhë desha me terper nje keshille e si duhet un te veproj, kam nje shok i cili ka fillu tesh 2 vjet te los bixhoz, jep shum her fjalen po prap shkon si mund te veproj qe ta largoj, edhe se kjo eshte nje sprove qe po kalon ai edhe ne, Allahu e din ma mire e inshalla po e largon, ai nuk pranon qe ti flasim per asgje, pendohet per momentin ose kur met pa lek po sa ka lek shkon prep, ju lutem cfare keshille mund te me jepni, ma bani hallall e Allahu ju shperbleft!

Përgjigje / 12-03-2011

Provoni t’i mbani qendrim distancues per disa kohe, se ndoshta po preket dhe po kthehet ne arsyetim. Nderkohe vazhdoni me lutje kur luteni per veten tuaj, sepse lutja juaj per te eshte me e pranuar se lutja e vete atij per vetveten, dhe keshtu ju pranohet edhe lutja per veten me shume. Allahu e udhezofte shokun tuaj dhe te gjithe muslimanet ne bindje ndaj Allahut dhe ne largimin prej ndalesave te Tij!

(Pyetja Nr. 228) Samet / Rrogozhine / 02-03-2011

Message: SELAMU Alejkum. Pershendetje Stafi. Duke par MAturin e Pergjijgeve tuaja dhe Korrektesin Qartesin ju Uroj me te Miren. Dhe per ket Shkak Me bindje tek ju Kisha njje Pytje. Kam disa Koh ne fe dhe Elhamuliah ZOTIT disa gjera i di. Kuptohhet qe feja Jone Eshte Dituri dhe e gjith Feja me dituurin Mbahet dhhe per cdo gja ne i kthejjm fyytyrat Tona tek Dijetaret. Por ka nje Problem ose ka dal ne mode qe argumnet idijetarve nuk po merret ma dhe shkaku eshte se Dijetaret ose Lexhnia eshte ne sherbim te Organizatave te fsheta ose me bute po e themi Dijetaret kan frik te Flasin, me pak Fjal Dijjetaret nuk flasinn te Verteten se jan Frikacak. Dhe per ket shkak un doja qe te benit nje sqarim shum te gjjer duke e len si Materjal Ne faqen tuaj se eshte tem e Rendesishme. Pra ajo qe doja un nje pergjigje per tia mbyll gojen me disa argumennte ku Dijetaret te ken fol ose ku kan fol disa deshmi per te argumentu me plot bindje qe ato nuk kan Frik Mbretin apo kan frik ….shum e shum te tjera. Doja qe per hir te ZOTIT te madh ti jipni pak Rendesi kesaj si Pyetje ALLAHU jua Shpebleft dhe shtoft Diturin dhe Bereqetin!

Përgjigje / 12-03-2011

Allahu ta shperblefte per konsideraten dhe lusim Allahun te te forcoje ne fene e Tij! Misioni i dijetareve eshte t’u qartesojne njerezve fene dhe sidomos ato gjera qe nuk i kuptojne te gjithe dhe qe kane te bejne me ceshtjet e medha te popullit Islam. Islami i ka ngritur larte dijetaret sepse me ane te tyre njerezit ecin ne rrugen e drejte dhe me ta ndricohen, sidomos ne kohe turbullirash dhe trazirash. Nese muslimanet fillojne te flasin kunder dijetareve dhe te hedhin dyshime ne dijen apo sinqeritetin e tyre, kjo do te thote se gjendja e popullit eshte shume rende dhe se armiku ka depertuar thelle ne mesin e tyre, e per kete vetem tek Allahu ankohemi. Armiqte e Islamit nxisin gjithnje uljen e vleres se dijetareve, sepse nese ulin dijetaret dhe i zvogelojne ata ne popull, e kane shume te lehte qe ta sundojne kete popull. Kete gje ata e arrijne nepermjet grupeve te humbura te Islamit, sic jane havarixhet per shembull, duke hedhur dyshime tek dijetaret, gje te cilen keta (havarixhet) e kane ne thua (sic i thone), dmth e kane te gdhendur ne besimin e tyre te devijuar, qe ne kohen e te Derguarit te Allahut (salallahu alejhi ue selem) kur i pari i tyre shprehi pakenaqesi ndaj gjykimit te Pejgamberit (salallahu alejhi ue selem), dhe deri sot e kesaj dite, keta kurre nuk kenaqen me prijesit dhe as me dijetaret, dhe ajo qe duan eshte vetem rremuja dhe trazira, prishja dhe shkaterrimi. Prej ketu, ata luftojne se pari dijetaret duke i akuzuar per hipokrizi, dhe kjo eshte vertet fatkeqesia me e madhe e ymetit Islam. Dijetaret e Islamit jane si yjet ndricuese te popullit dhe ata nuk do te quheshin dijetare nese do te ndiqnin deshirat apo interesat e tyre, apo nese do te flisnin te detyruar nga mbreterit apo udheheqesit e shtetit. Dijetari pranon te vritet dhe kurre nuk e fsheh te verteten, perndryshe do te behej si cifutet. Populli musliman duhet te beje kujdes dhe te ruaje gjuhen, sidomos ne lidhje me dijetaret e tij, sepse perndryshe fundi i atij populli eshte i afert, ne qofte se nuk i ka ardhur tashme, e Allahun lusim ta ktheje popullin musliman ne fene e tij me nje kthim te vertete!

(Pyetja Nr. 227) Anonim / Suedi / 26-02-2011

Message: A lejohet punesimi ne:
1. shtypshkronje librave ose gazetave, 2.postier duke shpernda reklame, gazeta dhe letra.

Përgjigje / 12-03-2011

Gjykimi per punesimin ne shtypshkronja te librave apo te gazetave ose ne shperndarjen e tyre dhe gjithcka qe lidhet me to, eshte ne varesi te permbajtjes se ketyre librave apo gazetave dhe qellimit te tyre. Nese keto libra apo gazeta permbajne harame, njoftime per kompani apo vende te haramit, foto qe jane haram, qellime te perhapjes se shthurjes morale apo largimit nga besimi, ose qe synojne luftimin e te vertetes dhe te Islamit, padyshim se punesimi ne keto kompani nuk lejohet ne asnje forme, sepse do te ishte ndihmese e tyre ne ate qe ka ndaluar Allahu dhe ne ate qe lufton fene e Allahut. Ne boten perendimore mbisundon kjo natyre e gazetave dhe librave, keshtu qe muslimanet atje duhet te ruhen dhe te shohin mire se cfare pune bejne, e nese e lene dicka per Hir te Allahut, duke e pare se ajo eshte haram, Allahu do jua zevendesoje me me te mire se ajo, e Allahu e di me mire.

(Pyetja Nr. 226) Anonim / Suedi / 24-02-2011

Esselamu alejkum vella i nderuar e lus Allahun te jesh shendosh e mire.
Ne forumin albselefet.net nje vella kishte postuar nje tem Prej moraleve të Xhihadit Shkeputur nga libri “Munteka el Ahbar” Autor: Mexhdudin Abduselam iben Tejmije Perktheu: Bledar Albani, nje prej hoxhallareve ne ate forum, ja ndaloj postimet pershkak referencave te haditheve. Pasi jemi xhemat, a duhet te largohemi haditheve qe skan referenca apo duhet ti besojm autoreve te medhenj edhe nese kan gabue kan shperblim pasi ne skemi asesi mundesi te bejm referenc cdo liber apo shkrimi qe kemi ne duart e tona? http://www.albselefet.net/forum/xhihadi/12012-prej-moraleve-te-xhihadit.html#post37169

Përgjigje / 24-02-2011

Verifikimi i haditheve eshte detyre e dijetareve te hadithit, kurse ata qe e percjellin nje hadith per t’u argumentuar ne nje ceshtje te caktuar, kane detyre te sjellin referencen e hadithit, dmth se ku gjendet hadithi prej librave te sunetit (Buhariu, Muslimi, Ebu Daudi, e keshtu), dhe nese ata jane ne gjendje te nxjerrin verifikimin e hadithit ne eshte i sakte apo jo, duhet te sqarojne shkakun e saktesise apo te dobesise se hadithit, dhe ne te kundert mund te ndihmohen me verifikimet e dijetareve te hadithit duke permendur thjesht se filan dijetar e ka konsideruar te sakte ose te dobet hadithin, pa e treguar shkakun e ketij gjykimi, por duke permendur referencen se ku e ka permendur ai dijetar kete hadith te caktuar.
Tani qendron problemi nese nje nxenes dije e permend nje hadith dhe nuk ka gjetur qe dikush prej dijetareve te hadithit te kete folur per te, qofte duke e quajtur te sakte apo te dobet, atehere mjafton qe ai te permend referencen e hadithit nga librat e sunetit dhe te thote qe nuk e di gjykimin e tij ose te heshte.
Kjo ka ndodhur edhe me materialin qe eshte bere shkak per kete diskutim dhe per keto rregulla qe vendosen nga disa vellezer qe ti i permend ne pyetje, por qe nuk mendoj se jane me vend, per shkak se kushtezimi i permendjes se grades se hadithit per ta permendur ate hadith, eshte dicka absurde qe jo vetem nuk eshte kushtezuar nga dijetaret e Islamit, por as nuk e pranon dija dhe as logjika.
Vete autoret e suneneve nuk e kane permendur graden e haditheve qe i kane nxjerre ne librat e tyre, ose se paku te shumices se tyre nuk i kane permendur, a do te thote kjo qe te mos lexohen librat e sunetit?!
Pra, ky kusht eshte pa vend, dhe nese dikush kerkon te vendose kushte te tilla, padyshim se ai kufizon dijen dhe i mbyll deren kerkimit te saj.
Nese dikush mendon se permendja e grades se hadithit eshte e detyrueshme per t’u publikuar ai hadith, atehere t’i marre hadithet nje e nga nje dhe te beje kerkime se kush nga dijetaret ka folur per graden e tyre, perderisa ky eshte nxenes dije dhe ka te drejten e vendosjes se kushteve ne faqen e permendur.

Ne lidhje me materialin ne fjale, une e kam perkthyer librin sipas rradhes, me te gjitha temat dhe hadithet e tij, dhe gjate perkthimit kam bere edhe nxjerrjen e grades se haditheve sipas gjykimeve te shejh Albanit, por ka pasur disa hadithe qe shejh Albani nuk i ka studiuar dhe nuk i ka permendur ne librat e tij, keshtu jam mjaftuar me permendjen e references se hadithit ne librat nene te sunetit.
Ka edhe dicka tjeter, se shume prej haditheve jane transmetuar nga Buhariu dhe Muslimi, ose njeri prej tyre bashke me te tjere, por mjafton qe ta kete transmetuar njeri prej tyre (Buhariu ose Muslimi) dhe une nuk e kam kerkuar graden e hadithit ne vend tjeter, duke u mjaftuar me permendjen e atij hadithi ne njerin prej dy librave me te sakte pas Kuranit. E Allahu e ka ne Dore suksesin!

(Pyetja Nr. 225) Shukrije / Kosove / 24-02-2011

Message: A duhet te jen veshmbathja dhe gjesendet tjera qe i mbajme ne trupin tone kur falemi hallall ose qe dikush na ka dhuru dhurat e se dim nga na kan ardhe?

Përgjigje / 24-02-2011

Kusht per faljen e namazit eshte qe te mbulohet trupi sipas rregullit, qofte edhe nese e ke rroben te vjedhur, por gjynahu qendron ne vjedhjen qe ke bere ne kete rast, kurse namazi eshte i rregullt nese e ke bere ne rregull, edhe pse shperblimi nuk mund te jete i plote. Kurse veshmbathja haram eshte ajo qe fitohet ne menyre te ndaluar nga Allahu, dmth qe fitohet me haram, kurse ajo qe te dhurohet nuk eshte haram per ty, edhe nese ai qe ta dhuron e ka fituar me haram, pervec nese ti e di se ai i ka hyre ne hak dikujt tjeter, ne kete rast nuk lejohet ta pranosh dhuraten e tij, por nese ti nuk e di se si e ka fituar, atehere nuk duhet ta pyesesh se si e ka fituar, sepse sido qe ta kete fituar, ti po e merr ne menyre te lejuar. E Allahu eshte i Gjithedijshmi.

(Pyetja Nr. 224) Imran / Kosove / 23-02-2011

Message: Esselamu alejkum…
Pyetja ime ishte keshtu: Bartja e kepuceve me take te larta nuk lejohen vetem per femra apo edhe per meshkuj, si dhe kersima e kepuceve gjate ecjes ne kontakt me token, a lejohet vetem per meshkuj si dhe per femra nje kohesisht? Allahu ju shperbleft, dhe ju dhasht sukses ne davet.

Përgjigje / 24-02-2011

Takat e larta jane te ndaluara si per meshkuj edhe per femra, sepse ato mbathen per t’u dukur me i gjate, dmth per te mashtruar te tjeret dhe per te treguar se je i pakenaqur me krijimin e Allahut. Kurse mbathja e kepuceve qe kercasin per grate eshte e ndaluar sepse terheqin shikimet e burrave dhe shkaktojne fitne, kurse per burrat kjo gje eshte krahasim me grate dhe perfshihet ne te njejtin gjykim, e Allahu e di me mire.

(Pyetja Nr. 223) Anonim / Amerike / 22-02-2011

Message: Kam nje pyetje ne lidhje me figurat e kafsheve apo njerezve ne rrobat e trupit, kepuce, lojrat e femijeve, çarçafeve e kudo ne gjera shtepiake. Me kane thene qe nuk lejohet por une do doja ta dija nga ju ne menyre te sakte dhe te percaktuar mire se cfare lejohet dhe cfare jo, sepse nganjehere me duket paksa e tepruar nga ana e burrit tim qe do te mi ndaloje blerjen e te tillave rroba. Me respekt ne pritje te pergjigjes suaj….

Përgjigje / 24-02-2011

Aisha, gruaja e te Derguarit te Allahut (salallahu alejhi ue selem) thote: “Mbusha nje jastek per te Derguarin e Allahut dhe mbi te kishte fotografi. Kur ai erdhi ne shtepi, qendroi te dera dhe filloi t’i nderronte fytyra (nga merzitja). Une i thashe: “Çfare kam bere, o i Derguari i Allahut? Pendohem tek Allahu nese kam bere dicka te gabuar!” Ai tha: “Ç’eshte ky jastek?” Ajo ju pergjigj: “E kam bere per ty qe te mbeshtetesh mbi te.” Ai tha: “A nuk e di ti se engjejt nuk hyjne ne ate shtepi ku ka fotografi dhe se ata qe i bejne keto fotografi do te denohen ne diten e Kiametit?!” Aisha thote: “Nuk hyri ne shtepi deri sa e nxora jashte ate jastek.” [E ka nxjerre Buhariu, Muslimi e te tjere]. Ne nje hadith tjeter Aisha tregon se e ka prere nje cope ku ka pasur fotografi dhe me te ka bere dy jasteke [e ka nxjerre Buhairu dhe Muslimi], dhe nga ky hadith dijetaret kane kuptuar se nese fotografise se nje krijese me shpirt i prishet forma dhe i pritet koka apo se paku i prishet fytyra, atehere lejohet te perdoret per sherbime te ndryshme ne shtepi apo per t’u veshur. Por meqenese kur behet fjale per veshje nuk mund te pritet rrobja sepse prishet, atehere ruajuni blerjes se rrobave me figura dhe blini pa figura, sepse keshtu i ruheni te ndaluares, dhe njekohesisht ruani femijet (duke i lejuar engjet te hyjne tek ata dhe ti ruajne nga e keqja) dhe i jepni me shume karakter dhe edukim atyre. E Allahu e di me mire.

(Pyetja Nr. 222) Ahlus-Sunnah / Lipjan / 22-02-2011

Message: Esselamu alejkum we rahmetullah
Kom lexu hadithin qe nuk bon me u qu n’kom kur dikush hyn mrena, qoft profesor apo dikush tjeter. Pyetja ime eshte: A vlen kjo edhe tek prinderit, dmth me u qu n’kom fmia kur prindi i tij hyn, apo gruaja per burrin. Argument ju lutem. Allahu ju shperblefte!

Përgjigje / 24-02-2011

Nuk ka qene zakon i sahabeve qe te ngriheshin sa here qe shihnin pejgamberin (salallahu alejhi ue selem), sepse e dinin se ai nuk e pelqente kete gje, madje kur ishte ne shtratin e vdekjes, u tha atyre qe te mos e madheronin ashtu si kishin madheruar te krishteret Isain (aslejhis selam). Por kjo kufizohet me rastet e perditshme dhe kur behet ne shenje madherimi, kurse ne disa raste te tjera si per shembull kur dikush vjen nga udhetimi, ose hyn ne shtepine e dikujt si mik, ose hyn ne xhami pas nje mungese te gjate, apo femija per prindin kur hyn ne shtepi, madje edhe e kunderta: ngritja e babes per femijen, te gjitha keto jane te lejuara dhe te vepruara nga i Derguari i Allahut (salallahu alejhi ue selem) dhe shoket e tij. Iben Tejmije (Allahu e meshirofte!) thote: “Nese zakoni i nje populli eshte qe ta respektojne ate qe vjen apo qe hyn duke u ngritur ne kembe, dhe sikur dikush te mos ngrihet, ata mendojne se ky ka per qellim te percmoje hyresin, duke qene se nuk e dine sunetin e pejgamberit ne kete rast, atehere me e mira eshte qe te ngrishesh bashke me ta, sepse kjo eshte me e mire per te ruajtur bashkimin me njeri-tjetrin dhe per te eliminuar urrejtjen dhe percarjen, dhe kjo ngritje ne kete rast nuk eshte si ajo qe ka per qellim hadithi i nxjerre nga Ebu Daudi, Tirmidhiu dhe Ahmedi, ku i Derguari i Allahut (salallahu alejhi ue selem) thote: “Kush deshiron qe t’i binden njerezit duke u ngritur ne kembe per hir te tij, te pergatise karrigen e tij prej zjarri!” [Shejh Albani e ka konsideruar te sakte ne Sahih el Xhami, me nr. 5957], sepse ky hadith flet qarte per ate qe deshiron ta madherojne njerezit duke u ngritur ne kembe per te duke qene se ai vete qendron i ulur, dhe jo kur ai hyn apo vjen nga nje vend tjeter.”

Pra, ngritja e ndaluar eshte ajo qe behet ne shenje madherimi. Ngritja per njeri-tjetrin ne jeten e perditshme nuk eshte e pelqyeshme dhe nuk duhet te behet zakon, sepse eshte ne kundershtim me sunetin e Pejgamberit dhe rruge drejt madherimit te krijesave duke i hyre ne hak Krijuesit. Ngritja e femijes per prindin dhe prindit per femijen kur hyn ne shtepi, eshte sunet i Pejgamberit (salallahu alejhi ue selem), i cili eshte ngritur per Fatimen kur ajo ka ardhur ne shtepine e tij, e ka puthur dhe e ka ulur aty ku ulej vete, dhe po keshtu ka bere edhe Fatimja kur ai shkonte tek ajo, dhe kjo ka ardhur ne hadithe te sakta, te nxjerra nga Ebu Daudi (5217), Tirmidhiu (4146), etj. E Allahu eshte i Gjithedijshmi.

(Pyetja Nr. 221) Gerti / 20-02-2011

Message: selam alejkum ue rahmetullah. o vellezer, Allahu ja u shperbleft me tmira qe ne kte bote per pergjigjet. Do doja shum te dija a mund te kete vende te shenjta ne Islam qe pranohen me shume duate vec ato tre qe dime?

Përgjigje / 24-02-2011

Allahu ka krijuar token dhe prej saj ka vecuar disa vende me deshiren dhe urtesine e Tij, ka krijuar kohen dhe prej saj ka zgjedhur disa kohe per t’i vecuar me shume se te tjerat, ka krijuar njerezit dhe prej tyre ka vecuar disa me te zgjedhur, ka zgjedhur te dreguar nga mesi i njerezve dhe prej tyre ka vecuar Muhamedin, dhe po keshtu prej engjejve ka vecuar Xhibrilin, dhe Allahu krijon cfare te doje dhe zgjedh cfare te doje, me dijen dhe urtesine e Tij absolute. Prej ketu, ka vertet disa kohe dhe vende ne te cilat lutja eshte me shume e pranueshme se ne kohet dhe vendet e tjera, ashtu si dhe ka shkaqe qe e bejne lutjen me te pranueshme se zakonisht. Prej ketyre vendeve dhe koheve permendim ne pika te shkurtra: Nata e Kadrit, nje e treta fundit e nates para agimit, ne fund te cdo namazi farz (para dhenies selam), midis ezanit dhe ikametit, gjate thirrjes se ezanit, ne fushen e betejes, nje ore ne diten e xhuma, kur pi uje zemzemi, ne sexhde, kur degjon gjelin, lutja kur viziton semurin, lutja e atyre qe jane prezent kur i del shpirti dikujt ne shtratin e vdekjes, lutja e atij qe i eshte bere padrejtesi, lutja e prindit per femijen ose kunder femijes, lutja e femijes se mire per prinderit e tij, etj. Te gjitha keto kane ardhur ne hadithe te sakta por ketu nuk mund t’i permendim te gjitha per shkak te kohes. E Allahu e ka ne dore suksesin!

(Pyetja Nr. 220) Xhemile / Zvicer / 11-02-2011

Message: selam aleykum. Deshta te pys un jam me mbules a asht e drejt ta hek shamien neper darsma ku ka vetem femra. Zoti ju shperbleft!

Përgjigje / 12-02-2011

Grate me njera-tjetren e kane te lejuar t’i zbulojne floket, por muslimania duhet te ruhet nga cdo veprim apo sjellje qe mund te kthehet ne dem te saj, sidomos kur grumbullimi eshte i madh dhe ndonjera prej te pranishmeve mund te filmoje nga telefoni i saj. E Allahu e ka ne dore suksesin!

(Pyetja Nr. 219) Ebu Enes / Shqiperi / 03-02-2011

Message: Selam alejkum. A lejohet te hahen dy kokrrat e herrjeve (te sekrecioneve spermetezoide) te baketive qe u hahet mishi?

Përgjigje / 03-02-2011

Lejohet ngrenia e herdheve te kafsheve qe lejohet t’u hahet mishi, sepse ato marrin gjykimin e mishit te asaj kafshe njesoj si dhjami dhe organet e tjera te brendshme te saj, dhe per kete nuk ka ndonje ndalim. Megjithate, disa dijetare e kane kosnideruar te papelqyeshme ngrenien e herdheve te kafsheve per shkak se njerezit ne pergjithesi i konsiderojne ato te peshtira per t’u ngrene, e Allahu e di me mire.

(Pyetja Nr. 218) Violeta / Kosove / 28-01-2011

Message: A eshte e lejuar qe te mbajm fotografi ne shtepi , jo ti ekspozojm ne mure, po thjesht ti mbajme me ndonje album? ju lutem nese mundeni te me ktheni pergjigje sa me shpejte, inshAllah.

Përgjigje / 30-01-2011

Ato fotografi qe lejohet te behen per arsyet qe i kane percaktuar dijetaret dhe per te cilat kemi folur me pare, duhet te mbahen te mbyllura dhe jo te vendosen ne mur apo te shfaqen pa ndonje arsye te konsideruar. E Allahu e di me mire.

(Pyetja Nr. 217) Mu’mine / 27-01-2011

Message: Selamun alejkum ue rahmetullah.
E kam kete pyetje vella: Te bie cdo kund te te pyesin per ndonje qeshtje, psh si te veproi me nje mashkull ai me propozon martes,apo ndonje problem te jetes se perditshme.Kete shpesh here e hasi ne net,apo edhe direkt ne jeten e perditshme. Dhe nese i pergjegjesh e keshillon duke pasur sadokudu dije nga islami dhe i thu psh jo se haram eshte me u taku me nje mashkull pa mehrem..,apo ndonje keshill tjeter…por pasi ne keshillojm disa na thojn keni frik mos jepni fatua. Une me aq dije qe kam e di qe fetua japin veq Dijetaret,mandje as Hoxhallaret,sepse siq e kam kuptu fetua jan vendime islame.Dmth ne nuk po japim asnje vendim(fetua),por po e keshillojm ,po mundohemi me e ndal nje te keqe me aq dije sa kemi.tash disi keta po te qesi ne huti,pra vella a kemi te drejt edhe ne te keshillojm,se une kete e mar se jap veq keshill (duke ja cekur ajet apo hadith qe jan te qarta,e nuk po jap fetua .Edhe Kur ja cek naj ajet apo hadith na thojn qe keni fillu me i komentu edhe Kur’anin apo hadithet,pa ja argumentu na thojn qe pa argumente po flisni. Si te behet kjo zgjedhje.)A na takon edhe neve te japim keshilla apo kjo i takon Dijetareve dhe Hoxhallareve.
Pra vella nese e keshillon nje musliman ,a i bjen kjo qe po jep fatua ?
Shpresoi qe kesh e qart dhe kam deshir te mar nje pergjegje se shpesh me bie rasti lexoi mbi kete qeshtje te fatuave.
Pa dyshim edhe une them qe nuk ban me ju qas asja qe nuk ke dije,dmth as une inshaallah nuk i hy qeshtjeve te koplikuara, por ketyre qe jan qart ne islam psh qeshtja e takimit me gjinin e kundert se shpesh me bie te lexoi keso pyetje dhe te jetes se perditshme.

Përgjigje / 27-01-2011

Te gjithe besimtaret e kane detyrim urdherimin per mire dhe ndalimin nga e keqja, dhe perderisa behet fjale per ceshtje te ditura detyrimisht nga Islami, e ke per detyre te keshillosh ata qe i thyejne ato rregulla e ato ceshtje, kurse hoxhallaret mbajne ligjerata, keshilla e leksione per nje mase me te gjere te njerezve, kurse dijetaret akoma me shume nxjerin fetva dhe ligje nga tekstet dhe bazat e Islamit per ceshtje te ndryshme te rinovueshme sipas kohes apo vendit, gje te cilen nuk mund ta beje askush tjeter pervec tyre. Pra, secili ne vendin e vet dhe gjithcka do te shkoje ashtu si ka urdheruar Allahu, e Allahu eshte i Gjihtedijshmi.

(Pyetja Nr. 216) Albana / Tirane / 21-01-2011

Message: A lejohet te besh operacion kafshet sterilizim heqje e organeve seksuale tek macet dhe tek qente? Behet fjale per operacine qe keto kafshe te mos shtohen shume.

Përgjigje / 27-01-2011

Lejohet tredhja e kafsheve perderisa ka arsye te konsiderueshme per tredhjen e tyre dhe perderisa kjo gje nuk shkakton ngordhjen e tyre, por qe te demtohen kafshet dhe t’u shkaktohet dhimbje pa arsye, nuk lejohet. Madje vete i Derguari i Allahut (salallahu alejhi ue selem) ka bere kurban dy deshe te medhenj te tredhur, sic ka ardhur ne hadith te sakte te nxjerre nga Ahmedi dhe Iben Maxheh. E Allahu e di me mire.

(Pyetja Nr. 215) Anonim / Shqiperi / 20-01-2011

Message: Es-selamu alejkum ue rahmetullahi ue berekatuhu! Allahu xh.sh. iu shperblefte per kohen e mundin tuaj! Kisha disa pyetje:
Ne Shqiperi kane filluar te luhen dy lojera ne 2 televizione, loja”100 milione”; dhe loja “kush do te behet milioner”. A eshte e lejuar te marresh pjese i vetem, apo edhe me gruan (loja 100 milione luhet 2 veta), ne keto lojera e te luash?
Pyetja tjeter eshte a lejohen protestat ne Islam? psh. a u lejohet muslimaneve ketu ne Shqiperi te bejne proteste nqs ligji vendos te hiqet shamia neper shkolla?
Ne shume vende njerezit hane insektet, si akrepat etj. cili eshte gjykimi i islamit per ngrenien e tyre? Po per ngrenien e mishit te kalit? Na i beni hallall per pyetjet e shumta, e nqs do ishte e mundur per pergjigjet, te na i sqaronit me argumente nga Kurani dhe suneti. Allahu ua lehtesofte punen tuaj e iu shperblefte me xhennetin Firdeus!

Përgjigje / 27-01-2011

 1. Nuk e dime ne hollesi se si luhen keto lojera dhe cilat jane rregullat e tyre, per te dale me pas te gjykimi i posacem i tyre, edhe pse ne pamje te pare te japin pershtypjen se jane lojera fati, gjykimi i te cilave dihet tashme se ato jane te ndaluara ne Islam, sepse jane prej kumarit qe Allahu e ka ndaluar ne menyre te drejtperdrejte ne Kuran [El Maide, 90]. Por pervec kesaj, pjesemarrja ne keto lojera ka ndalesa te tjera, sic eshte perzierja me burra e gra, ambjenti qe nuk eshte aspak i pershtatshem per muslimanin, muzika, dalja ne publik me lojera te tilla, etj, etj. Pra, keto programe e lojera nuk i pershtaten muslimanit dhe dinjitetit te tij ne asnje menyre, e Allahu e di me mire.
 2. Protestat nuk jane metode Islame per ndryshimin e nje aktualiteti te caktuar, madje Islami i ndalon ato per shkak se sjellin trazira dhe shkaterrime ne toke, e Allahu nuk i do ata qe bejne shkaterrime e fusin percarje. E Allahu e di me mire.
 3. Lejimi apo ndalimi i ngrenies se mishit te kafsheve ne Islam eshte bere ne varesi te dy gjerave kryesore: demit qe vjen nga mishi i asaj kafshe ose te qenet e saj e peshtire per njerezit normal. Keshtu kane thene dijetaret per domethenien e fjales “te ndyta” ne ajetin 157 te sures el A’raf. Insektet dhe kandrat jane te peshtira dhe mund te mbartin ndotesi gjithashtu, keshtu qe nuk lejohet te hahen. Kurse mishi i kalit lejohet te hahet, dhe ate e ka lejuar i Derguari i Allahut (salallahu alejhi ue selem) ne diten e luftes se Hajberit, kur ua ndaloi sahabeve mishin e gomarit dhe ua lejoi mishin e kalit, gje e cila ka ardhur ne hadithe te transmetuar nga Buhariu dhe Muslimi. Allahu eshte i Gjithedijshmi dhe vetem ne Doren e Tij eshte i gjithe suksesi.

(Pyetja Nr. 214) Qafish / Gostivar / 19-01-2011

Message: A duhet ta vetish gruan per te leshu mjeker dhe sa duhet te jet e gjat mjekra? Te lutem pres pergjigje.

Përgjigje / 22-01-2011

Leshimi i mjekres eshte obligmin ne Islam, per te ka urdheruar Pejgamberi dhe kjo eshte nje veper e natyrshme e te gjithe pejgambereve. E per ato ceshtje qe jane te obligueshme ne fe, nuk i merret leja askujt prej njerezve, sepse muslimani i bindet vetem Allahut te cilit i eshte dorezuar kur ka pranuar Islamin, dhe nuk i bindet asnje krijese nese ajo e urdheron te veproje dicka ne kundershtim me urdhrin e Allahut apo qe Allahu nuk e do dhe e urren ate gje. Kurse gjatesia e mjekres nuk ka kufi te percaktuar, por mund te pritet pjesa qe kalon grushtin nese e kap mjekren me grusht.

(Pyetja Nr. 213) Anonim / Belgjike / 01-01-2011

Message: esselam alejkum hoxhe. Kam nje problem per festen e vitit te ri. Une punoj me jobesimtare, kojshite e mi, rrethi familjare ma urojne vitin e ri. Ne nuk e festojme. Por burri im nuk me lejon tju kthej pershendjen ne te njejtjen menyre. Me sqaroni si mund te veproj ne kete rast, se njerzit me ofendohen dhe nuk e kuptojn?

Përgjigje / 02-01-2011

Nje pyetje e ngjashme ka kaluar me ne, ne kete kategori, ne pyetjen me nr. 74, dhe pergjigja eshte: Disa fetva te shejh Iben Uthejminit ku thote se urimi per vitin e ri eshte zakon i njerezve qe ne fakt nuk ka baze ne fe dhe as kuptim sipas urimit qe thone njerezit, por sidoqofte, nese dikush te uron i pari per vitin e ri, atehere ktheja edhe ti urimin qe viti i ardhshem te vije edhe me më shume hajer e begati per te dhe per popullin musliman, por kurre mos fillo ti i pari me urim, sepse viti i ri henor apo diellor nuk eshte feste per ne, por feste jane vetem dy Bajramet. Pra, keshtu eshte kjo çeshtje dhe fetva te tilla jane dhene nga Iben Uthejmin (Allahu e meshirofte!), por ato nuk duhen marre si argument per lejimin e urimit per vitin e ri, sepse ai vetem sa eshte bazuar ne argumentet e sheriatit ne lidhje me obligueshmerine e kthimit te urimit dhe te selamit me urim dhe selam me te mire, dhe jo per ndonje gje tjeter. Prandaj, kujdes! Lusim Allahun te na jape kuptim ne fene e Tij!

(Pyetja Nr. 212) Bekim / Suedi / 18-12-2010

Message: nona jem epin duahni qe 30 vite edh nuk mundet qe ta ndaloj mir une si dejali i sajna a ekam te ndalune mi ble duhan?

Përgjigje / 18-12-2010

Nuk lejohet bindja ndaj krijeses ne dicka qe e ka ndaluar Krijuesi.

(Pyetja Nr. 211) Anonim / Suedi / 09-12-2010

Message: Esselamu alejkum.
1. Nje femij kishte lindur me dhembe dhe prinderit e femis u brengosen, pasi marrin komente te ndryshme nga plakat, a ka ndonje argument per te?
2. A eshte gabim te thuhet femijut Melaqja jeme, apo femija eshte Melaqe sdin asgje perderisa rritet?

Përgjigje / 10-12-2010

 1. Lindja e femijes me dhembe eshte dicka qe ndodh rralle, por qe mund te ndodhe per shkaqe fiziologjike. Dhembet qe dalin jane zakonisht dy dhembe ne nofullen e poshtme ose te siperme, dhe mund te jene te perkohshem ose te tepert, gje e cila vertetohet nga grafia qe duhet ta bejne mjeket ne spital. Nese keto dhembe jane te tepert, hiqen pa problem, e nese jane dhembe te rregullt por qe kane dale para kohe, mund te ruhen nese jane te qendrueshem, por nese perbejne rrezik apo problem per femijen, i hiqen. Dalja e ketyre dhembeve me lindjen e femijes mund te jene edhe paralajmerues i ndonje semundje sondromatike, por qe ne kete rast shoqerohen me defekte te tjera zakonisht te gishtat e duarve te femijes. Kurse nga ana e besimit, keto dhembe nuk kane lidhje me asgje dhe ato plakat flasin me hamendje apo me histori te degjuara duke mos e ditur per cfare behet fjale, ose ndjekin besime per te cilat Allahu nuk ka zbritur ndonje argument, e Allahu e di me mire.
 2. Kuptimi i fjales “melaqe” ne perdorimin popullor tek ne, eshte “i paster nga gjynahet” apo “i pafajshem”, dhe jo se ka kuptimin e engjellit i cili eshte krijese e Allahut, qe nuk ben gjynahe dhe qe i bindet Allahut, por qe eshte i dijshem me ate qe i ka mesuar Allahu. Por megjithate, perdorimi i kesaj fjale nuk preferohet, se paku nga muslimanet e kapur per Islam, sepse dicka e tille nuk ka ardhur ne fe. Allahu eshte i Gjithedijshmi.

(Pyetja Nr. 210) Anonim / 09-12-2010

Message: eselamu alejkum!
1 A prishet abdesi nese prekim organin e femijve te vegjel per ti pastruar nga urina apo nevoja duke fut ktu femijet e porsalindur e ato deri ne nje moshe te caktuar qe nuk mund te pastrohen vete psh 6-7 vjec?
2- Femijet e po ksaj moshe nese te dalin perpara kur je duke u falur, a ta prishin namazin? po nese ne pelenat e tyre ka jashtqitje?
3- A duhet perseritur namazi nese mbasi je falur veren se ne rrobat e tua qofte te jashtme apo te brendhme ka pasur papasterti?
4- A duhet rruar koka edhe femijes femer ne diten e 7 te lindjes njesoj si djalit?
5- Cili eshte gjykimi islam mbi lodrat per femije qe shiten sot ne treg qe kane origjinal formen e kafsheve apo te njerezve? A lejohet tjua blejme femijeve per te luajtur keto lodra, sigurisht duke mos e tepruar?
6- Po librat per femije me vizatime kafshesh e njerezish a lejohen, duke dash tju mesojme emrat e kafsheve apo jane edhe disa libra fetare me ilustrime me qellim edukimin e femijeve kur hane, pine, bine per te fjetur, shkuarjen ne xhami, ne shkolle etj?

Përgjigje / 09-12-2010

 1. Abdesi nuk prishet vecse nga ato gjera qe dalin nga vete personi, sic jane urina apo gazrat, sic dihen prej gjerave qe e prishin abdesin, kurse prekja e organit te femijeve te vegjel gjate pastrimit te tyre nuk e prish abdesin, por duhen lare duart nga papasteria kuptohet.
 2. As femijet dhe as te rriturit nuk ta prishin namazin nese kalojne para teje kur falesh, pervec grave dhe qenit te zi, sic ka ardhur ne hadith. Fakti se femija mund te kete veshur bebelina me jashteqitje, nuk ka te beje asgje ne kete rast.
 3. Nese veren se ne rroba ke papasterti dhe je falur me to, duhet te pastrohesh dhe te perseritesh namazin sepse pastertia e trupit dhe e rrobave eshte kusht per faljen e namazit.
 4. Nuk ka dallim mes femijes mashkull apo femer ne lidhje me rruajtjen e kokes ne diten e shtate dhe dhenien zekat aq ar apo argjend sa peshojne floket e hequra.
 5. Shume dijetare i kane lejuar por duke i hequr syte atyre kafsheve apo kukllave, dhe duke qene se ato lodra jane te dobishme per edukimin apo mesimin e femijeve. Prej ketyre dijetareve eshte edhe shejh Iben Uthejmin (Allahu e meshirofte!).
 6. Edhe per keto libra eshte i njejti gjykim si per lodrat, dhe do te ishte shume e mire sikur librat qe i bejne muslimanet se paku, vizatimet e gjerave me shpirt te jene pa fytyre, gje te cilen sot e gjejme vetem ne librat dhe tekstet shkollore te Arabise Saudite, Allahu jua shperblfte me te mira atyre qe kujdesen per kete gje! Por megjithate, per edukim dhe mesim te femijeve lejohen inshaAllah, e Allahu eshte i Gjithedijshmi.

(Pyetja Nr. 209) Jabir / Prishtine / 09-12-2010

Message: selam alejkum.
Jam ne vitin e dyte ne fakultet, mirepo gjeja qe me mundon eshte se kur jam regjistruar ne fakultet me duket se forma nuk ka qene ne rregull.
Jam regjistruar me intervenca. A kam bere haram edhe pse ne fakultet ka studenta qe nuk e kane merituar te regjistrohen para meje. Dmth a ka qene e lejuar te gjeje ndonje lidhje qe te regjistrohem ne fakultet pasi e kam merituar para disa studenteve?

Përgjigje / 10-12-2010

Nese me kete veper i ke marre te drejten dikujt tjeter, kjo eshte padrejtesi te cilen Allahu nuk e do dhe e ndalon, dhe keshtu ndodh zakonisht me futjen e ndermjetesve apo dhenien e rryshfetit per arritjen e dickaje qe synon, por megjithate, mund te ndodhe edhe qe te drejten tende te mos mund ta fitosh vecse me ndermjetesim per shkak te padrejtesise qe ndodh ne vendin ku jeton dhe nese eshte keshtu dhe ti e meriton ate vend, atehere te lejohet inshaAllah, e Allahu e di me mire.

(Pyetja Nr. 208) Rina / Itali / 02-12-2010

Message: Desha ta bej nje pyetje.femijet me te meta fizike dhe mendore a hyn ne gjynahe?

Përgjigje / 02-12-2010

Femijet me te meta mendore jane me grade. Nese ata nuk kutojne asgje prej atyre qe bejne apo thone, nuk merren ne llogari per veprat apo fjalet e tyre, por nese keta bejne nje veper te ndaluar ne bashkepunim me dike tjeter qe logjikon, ai qe logjikon merr gjynah. E Allahu e di me mire.

(Pyetja Nr. 207) Afror / Prizren / 28-11-2010

Message: sejlam alejkym.
Deshirroja ta dij se prinderi a ben mekat kur e nem femiun e vet?
Perbetja rrejshas per zot, ajo falet 2 namaze gjat dites, dhe i ben keto.
shtypja e femijeve. e permend shpesh shejtanin, ai ta beft keshtu keq e ma keq, beson ne magjin e zes dhe thot ekziston, a eksiston magjia e zeze? njeriu qe mirret me keto gjerra a jan mekate?

Përgjigje / 02-12-2010

Te mallkosh dike tjeter padrejtesisht eshte mekat, e sidomos femijet. Betimi i rrejshem ne emer te Zotit eshte mekat i madh dhe per te duhet bere pendim tek Zoti dhe te mos e perserisesh me kurre. Shejtani nuk duhet permendur, dhe nese e permend, duhet me e mallku e t’i kerkosh Allahut te ruaje prej tij duke thene: “Eudhu bilahi minesh shejtanirr rraxhim”. Magjia e zeze ekziston dhe ate e bejne vetem njerezit e keqinj qe bashkepunojne me xhinet dhe djajte, dhe te cilet duhen vrare nga shteti. Nuk lejohet per muslimanin qe te shkoje te magjistari dhe as te besoje fallxhorin qe njofton per fatin, sepse te fshehten e din vetem Allahu. Ai qe shkon te falltori dhe e beson ate, ka bere mekat te madh dhe atij nuk i pranohet namazi per 40 dite.

Islami urdheron per fjale te mira dhe urim per begati e miresi, per besim te Zoti dhe te gjitha njoftimet qe kane ardhur prej Tij me ane te Pejgambereve te Tij, per largim nga e keqja dhe per cdo te mire. Besimtari musliman duhet te jete njeriu shembullor nga i cili duhet te marrin shembull te tjeret, me qellim qe te bejne nje jete sa me te qete e te lumtur private dhe shoqerore, dhe te fitojne xhenetin dhe shperblimin e madh te Allahut ne boten tjeter.

(Pyetja Nr. 206) Qendresa / Kosove / 22-11-2010

Message: Kam nje pytje: A eshte mir te kendohet jasin per te vdekur? 2. A eshte mekat i madh festimi i vitit te ri? 3. Të shishë ëndër te vdekur lakuriq qka dot te thot? Allahu ju shperbleft!

Përgjigje / 02-12-2010

 1. Te gjitha hadithet ku permendet leximi i sures Jasin per te vdekurit jane te dobeta dhe te paqendrueshme. Ajo qe mund te behet per te vdekurin eshte vetem lutja per te qe Allahu ta fale dhe ta meshiroje, dhe dhenia e lemoshes ne emer te tij, gjera qe kane ardhur ne hadithe te sakta.
 2. Viti i ri nuk eshte feste e muslimaneve, madje eshte feste me origjine pagane, keshtu qe muslimanet e kane te ndaluar ta festojne vitin e ri. Festimi i nje dite apo i dickaje, do te thote ta madherosh ate dite, kurse ne jemi urdheruar te madherojme dhe te festojme vetem ato dite qe na ka treguar Allahu, e ato jane dy bajramet dhe dita e xhuma e cdo jave. Atij qe i behet e qarte ndalesa e festimit te vitit te ri, pastaj e feston ate, padyshim se mekati i tij eshte i madh.
 3. Te shohesh te vdekur ne enderr mund te tregoje per gjendjen e tyre atje ku jane, e Allahu e di me mire.

(Pyetja Nr. 205) Memet haki / France / 27-10-2010

Message: es-selamu alejkum we rahmetullah. Pytjet e mia jane keto:
1. Desha te pyes kur te lind femija, a eshte kusht me i kendu dicka kur te ia lesh emrin dhe cka duhet mi kendu se une kan ndegju se duhet ne njerin vesh ti kendohet ezani ne tjetrin ikameti mirpo ne qofte se eshte keshtu ateher me trego se ne cilin vesh i kendohet ezani e ne cilin i kendohet ikameti.
2. Une e kam gjet nje emer i cili eshte ADIS mirepo nuk po e di se a eshte emer fetar edhe se cfar kuptimi ka, me tego nese mundesh ?
3. Une hoxh i kam floket e gjata mirpo nuk po edi se kur te mar abdes a e kom patjeter me e lag ter koken der sa te lagen te gjitha floket apo mjafton vetem njehere mi lag duart edhe me prek ter koken edhe pse nuk lagen te gjitha floket me vepru ne kete menyr me spjgo me hollsisht se si duhet te veproj, hoxh i nderuar?? All-llahu ju shperbleft me xhenet per punen qe po e beni.

Përgjigje / 31-10-2010

 1. Ka ardhur nje hadith ku thuhet se femijes se posalindur i kendohet ezani ne veshin e djathte dhe ikameti ne te majtin, por ky hadith eshte i dobet dhe nuk mund te argumentohemi me te, keshtu qe qendrojme ne origjine duke mos i kenduar asgje. Kurse emri i femijes i vendoset ne diten e shtate, por lejohet edhe me pare.
 2. Ne lidhje me emrin e femijes, duhet zgjedhur emer me kuptim te mire dhe te bukur, dhe emra te tille jane zakonisht ne arabisht, ku cdo emer ka domethenie dhe atribute te caktuara. Fjala Adis nuk i pershtatet ndonje emri ne arabisht, keshtu qe nuk mendojme se eshte emer me kuptim dhe i qelluar.
 3. Kur i jep mes’h kokes gjate abdesit, thjesht i shkon te dyja duart e lagura nga fillimi i kokes mbi ball e deri pak mbrapa kokes, nga siper dhe pa qene nevoja te futen gishtat e duarve neper floke, ndryshe nga larja e te gjithe trupit kur merr gusel, kur duhet qe uji te pershkoje cdo pjese te trupit dhe te gjitha floket nga rrenja ne maja. E Allahu eshte i Gjithedijshmi.

(Pyetja Nr. 204) Anonim / Peje / 20-10-2010

Message: selam alejkum ve rahmetullahi ve berekatehu.
I nderuar hoxh, desha te pyes per zbutsin e rrobave qe ua qet gjat pastrimit te rrobave te cilet ben zbutjen dhe len njefar arome tek rrobat, a lejohet perdorimi i ti dhe a konsiderohet si parfum aroma qe len zbutsi ne rroba? Allahu ju shperbleft me xhenetin firdews per pergjigjjet tuaja!

Përgjigje / 29-10-2010

Nese aroma e ketij zbutesi eshte e forte dhe i ngjan parfumit qe vendosin zakonisht grate, atehere nuk lejohet per gruan muslimane qe te dale ne rruge dhe prej saj te ndiehet ky parfum. E Allahu e di me mire.

(Pyetja Nr. 203) Dardan / 17-10-2010

Message: esselem alejkum
Me falni me duket qe edhe me par jau kam ber ket pytje por si duket ska arritur pytja deri te ju. Une jam student i aktrimit dha kam deshir ta di se qfar gjykimi ka islami per aktrimin ne pergjithsi? InshAlla Allahu ju shperblen ne ahiret per ket web faqe shum te mire. esselem alejkum we rahmetullah.

Përgjigje / 27-10-2010

Ne lidhje me kete pyetje na ka ardhur nje pergjigje, nga nje moter, Allahu ia shperblefte per perpjekjen, dhe pergjigjen e saj po e paraqisim te plote si me poshte:
“E lexova pyetjen nr.841,lidhje me aktrimin,dhe e solla nje pyetje-pergjegje nga shejk Salih el-Fauzan:
Pyetje: Cili eshte vendimi mbi aktrimin ne drama,dhe cili eshte vendimi mbi shkrimin rrefenjave te trilluar?
Pergjigje: Aktrimi ne drama eshte nga rruget e te folmes se pavertete, e cila eshte prezentuar ne tokat muslimane.S’eshte e lejushme te merret pjes ne to e as te preokupohesh me to.Ne to ka genjeshtra dhe kundershtime me realitetin.Aktoret i degradojne personalitetit e respketuar ne ate qe ata shtiren te jene.Po ashtu ne kete ka nje imitim te mosbesimtareve te njerzeve te fameshem mosbesimtare.Ne kete edhe nje mori rreziqesh tjera.
Disa nga dijetaret kane shkruar lidhur me kete,Allahu i shperbleft ata.Ata kane shkruar libra te vlershem qe personifikojn demet e tyre dhe paralajmerimin kunder tyre ,si ajo cfare e shkroi DR.Beker Ebu Zejd,dhe si ajo cfare shkroi shejh Hamud et-Tuwejxhiri.Pra,shikoni keto dhe ate qe gjenden ne to lidhur me dobite(e dramave dhe rrefenjave te trilluar),meqe demet e verteta qe rezultojne prej tyre jane te shumfishta.Dhe ,parandalimi i nje demi ka perparsi ndaj perfitimit te ndonje dobie.
Shejh Salih el-Fauzen, nga libri i tij te Fetuave te quajtura el-Munteka(2/222).”

(Pyetja Nr. 202) Fitorja / USA / 16-10-2010

Message: Kam nje pytje hoxhe: A ashte e vertet per thonjet kur ti pren njeriu duhet ti mbledhesh me nje vend sa her ti pren? Me ka than qe nuk ban mi gjujt se boten tjeter i mbledh thonjet, se di sa asht e vertet?

Përgjigje / 29-10-2010

Thonjte duhet te priten cdo jave dhe kjo eshte nga veprat e natyrshmerise njerezore dhe profetike, dhe nuk ka problem qe ato te mblidhen dhe te hidhen ne plehra sa here qe i pret, ose te groposen, sidomos nese frikesohesh se mos biene ne doren e ndonje magjistari apo njeriu qe te do te keqen dhe qe mund t’i coje te magjistari. [Nga Fetvate e Komisionit te perhershem te fetvave ne Saudi, 5/174]. Kurse per mbledhjen e tyre ne boten tjeter nuk ka ndonje argument.

(Pyetja Nr. 201) Haki / 09-10-2010

Nese me lejohet desha te bej nje pytje dhe nese keni koh te me ndihmoni, a kan kafshet dhe bimet shpirt dhe a do te gjykohen ato? ZOTI te shperblefte!

Përgjigje / 10-10-2010

Kafshet kane shpirt, dhe argument per kete mund te merren hadithet ku i derguari i Allahut (salallahu alejhi ue selem) thote se ata piktore e skulptore qe pikturojne kafshe e njerez me shpirt do te denohen me zjarr ne diten e kiametit dhe do ju thuhet: “Jepini jete (shpirt) atyre qe keni krijuar.” Kurse ne diten e Kiametit kafshet do te ringjallen per te marre hakun e njera-tjetres apo ndaj njeriut qe i ka bere padrejtesi, pastaj do te kthehen ne pluhur apo cfare te doje Allahu te behet me to. Kurse per bimet, nuk ka ndonje argument te drejtperdrejte qe ato te kene shpirt apo qe te ringjallen ne ditene kiametit. Allahu eshte i Gjithedijshmi.


Dërgo pyetjen!

Përgjigja do tju vijë në emailin tuaj, dhe mund të publikohet këtu nëse do të shihet e arsyeshme