Të Fundit

Kuran

Xhuzi 7 (a) – El Maide (83-120) – El En’am (1-73)

15.06.2014 12:02 AM | No Comments

– 122- 83. Kur dëgjojnë atë që i është zbritur të Dërguarit (Kuranin), i sheh sytë e tyre t’u rrjedhin lotë, për shkak të së vërtetës që mësuan, dhe...

Read more

Akide - Besim

KRISHTLINDJET >< MEVLUDI >< DITËLINDJET >< VITI I RI DIELLOR >< VITI I RI HËNOR; NË PESHOREN E SË VËRTETËS MONOTEISTE

31.12.2015 10:47 PM | No Comments

KRISHTLINDJET >< MEVLUDI >< DITËLINDJET >< VITI I RI DIELLOR >< VITI I RI HËNOR; NË PESHOREN E SË VËRTETËS MONOTEISTE   Lavdi Zotit, Krijuesit të qiejve dhe Tokës,...

Read more

Fikh - Dispozita Islame

Statusi i shkencës së mjekësisë në Islam

06.11.2015 9:44 PM | No Comments

Statusi i shkencës së mjekësisë në Islam   Falënderimi i qoftë All-llahut, ne e lavdërojmë Atë dhe kërkojmë ndihmë dhe falje prej Tij!  Kërkojmë strehim tek Allahu nga të...

Read more

Tezkije - Pastrim Shpirteror

Orientuesi i Shpirtit drejt Pendimit të Sinqertë (6)

12.12.2014 12:13 PM | Comments Off on Orientuesi i Shpirtit drejt Pendimit të Sinqertë (6)

  Kapitulli i pesëmbëdhjetë Pendimi i vrasësit me paramendim   Dijetarët kanë mendime të ndryshme lidhur me faktin se a ekziston ndonjë gjynah për të cilin nuk ka pendim...

Read more

Metodologji - Menhexh

Pyetje-Pergjigje rreth Menhexhit – Metodologjise Islame (2)

03.07.2015 12:15 AM | No Comments

(Pyetja Nr. 71) Alban / Kosove Selamun alejkum. Ne kapitullin e Pyetje-Pergjigje rreth Menhexhit – Metodologjise Islame (1) Thuhet: (Pyetja Nr. 49) Ebu Muslim / Tiranë / 17-4-2009 Message:...

Read more

Pyetje-Pergjigje

Pyetje-Pergjigje rreth Pastrimit: Abdesi, Gusli, Menstruacionet, etj. (2)

15.11.2015 11:00 AM | No Comments

Pyetja: Es selam alejkum kam dy pyetje; 1) Hoxhe kam probleme me hemoroidet(zorren e trashe) dhe shpeshhere smund ta kryej nevojen si duhet ,prandaj shpeshhere kam probleme me abdest...

Read more

Dija - Shkenca

Libri i Dijes (4) – Ibën Uthejmin

06.05.2013 9:31 PM | No Comments

Kapitulli i katërt   LIBRAT E NXËNËSIT TË DIJES   Në fillim të këtij kapitulli duhet patjetër që të sqarojmë disa çështje të rëndësishme për nxënësin e dijes. Ato...

Read more

Familjare - Shoqerore

Sistemi Familjar në Islam

25.12.2015 5:42 PM | No Comments

Këtu do të gjeni: Qëllimet e martesës në Islam Kush e udhëheq institucionin familjar Përgjegjësia e gruas në familje Islami nuk i ka bërë padrejtësi gruas Gruaja gëzon të...

Read more

Libra

Gjynahu i kobshëm – IMORALITETI

04.05.2013 10:59 PM | No Comments

Titulli i Librit: “Gjynahu i kobshëm – IMORALITETI, Përkufizimi i tij, moslejueshmëria, dëmet, shkaqet, mbrojtja prej ti dhe çështje të ndryshme në lidhje me të” Titulli në origjinal: “EZ...

Read more

Video

Mrekullite e Krijuesit; Relax Shpirteror dhe Fizik (Full HD)

27.04.2015 10:10 PM | Comments Off on Mrekullite e Krijuesit; Relax Shpirteror dhe Fizik (Full HD)

 

Read more

Te Ndryshme

Lehtësoni dhe mos vështirësoni (Ibën Uthejmin, nga libri “Sherhu Rijadi es Salihin)

21.11.2014 12:53 AM | Comments Off on Lehtësoni dhe mos vështirësoni (Ibën Uthejmin, nga libri “Sherhu Rijadi es Salihin)

Enesi (Allahu qoftë i kënaqur me të!) transmeton se i Dërguari i Allahut (salallahu alejhi ue selem) ka thënë: “Lehtësoni dhe mos vështirësoni! Përgëzoni dhe mos largoni!” Muttefekun alejhi...

Read more

Kalendari Hixhri

Radio Kurani; Abu Bakr al-Shatiri

Get the Flash Player to see this player.
Radio Kurani; Abu Bakr al-Shatiri

Kategoritë