Të Fundit

Kuran

Shkencat e Kuranit (3)

11.12.2017 4:28 PM | No Comments

Shkaqet e zbritjes së Kuranit Nga Libri: Njohuri Elementare Në Shkencat E Kuranit Autor: Abdullah ibën Jusuf el Xhudej Tema e parë Për nga zbritja, Kurani është dy llojesh...

Read more

Hadith

KAPITULLI I AGJERIMIT (1) – TIRMIDHIU

07.06.2017 10:41 AM | No Comments

KAPITULLI I AGJËRIMIT Nga Libri: Sunenu et Tirmidhi Perkujdesje dhe recensim: Meshhur Hasen al Selman Me gjykimet e shejh Albanit per graden e haditheve Përktheu: Edmond Ajdini Tema (1)...

Read more

Akide - Besim

Festat Jo-Islame

31.12.2017 10:47 AM | No Comments

VITI I RI, KRISHTLINDJET, MEVLUDI, DITËLINDJET; NË PESHOREN E SË VËRTETËS MONOTEISTE   Lavdi Zotit, Krijuesit të qiejve dhe Tokës, Zotëruesit të gjithçkaje që ka krijuar, Vullneti i të...

Read more

Fikh - Dispozita Islame

Uji i Zemzemit bën dobi për çdo qëllim që të pihet

23.08.2017 7:15 PM | Comments Off on Uji i Zemzemit bën dobi për çdo qëllim që të pihet

Munteka El Ahbar Mexhd Iben Tejmije Me Gjykimet E Shejh Albanit Per Hadithet Përktheu Bledar Albani   – Transmetohet nga Xhabiri (Allahu qoftë i kënaqur prej tij!) se ka...

Read more

Tezkije - Pastrim Shpirteror

Semundja e Zemrës

18.07.2017 9:35 PM | No Comments

Sëmundja e zemrës dhe shkaqet e saj   Nga Libri: Ardhja në ndihmë njeriut të trishtuar kundër intrigave të djallit të mallkuar Autor: Ibën Kajjim el XHEUZIJE Përktheu: Bledar ALBANI Allahu...

Read more

Metodologji - Menhexh

GRUPI I SHPETUAR DHE PALA E NDIHMUAR

19.10.2017 2:06 PM | No Comments

  Shkëputur nga libri “GRUPET ISLAME”, i shejh Selim ibën Ijd el Hilali Përktheu: Bledar  Albani   Në mesin e detit të thellë dhe në forcën e rrymës së...

Read more

Pyetje-Pergjigje

Pyetje-Pergjigje rreth Namazit (5)

21.10.2017 3:35 PM | No Comments

Selam alejkum. Pasi qe dita po shkurtohet deshta me pyet, a ban me fal namazin e sabahut para vaktit? Ue alejkumu selam! Lavderimet i takojne Allahut dhe paqja e...

Read more

Dija - Shkenca

Edukata e nxënësit të dijes

28.01.2017 10:13 AM | No Comments

  EDUKATA E NXENESIT TE DIJES DHE SHKAQET NDIHMUESE PER MARRJEN E DIJES Muhamed ibën Salih el Uthejmin   1. Edukata e nxënësit të dijes Nxënësi i dijes duhet...

Read more

Familjare - Shoqerore

Pyetje-Pergjigje rreth Familjes dhe Problemeve Familjare e Shoqërore (3)

24.08.2017 11:29 AM | No Comments

1) Kam nje pyetje rreth lejueshmeris apo palejueshmeris te ngasjes se automjetit nga gjinia femerore? Abdullah bin Ebi Eufa radij Allahu anhu ka treguar se i Derguari i Alahut...

Read more

Libra

Bota Islame sot dhe rruga drejt lavdisë

04.05.2013 10:01 PM | No Comments

Titulli i librit: “Bota islame sot dhe rruga drejt lavdisë“ I nxjerrë nga kaseta me nr. 760 nga vargu “El Huda ue Nur“   Autor: Dijetari i madh, muhadithi...

Read more

Radio Kurani


Shejh Saud Shurejm


Kategoritë