Të Fundit

Kuran

Xhuzi 7 (a) – El Maide (83-120) – El En’am (1-73)

15.06.2014 12:02 AM | No Comments

– 122- 83. Kur dëgjojnë atë që i është zbritur të Dërguarit (Kuranin), i sheh sytë e tyre t’u rrjedhin lotë, për shkak të së vërtetës që mësuan, dhe...

Read more

Akide - Besim

Sprova e Dexhalit – Shenjat e Medha te Kiametit

17.08.2015 2:14 PM | No Comments

Tema e dytë Sprova e Dexhalit nga Shenjat e Medha te Kiametit   Fjala “Dexhal” ka kuptimin mbulues i të vërtetës, pështjellues dhe ngatërrues, dhe Dexhali e ka marrë...

Read more

Fikh - Dispozita Islame

Rregullat e Kurbaneve dhe therrjeve – Artikull i plotë (Muhamed Iben Salih el Uthejmin)

22.09.2015 5:38 PM | No Comments

Autor: Muhamed iben Salih el Uthejmin Perktheu: Bledar Karaj el Albani   Parathënie Falënderimi i takon vetëm Allahut, Atë fafënderojmë, Atij i mbështetemi për ndihmë, i kërkojmë falje për...

Read more

Tezkije - Pastrim Shpirteror

Orientuesi i Shpirtit drejt Pendimit të Sinqertë (6)

12.12.2014 12:13 PM | Comments Off on Orientuesi i Shpirtit drejt Pendimit të Sinqertë (6)

  Kapitulli i pesëmbëdhjetë Pendimi i vrasësit me paramendim   Dijetarët kanë mendime të ndryshme lidhur me faktin se a ekziston ndonjë gjynah për të cilin nuk ka pendim...

Read more

Metodologji - Menhexh

Pyetje-Pergjigje rreth Menhexhit – Metodologjise Islame (2)

03.07.2015 12:15 AM | No Comments

(Pyetja Nr. 71) Alban / Kosove Selamun alejkum. Ne kapitullin e Pyetje-Pergjigje rreth Menhexhit – Metodologjise Islame (1) Thuhet: (Pyetja Nr. 49) Ebu Muslim / Tiranë / 17-4-2009 Message:...

Read more

Pyetje-Pergjigje

Pyetje-Përgjigje rreth Mjekësisë dhe Shëndetit (2)

09.08.2015 7:20 AM | No Comments

Esselamu alejkum. A eshte e ndaluar pirja e Marijuanes, dhe sa dite nuk pranohet namazi nese e pin dhe sa dite nese pin alkool? Mos me keqkuptoni. Marijuana eshte...

Read more

Dija - Shkenca

Libri i Dijes (4) – Ibën Uthejmin

06.05.2013 9:31 PM | No Comments

Kapitulli i katërt   LIBRAT E NXËNËSIT TË DIJES   Në fillim të këtij kapitulli duhet patjetër që të sqarojmë disa çështje të rëndësishme për nxënësin e dijes. Ato...

Read more

Familjare - Shoqerore

ZGJIDHJA E AKTIT TË MARTESËS DHE PASOJAT E SAJ

30.07.2015 5:03 PM | No Comments

  ZGJIDHJA E AKTIT TË MARTESËS DHE PASOJAT E SAJ MES KODIT TË FAMILJES TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE KODIT TË GJENDJES CIVILE TË JORDANISË STUDIM JURIDIK SHERIATIK KRAHASUES...

Read more

Libra

Gjynahu i kobshëm – IMORALITETI

04.05.2013 10:59 PM | No Comments

Titulli i Librit: “Gjynahu i kobshëm – IMORALITETI, Përkufizimi i tij, moslejueshmëria, dëmet, shkaqet, mbrojtja prej ti dhe çështje të ndryshme në lidhje me të” Titulli në origjinal: “EZ...

Read more

Video

Mrekullite e Krijuesit; Relax Shpirteror dhe Fizik (Full HD)

27.04.2015 10:10 PM | Comments Off on Mrekullite e Krijuesit; Relax Shpirteror dhe Fizik (Full HD)

 

Read more

Te Ndryshme

Lehtësoni dhe mos vështirësoni (Ibën Uthejmin, nga libri “Sherhu Rijadi es Salihin)

21.11.2014 12:53 AM | Comments Off on Lehtësoni dhe mos vështirësoni (Ibën Uthejmin, nga libri “Sherhu Rijadi es Salihin)

Enesi (Allahu qoftë i kënaqur me të!) transmeton se i Dërguari i Allahut (salallahu alejhi ue selem) ka thënë: “Lehtësoni dhe mos vështirësoni! Përgëzoni dhe mos largoni!” Muttefekun alejhi...

Read more

Kalendari Hixhri

Radio Kurani; Abdulaziz el Ahmed

Get the Flash Player to see this player.
Radio Kurani; Abdulaziz el Ahmed

Kontribo edhe ti!

Jep edhe ti kontributin tend sa do simbolik per perhapjen e dijes se paster Islame, dhe Allahu di ta shperbleje ate qe jep per Hir te Tij! Kliko butonin e meposhtem te PAYPAL dhe ndiq udhezimet.

Na ndiqni në Facebook