Video2021-11-19T10:29:40+00:00

Video

Shkencat e Kuranit (1)

Njohuritë elementare në Shkencat e Kuranit  Autor: Abdullah ibën Jusuf el Xhudej Parathënia e autorit Falënderuar qoftë Allahu, Zoti i botëve! Dëshmoj se nuk të adhuruar tjetër (me [...]

Shkencat e Kuranit

Njohuritë elementare në Shkencat e Kuranit

Kurani Arabisht – Lexim dhe Dëgjim

Dëgjo Kuranin nga lexuesit më të shquar

Shkencat e Kuranit (1)

Njohuritë elementare në Shkencat e Kuranit  Autor: Abdullah ibën Jusuf el Xhudej Parathënia e autorit Falënderuar qoftë Allahu, Zoti i botëve! Dëshmoj se nuk të adhuruar tjetër (me [...]

Pyetje-Pergjigje rreth Kuranit

Vizito Këndin
Go to Top