6. SURJA “EL EN’AM” – BAGËTITË

By |2024-03-11T22:43:43+04:00June 11th, 2023|Categories: Kurani Shqip|

SURJA EL EN‘AM - BAGËTITË (Surja Nr. 6, Mekase, 165 ajete) Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit I gjithë lavdërimi i përket Allahut[1] që krijoi qiejt dhe Tokën dhe bëri errësirat dhe dritën.[2] E megjithatë, ata që mohuan, barazojnë të tjerë me Zotin e tyre.[3] Është Ai që ju krijoi nga [...]