Të Fundit

Kuran

Xhuzi 7 (a) – El Maide (83-120) – El En’am (1-73)

1515.0606.14141414 | Comments Off

- 122- 83. Kur dëgjojnë atë që i është zbritur të Dërguarit (Kuranin), i sheh sytë e tyre t’u rrjedhin lotë, për shkak të së vërtetës që mësuan, dhe...

Read more

Hadith

KAPITULLI I AGJERIMIT (1) – TIRMIDHIU – ME GJYKIMET E SHEJH ALBANIT PER HADITHET

1717.0606.14141414 | Comments Off

KAPITULLI I AGJËRIMIT nga i Dërguari i Allahut (Paqja dhe lavdërimi i Allahut qoftë me të) Përktheu: Edmond Ajdini   (1) Tema Çfarë ka ardhur mbi vlerën e muajit...

Read more

Akide - Besim

Pyetja Nr. 104 (Akide – Besim)

0606.0202.15151515 | Comments Off

Gentrit – Kosove Pyetja: Es selam alejkum. Krishterimi a eshte fe monotoiste?   Pergjigja: Ne origjine, feja e krishtere eshte fe Monoteiste, por ata e kane devijuar ate...

Read more

Fikh - Dispozita Islame

TREGU I KAPITALIT – BURSA  NË PESHOREN E LEGJISLACIONIT ISLAM / Bledar Karaj el Albani 

2121.1111.14141414 | Comments Off

  Hyrje   Falënderimi i takon vetëm Allahut. Vetëm Atë falenderojmë, Atij i kërkojmë ndihmë dhe falje të gjynaheve tona. I kërkojmë mbrojtje Allahut prej të keqes së veteve...

Read more

Tezkije - Pastrim Shpirteror

Orientuesi i Shpirtit drejt Pendimit të Sinqertë (6)

1212.1212.14141414 | Comments Off

  Kapitulli i pesëmbëdhjetë Pendimi i vrasësit me paramendim   Dijetarët kanë mendime të ndryshme lidhur me faktin se a ekziston ndonjë gjynah për të cilin nuk ka pendim...

Read more

Metodologji - Menhexh

GRUPI I SHPETUAR DHE PALA E NDIHMUAR

2929.0505.13131313 | Comments Off

  Shkëputur nga libri “GRUPET ISLAME”, i shejh Selim ibën Ijd el Hilali Përktheu: Bledar Karaj el Albani   Në mesin e detit të thellë dhe në forcën e...

Read more

Pyetje-Pergjigje

Pyetja Nr. 104 (Akide – Besim)

0606.0202.15151515 | Comments Off

Gentrit – Kosove Pyetja: Es selam alejkum. Krishterimi a eshte fe monotoiste?   Pergjigja: Ne origjine, feja e krishtere eshte fe Monoteiste, por ata e kane devijuar ate...

Read more

Dija - Shkenca

Libri i Dijes (4) – Ibën Uthejmin

0606.0505.13131313 | Comments Off

Kapitulli i katërt   LIBRAT E NXËNËSIT TË DIJES   Në fillim të këtij kapitulli duhet patjetër që të sqarojmë disa çështje të rëndësishme për nxënësin e dijes. Ato...

Read more

Familjare - Shoqerore

Pyetja Nr. 148 – Ne lidhje me Poligamine (Rreth Familjes dhe Problemeve familjare e shoqerore)

2222.0505.14141414 | Comments Off

Pyetja: Eselamu alejkum hoxhe i nderuar! Doja t’ju beja nje pyetje qe te me qartesonit ne lidhje me nje ceshtje personale. Jam e martuar qe prej 12 vitesh me...

Read more

Libra

Gjynahu i kobshëm – IMORALITETI

0404.0505.13131313 | Comments Off

Titulli i Librit: “Gjynahu i kobshëm – IMORALITETI, Përkufizimi i tij, moslejueshmëria, dëmet, shkaqet, mbrojtja prej ti dhe çështje të ndryshme në lidhje me të” Titulli në origjinal: “EZ...

Read more

Te Ndryshme

Lehtësoni dhe mos vështirësoni (Ibën Uthejmin, nga libri “Sherhu Rijadi es Salihin)

2121.1111.14141414 | Comments Off

Enesi (Allahu qoftë i kënaqur me të!) transmeton se i Dërguari i Allahut (salallahu alejhi ue selem) ka thënë: “Lehtësoni dhe mos vështirësoni! Përgëzoni dhe mos largoni!” Muttefekun alejhi...

Read more