Të Fundit

 • Pyetje-Pergjigje rreth Pendimit dhe Sinqeritetit në Besim

  (Pyetja Nr. 27) Besir / Kacanik Message: deshta me dit p.sh nese ke sprova a ban me lyp vdekjen edhe...

 • I SËMURI NË MUAJIN E RAMAZANIT

  UDHËZUES MJEKËSOR PËR TË SËMURIN  NË MUAJIN E RAMAZANIT   Me hyrjen e muajit të begatë të Ramazanit për...

 • Zekati 1

  ZEKATI Nga libri “Fikhu Suneh” Autor: Sejjid Sabik Përkthyer nga një grup përkthyesish Nxjerrja e Haditheve: Bledar Albani  ...

 • Agjërimi i Ramazanit (4)

  SYFYRI Nga Libri: Agjërimi i Muhamedit (Salallahu alejhi ue selem) në Ramazan Autor: Selim el Hilali & Ali el...

 • Shkurtimi dhe bashkimi mes dy namazeve

  Fetua në lidhje me rregullat e shkurtimit të namazit dhe bashkimit mes dy namazeve Dijetari i madh dhe shejhu...

 • Agjërimi i Ramazanit (3)

  SI TË AGJËROSH RAMAZANIN? Agjërimi i Muhamedit (Salallahu alejhi ue selem) në Ramazan Autor: Selim el Hilali & Ali...

 • Agjërimi i Ramazanit (2)

  VLERA E MUAJIT RAMAZAN DHE DETYRUESHMERIA E AGJERIMIT TE TIJ Nga Libri: Agjërimi i Muhamedit (Salallahu alejhi ue selem)...

 • Papastërtitë dhe Pastrimi i tyre

  PAPASTERTITE (NEXHASET) Shkëputur nga libri “Fikhu Suneh” Autor: Sejjid Sabik Përkthyer nga një grup përkthyesish Nxjerrja e Haditheve: Bledar...

 • Forma e Namazit

  Përmbledhje e formës së namazit të Muhamedit (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!), që nga Tekbiri fillestar deri...

Kuran

Xhuzi 1

15.04.2017 11:03 AM | No Comments

SURJA EL FATIHA Xhuzi 1 Surja 1, El Fatiha, Mekase, 7 ajete 1. Me emrin e Allahut,të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!2. I gjithë lavdërimi i përket Allahut, Zotit të të gjitha...

Read more

Hadith

Hadithet e Sakta të Librit “El Xhamiu es Sagir ue Zijadetuhu” (2)

02.05.2017 11:25 AM | No Comments

51. “Ebu Bekri dhe Umeri janë dy zotërinjtë e burrave të banorëve të xhenetit, prej të parëve dhe të fundit, përveç Pejgamberëve dhe Lajmëtarëve të Zotit.” / (Ahmedi...

Read more

Akide - Besim

Cilat janë Bazat e Besimit në Islam?

08.05.2017 11:42 AM | No Comments

  Në hadithin e mirënjohur të Xhibrilit, të cilin e transmeton Umeri (Allahu qoftë i kënaqur me të!), thuhet: “Më pas vazhdoi: “Më trego çfarë është imani (besimi)?” Profeti...

Read more

Fikh - Dispozita Islame

I SËMURI NË MUAJIN E RAMAZANIT

23.05.2017 12:02 AM | No Comments

UDHËZUES MJEKËSOR PËR TË SËMURIN  NË MUAJIN E RAMAZANIT   Me hyrjen e muajit të begatë të Ramazanit për çdo vit, shumë të sëmurë pyesin nëse munden të agjërojnë...

Read more

Tezkije - Pastrim Shpirteror

Orientuesi i Shpirtit drejt Pendimit të Sinqertë (4)

13.05.2017 1:39 PM | No Comments

Gjërat prej të cilave duhet të pendohesh dhe pa largimin e të cilave, njeriu nuk e meriton të konsiderohet i penduar   Ato janë dymbëdhjetë lloje të përmendura në...

Read more

Metodologji - Menhexh

Rruga e Ehli Sunetit

31.03.2017 1:39 PM | No Comments

Rruga Ehli Sunetit dhe Xhematit Nga Dijetari: Muhamed ibën Salih el Uthejmin Përktheu: Bledar Albani     Falënderimet i takojnë vetëm Allahut. Vetëm Atë falënderojmë, Atij i kërkojmë ndihmë,...

Read more

Pyetje-Pergjigje

Pyetje-Pergjigje rreth Pendimit dhe Sinqeritetit në Besim

24.05.2017 12:22 PM | No Comments

(Pyetja Nr. 27) Besir / Kacanik Message: deshta me dit p.sh nese ke sprova a ban me lyp vdekjen edhe nese e lyp a eshte gjuna deshta me dit kete pytje?...

Read more

Dija - Shkenca

Edukata e nxënësit të dijes

28.01.2017 10:13 AM | No Comments

  EDUKATA E NXENESIT TE DIJES DHE SHKAQET NDIHMUESE PER MARRJEN E DIJES Muhamed ibën Salih el Uthejmin   1. Edukata e nxënësit të dijes Nxënësi i dijes duhet...

Read more

Familjare - Shoqerore

Pyetje-Pergjigje rreth Familjes dhe Problemeve Familjare e Shoqërore (3)

12.05.2017 11:29 AM | No Comments

Selam Alejkum… Doja te merja nje pergjigjeje nga ju. Jam 21 vjeç dhe jam i martuar. Bashkeshortja ime deshiron te mbulohet dhe une nuk e ndaloj, por familja ime...

Read more

Libra

Gjynahu i kobshëm – IMORALITETI

04.05.2013 10:59 PM | No Comments

Titulli i Librit: “Gjynahu i kobshëm – IMORALITETI, Përkufizimi i tij, moslejueshmëria, dëmet, shkaqet, mbrojtja prej ti dhe çështje të ndryshme në lidhje me të” Titulli në origjinal: “EZ...

Read more

Kategoritë