Të Fundit

Kuran

Xhuzi 6 (En Nisa 148 – El Maide 82)

2727.0606.13131313 | No Comments

148. Allahu nuk e do publikimin e fjalëve të këqija, përveç nga dikush që i është bërë padrejtësi. Allahu është Gjithëdëgjues, i Gjithëditur. 149. Në qoftë se e publikoni...

Read more

Fikh - Dispozita Islame

Obligueshmeria e Namazit, Vlera e Namazit, Namazi kolektiv ne Xhami – Sunenu Tirmidhi

0606.0303.14141414 | No Comments

(47) Tema Ç’farë ka ardhur për numrin e namazeve që Allahu u ka ngarkuar robëve të Tij   213- (Sahih) Na ka treguar Muhamed ibën Jahja En-Nijsaburi, ka thënë: Na...

Read more

Tezkije - Pastrim Shpirteror

Orientuesi i Shpirtit drejt Pendimit të Sinqertë (6)

2929.0505.13131313 | No Comments

  Kapitulli i pesëmbëdhjetë Pendimi i vrasësit me paramendim   Dijetarët kanë mendime të ndryshme lidhur me faktin se a ekziston ndonjë gjynah për të cilin nuk ka pendim...

Read more

Metodologji - Menhexh

GRUPI I SHPETUAR DHE PALA E NDIHMUAR

2929.0505.13131313 | No Comments

  Shkëputur nga libri “GRUPET ISLAME”, i shejh Selim ibën Ijd el Hilali Përktheu: Bledar Karaj el Albani   Në mesin e detit të thellë dhe në forcën e...

Read more

Pyetje-Pergjigje

Pyetja Nr. 147 (Rreth Familjes dhe Problemeve familjare e shoqerore)

1010.0101.14141414 | No Comments

Emri: Said Email: … Shteti: Shqiperi Pyetja: SELAM ALEJKUM! Ju lutem kini miresine te mi pergjigjeni ketyre pyetjeve. A eshte e lejuar qe femra muslimane te dale ne kafene...

Read more

Dija - Shkenca

Libri i Dijes (4) – Ibën Uthejmin

0606.0505.13131313 | No Comments

Kapitulli i katërt   LIBRAT E NXËNËSIT TË DIJES   Në fillim të këtij kapitulli duhet patjetër që të sqarojmë disa çështje të rëndësishme për nxënësin e dijes. Ato...

Read more

Libra

Gjynahu i kobshëm – IMORALITETI

0404.0505.13131313 | No Comments

Titulli i Librit: “Gjynahu i kobshëm – IMORALITETI, Përkufizimi i tij, moslejueshmëria, dëmet, shkaqet, mbrojtja prej ti dhe çështje të ndryshme në lidhje me të” Titulli në origjinal: “EZ...

Read more

Te Ndryshme

Enashidet dhe ilahitë

2929.0505.13131313 | No Comments

Përgatiti: Fation Çorapi Falënderimet i takojnë vetëm Allahut të Madhëruar, përshëndetjet dhe nderimet ia dërgojmë të dërguarit të Tij (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të), familjes, shokëve...

Read more

Na ndiqni në Facebook