Të Fundit

Kuran

Xhuzi 2

04.06.2017 6:09 PM | No Comments

Surja El Bekare (Xhuzi 2) 142. Disa njerëz mendjelehtë do të thonë: “Çfarë i shtyu ata që të ndryshojnë drejtimin nga i cili ktheheshin më parë?” Thuaju: “Të Allahut...

Read more

Hadith

KAPITULLI I AGJERIMIT (1) – TIRMIDHIU

07.06.2017 10:41 AM | No Comments

KAPITULLI I AGJËRIMIT Nga Libri: Sunenu et Tirmidhi Perkujdesje dhe recensim: Meshhur Hasen al Selman Me gjykimet e shejh Albanit per graden e haditheve Përktheu: Edmond Ajdini Tema (1)...

Read more

Akide - Besim

Pjesët e Teuhidit – Abdurrazak el Bedër

06.07.2017 10:37 AM | No Comments

  Pjesët e Teuhidit   Autor: Abdurrazak el Bedër Përktheu: Edmond Ajdini     Parathënie Falënderimi i takon vetëm Allahut. Atë falënderojmë, Atij i kërkojmë ndihmë dhe falje! I...

Read more

Fikh - Dispozita Islame

Rregullat e Kurbaneve dhe therrjeve – Artikull i plotë (Muhamed Iben Salih el Uthejmin)

27.07.2017 10:38 AM | No Comments

Autor: Muhamed iben Salih el Uthejmin Perktheu: Bledar Karaj el Albani   Parathënie Falënderimi i takon vetëm Allahut, Atë fafënderojmë, Atij i mbështetemi për ndihmë, i kërkojmë falje për...

Read more

Tezkije - Pastrim Shpirteror

Semundja e Zemrës

18.07.2017 9:35 PM | No Comments

Sëmundja e zemrës dhe shkaqet e saj   Nga Libri: Ardhja në ndihmë njeriut të trishtuar kundër intrigave të djallit të mallkuar Autor: Ibën Kajjim el XHEUZIJE Përktheu: Bledar ALBANI Allahu...

Read more

Metodologji - Menhexh

Motodologjia e Selefëve – Njohuri të Përgjithshme

08.08.2017 10:31 AM | No Comments

Njohuri të përgjithshme rreth Metodologjisë së Selefëve Autor: Selim iben Ijd el Hilali Përktheu: Bledar Albani   Parathënie Falënderimi i takon vetëm Allahut. Atë falënderojmë, prej Tij kërkojmë ndihmë...

Read more

Pyetje-Pergjigje

Pyetje-Përgjigje rreth Haxhit

27.07.2017 10:23 AM | No Comments

Selam alejkum. Allahu i lartesuar iu shperblefte me te mira. 1)Kam dy pyetje ne lidhe me therjen Kurbanin? Berau r.a. tregon: “Pejgamberi a.s. na mbajti hytben pas faljes së...

Read more

Dija - Shkenca

Edukata e nxënësit të dijes

28.01.2017 10:13 AM | No Comments

  EDUKATA E NXENESIT TE DIJES DHE SHKAQET NDIHMUESE PER MARRJEN E DIJES Muhamed ibën Salih el Uthejmin   1. Edukata e nxënësit të dijes Nxënësi i dijes duhet...

Read more

Familjare - Shoqerore

MEHRI I GRUAS PER MARTESE

23.06.2017 12:49 PM | No Comments

MEHRI – DHURATA E KURORËS   Shkëputur nga libri “Fikhu Suneh” Autor: Sejjid Sabik Përkthyer nga një grup përkthyesish Nxjerrja e Haditheve: Bledar Albani   Mehri (Dhurata e kurorës)...

Read more

Libra

Gjynahu i kobshëm – IMORALITETI

04.05.2013 10:59 PM | No Comments

Titulli i Librit: “Gjynahu i kobshëm – IMORALITETI, Përkufizimi i tij, moslejueshmëria, dëmet, shkaqet, mbrojtja prej ti dhe çështje të ndryshme në lidhje me të” Titulli në origjinal: “EZ...

Read more

Kategoritë