11. SURJA “HUD”

By |2024-06-27T22:37:19+04:00June 27th, 2024|Categories: Kurani Shqip|

SURJA "HUD" (Surja Nr. 11, Mekase, 123 Ajete) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit Elif Lam Ra.[1] Ky është një Libër, vargjet e të cilit janë përsosur, pastaj janë sqaruar në detaje nga ana e Një të Urti Gjithënjohës;[2] Që të mos adhuroni tjetër përveç Allahut.[3] Vërtet, unë (Muhamedi) [...]