Loading...
Kuran2019-04-26T16:33:49+04:00

Xhuzi 2b

By |May 23rd, 2019|

Surja El Bekare Xhuzi 2 (b)   203. Përmendni Allahun në ditët e caktuara[1], e kush ngutet në dy ditë, ai nuk ka

Comments Off on Xhuzi 2b

Xhuzi 2a

By |May 23rd, 2019|

Surja El Bekare Xhuzi 2 (a) 142. Disa njerëz mendjelehtë[1] do të thonë: “Çfarë i shtyu ata që të ndryshojnë drejtimin[2] nga i cili ktheheshin

Comments Off on Xhuzi 2a

Xhuzi 1b

By |May 23rd, 2019|

Surja El Bekare Xhuzi 1 (b) 70. Ata thanë[1]: “Lutu Zotit tënd të na sqarojë se cila është ajo, sepse të gjitha lopët

Comments Off on Xhuzi 1b

Xhuzi 1a

By |May 23rd, 2019|

Kurani Përkthim me komentim në gjuhën shqipe Ky është një përkthim i ri me komentim i Kuranit në gjuhën shqipe, i cili nuk

Comments Off on Xhuzi 1a

Kurani i Lartë

By |April 27th, 2019|

Kurani i Lartë Shkëputur nga libri "Minhaxhu el Muslim" Autor: Ebu Bekër el Xhezairi Muslimani beson se Kurani i Shenjtë është Libri i

Këtu gjeni këndin me

Pyetje Përgjigje rreth Kuranit

Kliko këtu