10. SURJA “JUNUS”

By |2024-06-05T22:49:26+04:00June 5th, 2024|Categories: Kurani Shqip|

SURJA "JUNUS" (Surja Nr. 10, Mekase, 109 Ajete) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit Elif, Lam, Ra.[1] Këto janë vargjet e Librit të Urtë.[2] A ishte çudi për njerëzit që Ne i shpallëm një burri prej tyre:[3] “Paralajmëroji njerëzit[4] dhe jepu lajmin e mirë atyre që besojnë se, me [...]

Vlera e dhjetë ditëve të para të muajit Dhul Hixhe

By |2024-06-05T20:06:08+04:00June 5th, 2024|Categories: Haxhi - Pelegrinazhi|

Vlera e dhjetë ditëve të para të muajit Dhul Hixhe Allahu i Madhëruar thotë: "وَالْفَجْرِ. وَلَيَالٍ عَشْرٍ" “Betohem për muzgun e agimit, dhe për dhjetë netët!” Imam Taberiu thotë: “Është fjala për dhjetë e netët e para të muajit Dhul Hixhe, për këtë është bashkuar fjala e të gjithë komentuesve të Kuranit.” Ndërsa Ibën Kethiri [...]

Go to Top