Të Fundit

 • haxh

  Pelegrinazhi

    Përmbledhje e dispozitave të Pelegrinazhit në Shtëpinë e Lashtë të Allahut Nga publikimet e Qendrës “Imam Albani”, në...

 • muajt e shenjte

  Muajt e shenjtë

  Muajt e shenjtë Dhe vlera e dhjetëditëshit të parë të Dhul Hixhes Përgatiti: Bledar Albani Allahu i Madhëruar thotë:...

 • namazi

  Tesbihet dhe Lutjet qe behen pas Namazeve Farz

  Lutjet që bëhen pas dhenies selam ne namazet farz   Shkëputur nga libri “Fikhu Suneh” Autor: Sejjid Sabik Përkthyer nga...

 • pendimi

  Pendimi i Sinqertë (2)

  CILAT JANË ATO GJYNAHE PËR TË CILAT DUHET PENDUAR   Dije, vëlla i dashur, qofsh i lidhur gjithnjë me atë që do! Se pendimi...

 • pendimi

  Pendimi i Sinqertë (1)

  Orientuesi i Shpirtit drejt Pendimit të Sinqertë Autor: Selim ibën Ijd el HILALI Përktheu: Dr. Bledar KARAJ el Albani...

 • emrat

  Teuhidi Emrave

  Teuhidi i Emrave dhe Atributeve te Allahut   Kjo pjesë e Teuhidit është të njësuarit e Allahut me ato...

 • adhurimi

  Teuhidi Uluhije

  ADHURIMI I NJE ZOTI TE VETEM NJESIMI I ALLAHUT NE ADHURIM     Teuhidi el Uluhije, apo siç i...

 • tezkije

  Tezkije

  Çdo të thotë të Pastrosh Shpirtin Në kuptimin gjuhësor, tezkije do të thotë pastrim. Ndërsa në terminologjinë fetare “tezkije”...

 • galactic_segregation_updated

  Teuhidi Er Rububije

  ALLAHU ËSHTË KRIJUESI, ZOTËRUESI, MBAJTËSI I GJITHÇKAJE QË EKZISTON Nga libri “El Kaulu el Mufid ala Kitabi et Teuhid”...

Kuran

Xhuzi 7 (a) – El Maide (83-120) – El En’am (1-73)

15.06.2014 12:02 AM | No Comments

– 122- 83. Kur dëgjojnë atë që i është zbritur të Dërguarit (Kuranin), i sheh sytë e tyre t’u rrjedhin lotë, për shkak të së vërtetës që mësuan, dhe...

Read more

Hadith

Vendi i Sunetit në Islam

10.04.2016 5:11 PM | No Comments

Vendi i Sunetit në Islam Dhe sqarimi se nuk mund të mjaftohemi me Kuranin pa Sunetin ______________________________ Autor: Dijetari i madh dhe muhadithi i kohës Muhamed Nasirudin el Albani...

Read more

Akide - Besim

Cilat janë Bazat e Islamit

11.04.2016 11:22 AM | No Comments

  Bazat e Islamit Në hadithin e mirënjohur të Xhibrilit, të cilin e transmeton Umeri (Allahu qoftë i kënaqur me të!), thuhet: “Më pas vazhdoi: “Më trego çfarë është...

Read more

Fikh - Dispozita Islame

Pelegrinazhi

02.09.2016 2:22 PM | No Comments

  Përmbledhje e dispozitave të Pelegrinazhit në Shtëpinë e Lashtë të Allahut Nga publikimet e Qendrës “Imam Albani”, në Jordani Përktheu: Bledar Albani   * Dita e “Tervijes“, dita...

Read more

Tezkije - Pastrim Shpirteror

Pendimi i Sinqertë (2)

07.08.2016 2:49 PM | No Comments

CILAT JANË ATO GJYNAHE PËR TË CILAT DUHET PENDUAR   Dije, vëlla i dashur, qofsh i lidhur gjithnjë me atë që do! Se pendimi është lënia e gjynaheve dhe se nuk mund t’a lësh...

Read more

Metodologji - Menhexh

Pyetje-Pergjigje rreth Menhexhit – Metodologjise Islame (2)

03.07.2015 12:15 AM | No Comments

(Pyetja Nr. 71) Alban / Kosove Selamun alejkum. Ne kapitullin e Pyetje-Pergjigje rreth Menhexhit – Metodologjise Islame (1) Thuhet: (Pyetja Nr. 49) Ebu Muslim / Tiranë / 17-4-2009 Message:...

Read more

Pyetje-Pergjigje

Pyetje-Pergjigje rreth Pastrimit: Abdesi, Gusli, Menstruacionet, etj. (2)

15.11.2015 11:00 AM | No Comments

Pyetja: Es selam alejkum kam dy pyetje; 1) Hoxhe kam probleme me hemoroidet(zorren e trashe) dhe shpeshhere smund ta kryej nevojen si duhet ,prandaj shpeshhere kam probleme me abdest...

Read more

Dija - Shkenca

Libri i Dijes (4) – Ibën Uthejmin

06.05.2013 9:31 PM | No Comments

Kapitulli i katërt   LIBRAT E NXËNËSIT TË DIJES   Në fillim të këtij kapitulli duhet patjetër që të sqarojmë disa çështje të rëndësishme për nxënësin e dijes. Ato...

Read more

Familjare - Shoqerore

Sistemi Familjar në Islam

02.06.2016 8:42 AM | No Comments

Këtu do të gjeni: Qëllimet e martesës në Islam Kush e udhëheq institucionin familjar Përgjegjësia e gruas në familje Islami nuk i ka bërë padrejtësi gruas Gruaja gëzon të...

Read more

Libra

Gjynahu i kobshëm – IMORALITETI

04.05.2013 10:59 PM | No Comments

Titulli i Librit: “Gjynahu i kobshëm – IMORALITETI, Përkufizimi i tij, moslejueshmëria, dëmet, shkaqet, mbrojtja prej ti dhe çështje të ndryshme në lidhje me të” Titulli në origjinal: “EZ...

Read more

Radio Kurani

Kategoritë

Na ndiqni në Facebook