9. SURJA “ET TEUBE” – PENDIMI‎

By |2024-05-15T23:51:09+04:00May 15th, 2024|Categories: Kurani Shqip|

SURJA ET TEUBE - PENDIMI (Surja Nr. 9, Medinase, 129 ajete) Deklaratë shkëputjeje,[1] nga ana e Allahut dhe të Dërguarit të Tij,[2] drejtuar atyre me të cilët keni lidhur traktat prej idhujtarëve.[3] Pra, udhëtoni të sigurt nëpër Tokë edhe katër muaj (O idhujtarë),[4] por ta dini se nuk do të [...]