Pyetje-Përgjigje për Menhexhin (2)

Pyetje-Përgjigje për Menhexhin – Metodologjinë (2)


(Pyetja Nr. 72) Alban / Kosove

Selam alejkum.

Allahu i Lartesuar iu shperbleft me Xhennetin Firdeus per punen e palodheshme ne shpjegimin e fese se Allahut te Lartesuar.

Kam nje pyetje per qeshtjen e imamit dhe zgjedhejes se tij .

Marrëveshja e Imamllëkut (udhëheqjes)

Ne librin el Ahkam es- Sultanijeh te Shejh Ebul- Hasen Ali ibn Muhamed ibn el -Basri el-Bagdadi el-Mewerdi (450H)

Tha:Ka shtatë kushte lidhur me ata që janë të përshtatshëm për Imamllëk:

 1. Drejtësia, së bashku me kushtet e saj;
 2. Dija që i pajis ata për bërjen e ixhtihadit në çështjet e paparashikueshme dhe për nxjerrjen e gjykimeve të rëndësishme;
 1. Të gëzojnë shëndet në shqisat e të dëgjuarit, të parët, dhe të folurit, në mënyrë që ta vlerësojnë si duhet atë që e perceptojnë;
 1. Të kenë gjymtyrë të shëndosha, pa ndonjë të metë e cila do t’i pengonte të lëvizin normalisht;
 1. Të jenë të aftë për të organizuar popullin dhe për të menaxhuar zyrat e administratës;
 1. Të jenë trima në mbrojtjen e territorit islamik dhe ushtrimin e xhihadit kundër armikut;
 1. Të jenë të familjes së Kurejshëve, meqë këtë e kërkon teksti (hadithi pejgamberik) që ka të bëjë me këtë çështje si dhe konsensusi (ixhma).

Nuk duhet të merret parasysh opinioni i Dirarit, i cili është i vetëm në qëndrimin se pozita e Imamit është e hapur për të gjithë. Ebu Bekr es-Siddik t përdori dëshmimin e pejgamberit r kundër Ensarëve në ngjarjen e Sakifa-s, kur këta të fundit përkrahën kalimin e pushtetit në duart e Sa’d ibn Ubades, të cilit i kishin dhënë besën për besnikëri, kur ai (Ebu Bekr) tha: “Imamët duhet të jenë nga Kurejshët”. Rrjedhimisht, Ensarët hoqën dorë nga pretendimi për Imamllëk dhe nga hisja në të drejtën e Kurejshëve me thënien e tyre: “Prej nesh një Imam dhe prej jush një Imam”, duke iu nënshtruar kështu këtij transmetimi (nga pejgamberi salallahu alejhi ue selem), duke konfirmuar përmbajtjen e tij, dhe duke pranuar përgjigjen në vijim nga Ebu Bekri: “Prej nesh emirët, prej jush vezirët”. Pejgamberi salallahu alejhi ue selem tha: “Jepuni përparësi Kurejshëve dhe mos i qitni të tjerët përpara tyre”. S’ka as më të voglin dyshim apo mospajtim lidhur me këtë tekst të patëmeta.

Shkeputur nga faqa Mburoja.net

A jan te ligjshem udheheqesit e sotshem ne vendet e muslimaneve per shkake se asnjeri prej tyre nuk permbush kushtin e shtate  qe te jet kurejshtit, e duke mos qen nga kurejshet nje imammlek iu refuzua edhe Sead ibn Ubades qe u permend me lart?

Përgjigje / 26-06-2017

Lavderimet i perkasin vetem Allahut, dhe paqja e bekimi i Allahut qofshin mbi te Derguarin tone, Muhamedin!

Te gjithe udheheqesit e sotem te vendeve muslimane, qe jane aktualisht ne pushtet, qofte nese kane ardhur me zgjedhje te lira, me force apo me puç shteti te zi apo te bardhe, qe te gjithe ata jane te ligjshem dhe nuk lejohet ngritja kunder tyre, perderisa i mundesojne popullit kryerjen e riteve fetare dhe lejojne zbatimin e fese se Allahut. Per kete nuk ka asnje kundershtim ne mesin e dijetareve te Ehli Sunetit, bashkekohore apo te hershem. Ky eshte unanimitet i tyre ne te gjitha koherat, dhe kjo duke u mbeshtetur ne hadithet e shumta ku i Derguari i Allahut (salallahu alejhi ue selem) urdheron per bindje ndaj udheheqesit, qofte edhe nese eshte skllav i zi dhe vjen ne pushtet me force, prandaj Iben Uthejmi, Allahu e meshirofte, kur u pyet se si mund te bashkojme mes hadithit te bindjes ndaj skllavit te zi qe vjen ne pushtet dhe hadithit qe thote se “Udheheqesit duhet te jene nga Kurashitet”, thote: “Hadithi qe flet per te qenet e prijesit nga kurashitet ka per qellim ne rast “zgjedhje te lire mes 2 apo me shume kandidateve, ne mesin e te cileve ka edhe kurashit”, atehere i jepet perparesi kurashitit nese ai eshte i pershtatshem per kete post dhe zbaton fene e Allahut, perndryshe jo, nuk do i jepet atij beselidhja, sepse privilegjin e ka kurashiu nese eshte i drejte dhe zbaton fene, sic ka ardhur ne hadithe te tjera. Por nese dikush vjen ne pushtet me force – vazhdon fjala e Iben Uthejminit-, njerezit e kane detyre bindjen ndaj tij edhe sikur te jete skllav nga Etiopia me koken te zeze si rrushi i thate; pra i Derguari (salallahu alejhi ue selem) ka bere dallim mes 2 rasteve te pushtetarit: Kur vjen me zgjedhje dhe kur vjen me force, dhe ne kete rast ne duhet te degjojme e te bindemi perderisa nuk shohim kufer te hapur nga prijesi.” [Likau elbab el meftuh – Takimi i temes se hapur (19/185) – me renditjen e El Mektebetu esh Shamila].

Pra, kushti i te qenet e prijesit kurashit eshte nje kusht qe vlen ne rast te zgjedhjes se tij te lire nga dijetaret e muslimave ne nje vend apo kohe te caktuar, kurse kur prijesi vjen me force ne pushtet, ky kusht nuk eshte me kusht, pasi qe te gjithe muslimanet e kane detyre dhenien e beselidhjes per bindje dhe degjim te pushtetarit qe ka ardhur me force, dhe nese nuk e bejne kete, ata jane mekatare ndaj Allahut. Perndryshe, shteti Osman qe ka sunduar vendet arabe dhe shume vende muslimane per disa shekuj me rradhe, do te kishte qene i paligjshem dhe muslimanet e atyre koherave do te vdisnin qe te gjithe pa beselidhje ndaj pushtetarit, pra me vdekje te injorances, sic ka ardhur ne fjalen e te Derguarit (salallahu alejhi ue selem). Po keshtu, ne vitin 1995, princi i Katarit i mori pushtetin babait te vet me puç shteti te bardhe, dhe megjithate populli i dha besen dhe po ashtu vendet arabe dhe muslimane e njohen per prijes te Katarit, sepse e dine kete rregull te madh te Islamit, i cili eshte vendosur per te ruajtur gjakun dhe rendin.

Ne fakt, kur flitet per kete çeshtje, eshte per qellim ne rradhe te pare vetem Shteti i Teuhidit, Arabia Saudite, sepse qe pas daljes se khilafetit nga duart e Kurashiteve, kur ata lane fene e Allahut (siç e shpreh shejh Albani ne Essahiha 1552), kaluan shekuj deri sa pushtetin ne ate vend e moren perseri Arabet qe ndoshta nuk jane Kurashi – megjithese jane prej fiseve arabe, por qe e ndertuan ate shtet mbi bazat e Teuhidit, zbatojne ligjet e Allahut, ruajne dhe perhapin besimin e paster te Islamit, dhe qe jane bere shenjester e te gjithe armiqve te brendshem e te jashtem te Islamit.

Kujdes!

Çeshtja e Khilafetit, eshte çeshtje ne te cilen nderhyjne dhe fusin dyshime e peshtjellime havarixhet dhe grupet e humbura qe iu bashkohen atyre, dhe kjo nuk eshte diçka e re qe perqendrohet tek udheheqesit e shtetit te Teuhidit, Arabise Saudite; prandaj keshilla jone per besimtaret muslimane ndjekes te se vertetes dhe sunetit te Pejgamberit (salallahu alejhi ue selem), eshte qe te mos bien preh e ketyre peshtjellimeve dhe te mos zhyten ne diskutime pa bereqet dhe madje te demshme, ne te cilat kerkojne t’i fusin ndjekesit e epsheve, bidateve dhe prishesve te fese se Allahut, por menjehere te pyesin ata qe kane dije ne fe, dhe qe njihen per ndjekjen e Sunetit dhe te rruges se te Pareve, me qellim qe te mesojne fjalen e dijetareve te sunetit ne ate çeshtje te caktuar.
Eshte per t’u çuditur fakti se jane pikerisht Havarixhet dhe Mutezilite ata qe nuk e konsiderojne kusht “te qenet Kurashit” per Khalifen e muslimaneve, perballe te gjithe dijetareve te Ehli Sunetit qe thone se eshte kusht ne rastin e zgjedhjes se lire, me perjashtim te Bakilanit qe thote se nuk eshte kusht as ne kete rast; dhe megjithate jane ata (havarixhet) qe e perdorin kete “kusht” per te futur fitne dhe perçarje ne mesin e Ehli Sunetit; Prandaj kujdes!

Allahu e ruajte Shtetin e Teuhidit dhe te Dy Haremave – Mekes dhe Medines, nga intrigat e armiqve te brendshem e te jashtem, nga munafiket dhe ziliqaret, dhe i forcofte e bashkofte muslimanet ne te verteten!
Allahu eshte i Gjithedijshmi, dhe paqja e bekimi i Allahut qofshin mbi Muhamedin, familjen tij, shoket e tij dhe te gjithe ata qe ndjekin rrugen e tij deri ne diten e Kiametit!


(Pyetja Nr. 71) Alban / Kosove

Selamun alejkum.

Ne kapitullin e Pyetje-Pergjigje rreth Menhexhit – Metodologjise Islame (1) Thuhet: (Pyetja Nr. 49) Ebu Muslim / Tiranë / 17-4-2009 Message: Selamu alejkum vella i nderuar Kam disa pyetje ne lidhje me libra dhe tahkikun e tyre qe do t’i bej here pas here inshallah. 1. A eshte ne rregull tahkik-u i Musnedit te Ahmed ibn Hanbel nga Shuajb Arnauti, gjithsej 52 vellime. Nuk po them se nuk ka gabime pasi njeri eshte ai por flas ne pergjithesi, pra cfare thone Ali el-Halebi dhe Selim Hilali per tahkik-un e tij te atij libri?

Përgjigje / 19-4-2009 1. Botimi i plote me i mire qe ekziston sot nga “Musnedi” i imam Ahmedit, eshte ai i “Muessesetu er Risale”, me verifikimin e Shuajb Arnautit dhe grupit te tij te punes. Sigurisht qe kur themi se ai eshte me i miri qe ekziston, nuk do te thote se eshte i mire fare, pasi qe ka gabime akademike gjate punes ne liber. Shejh Meshhur Hasen ka thene te njejten fjale qe permendem per kete liber. Thuhet gjithashtu se dikush tjeter ka punuar per tahkikun e Musnedit per shume vite dhe se do te botohet se shpejti, me 14 vellime te medhenj, dhe sipas verifikuesit (emri i te cilit eshte Husejn iben Ukashe iben Ramadan), ky do te jete sherbimi me i madh dhe me i mire qe i behet Musnedit te imam Ahmedit.

Pyetja: Si mund te jet Shuajb Arnauti verifikuesi me i mire i Musnedit te imam Ahmedit kur shejh Albani thote per te: Ai njihet per kundershtimet e tije Menhexhit Selefij dhe i kapur mbas fanatizmit medhhebor Hanefije?! dhe ja e tere fetvaja e tije e plote me shkrim dhe me linkune linku ne google:https://www.youtube.com/watch?v=6R6Yw3lb-EI Shuajb Arnauti njihet me kundërshtimet e tija kundër Menhexhit Selefij Autor: Shejkh Albani Burimi: Silsiletul-Huda uen-Nur, kaseta 323, min. 00:26:29 Për sa u përket debateve që mbahen në tubime të hapura nuk janë në rregull. Njëherë, Shejkh Abdullah el-Habeshij më erdhi në mësim dhe unë në atë koha, isha në Damask dhe me të ishte Shejkh Shuajb. Ndërhyrje: Arnauti? Shejkh Albani: Po. Gjithashtu (erdhi) edhe shoku i tij, Abdul-Kadir Arnaut. Prezantuan në mësim dhe pasi që mbaruam mësimin, njëri prej këtyre dyve më dha një letër të vogël që ishte shkruar nga Shejkh Abdullah (el-Habeshi): “Unë të ftoj në debat në xhaminë el-Emeuij pas namazit të xhumasë.” Për çka (i thashë unë)? Ai tha: Në lidhje me diskutimin për fjalën tënde se: “Zgjatja e ezanit është bidat.” Dhe “Teuessul-i me të Dërguarin – ‘alejhi salatu ue selam – është bidat.” Dhe në lidhje me fjalën tënde se “Çdo bidat është devijim.” Ky ishte takimi im i parë në mes meje dhe Abdullahit, nuk ishte ndodhur më përpara. Dhe kush erdhi me të (Abdullah el-Habeshin)?! Shejkh Shuajb (Arnauti), ai njihet me kundërshtimet e tija kundër Menhexhit Selefij, dhe fanatizmin e tij ndaj medh’hebit hanefij. Nga ajo që dukej ai (Shuajb Arnauti) e përkrahte Shejkh Abdullahin dhe mendonte se ka ai diçka nga dija. Kështu që, ai (Shuajb Arnauti) donte që të më mposhtë dhe që të organizojë debate në mes meje dhe atij (Abdullah el-Habeshij) në xhaminë më të madhe në Siri dhe në tubimin më të madh dhe ai tubim të jetë ditën e Xhuma. Unë i thash Shejkh Abdullahit: Je i mirëseardhur! Por unë mendoj se para këtij takimi në këtë xhami ditën e Xhuma, të takohemi vetëm unë e ti, sepse unë nuk e di se çfarë ke ti dhe ti nuk e di se çfarë kam unë.

Përgjigje / 03-07-2015

Ue alejkumu selam ue rahmetullah. Pyetja dhe pergjigja e permendur nuk flet per menhexhin apo akiden e Shuajb Arnautit, dhe as nuk e pastron ate, as nuk jep gjykim per te; por ne pyetje dhe ne pergjigje flitet per Musnedin e Imam Ahmedit, Allahu e meshirofte, se cili botim aktual i ketij libri eshte me i sakti; por problemi me sa duket qendron ne moskuptimin e fjales “botim aktual”; kuptimi i se ciles eshte se me perhapjen e shtepive botuese dhe zhvillimin e kesaj fushe, u botuan e u ribotuan shume doreshkrime e libra te vjeter, dhe cdo liber i vjeter nuk eshte botuar vecse pasi eshte verifikuar per nga saktesia e tekstit konform origjinalitetit te autorit te librit, dhe kjo nuk eshte pune e vogel, sic mund tju duket shume njerezve qe e gjejne gati nje liber, te rishikuar e te redaktuar; dhe keshtu, aktualisht, botimi me i sakte per nga perputhja me tekstin origjinal te Musnedit te imam Ahmedit, eshte botimi me verifikimin e Shuajb Arnautit, dhe ky eshte fakt dhe veper qe e ka bere ai;
Kurse ne lidhje me shqetesimin tend kundrejt Shuajb Arnautit, fjalet qe kane thene dijetaret e sunetit per te jane te qarta dhe drejtimi i tij Esharij eshte i njohur, keshtu qe ti ruhu nga kjo, e nese te bie ne dore ndonje liber me verifikim e tij, duhet te kesh parasysh se libri origjinal nuk eshte i tij, por i imam Ahmedit per shembull, keshtu qe ketu nuk ka problem, sepse eshte e njohur gjithashtu se Shuajb Arnauti i eshte dhene dijes se hadithit, edhe pse menhexhin nuk e ka pasur te njejte me dijetaret e hadithit, por ne kete rast kemi te bejme me pune mekanike dhe verifikim mekanik te atyre teskteve qe ai ka verifikuar. Shpresojme te jeni sqaruar, e Allahu eshte i Gjithedijshmi.


(Pyetja Nr. 70) Ramazan / Maqedoni

Message: Selamun alejkum, unë kisha një pyetje në lidhje me namazin me xhemat, do të mundohem ta sqaroj gjendjenqë kemi: Ne kemi xhamija të ndryshme në qytetin ku jetoj, por në asnjërën nga ata nuk ka një imam që ndjek Sunnetin siç duhet ose me thanë pa me bërë bidate.Disa xhamija janë në mes të varreve dhe disa të tjera në mes të bidateve. Në mëngjes as që nuk vjen imami për ta falë namazin, por janë ata të xhematit që falin në vend të tij duke mos ditë edhe el-Fatihanë ta shiptojnë mirë, pyetja është:
A mundeni me na ndihmuar se çka duhet bërë në këtë rast ne që mundohemi me ju larguar bidateve dhe gjërave të ndaluara? A duhet me u falë me xhemat duke parë parasisht atë që ceka më sipër, apo nuk duhet me u falë me atë xhamat dhe si duhet me vepru në këtë rast? All-llahu va shpërbleftë.

Përgjigje / 14-07-2012

Te faleni me xhemat dhe te perpiqeni me te bute dhe urtesi qe te ringjallni sunetin dhe te zhdukni bidatin gradualisht.

Nese imami nuk vjen ne sabah, perpiquni te mesoni mire Kuranin dhe te dilni ju imam.

Pra, me urtesi e butesi dhe faluni gjithnje ne xhami sa ta keni te mundur.

Allahu ju forcofte e ju dhente durim e shperblim ne misionin qe ju lind ne vendin ku jeni si ndjekes te fese se drejte te Allahut dhe si ndjekes te sunetit!


(Pyetja Nr. 69) Ebu Sirin / Shqiperi

Message: esselamu alejkum! Dua tiu pyes mbi keto tekse qe duan te tregojne nje qendrim liberal te Shejh Iben Tejmijes mbi mevludin. meqe nuk i kam librat e permendur dhe nuk e njoh krejt mire arabishten. keto jane rreferencat: ‎”Mevludi qe respektohet dhe konsiderohet feste, qe disa njerez jane duke e bere, ka shperblim shume te madh, per qellimin e mire te tyre, per te nderuar dhe respektuar te Derguarin e All-llahut” – Ibn Tejmije, “Iktidaus-siratil-mustekim”, fq. 269.dhe “Mexhma fetava Ibn Tejmijje”, v. 23, fq. 163. Ndoshta ju kerkoj shum sikur te me postonit edhe faqet e skanerizuara. Allahu jua shperblefte me te mira per mundin!

Përgjigje / 23-02-2012

Nuk eshte normale qe dikush te argumentohet me fjalet e Iben Tejmijes per lejimin e mevludit kur dihet boterisht se Iben Tejmije eshte ai qe me se shumti e ndalon ate dhe e quan bidat, por ai eshte dijetar dhe me kuptimin e tij te gjere te fese se Allahut, thote se sikur nje musliman injorant vepron dicka te ndaluar e bidat sic eshte mevludi, duke menduar se ne kete menyre tregon dashurine per Pejgamberin (salallahu alejhi ue selem), ai mund te kete shperblim tek Allahu per qellimin e tij ne dashurine per Pejgamberin, sepse ai eshte injorant dhe nuk di me shume nga feja, kurse ata qe dine dhe mund te mesojne, ata do te kene ndeshkim per vepren e tyre ne ndjekje te epsheve te tyre dhe ne shpikjen qe kane bere apo aprovuar ne fene e Allahut. Ky eshte kuptimi i fjales se Iben Tejmijes dhe kjo fjale eshte argument per te kunderten e asaj qe kerkojne te argumentojne disa njerez per lejimin e mevludit, duke shkeputur vetem nje pjese te fjales se tij e duke i ndryshuar kuptimin asaj. Por gjithesesi, edhe sikur Iben Tejmije te thoshte se mevludi eshte i lejuar, gje e cila nuk eshte e vertete assesi, mevludi perseri bidat do te ishte dhe do te jete, sepse eshte nje veper qe Pejgamberi dhe shoket e tij jo vetem qe nuk e kane bere, por kane ndaluar nga kjo gje, madje vete Pejgamberi e ka mallkuar ate qe e madheron ate ashtu si kane bere te krishteret me Isane, e mevludi nuk eshte vecse nje lloj i ketij madherimi te ndaluar, e Allahu e di me mire.


(Pyetja Nr. 68) Xhemati i Xhamise Bicaj – Kukes / Shqiperi

Message: Selam Alejkum! me lejen e Allhut deshem qe t iu kerkojme diçka te veqante se per derisa ne vetë jami ca musliman te thjeshte dhe një grup të rinjsh dhe nuk kemi mundesi të sqarojme ne rradh te pare se nuk dime arabisht por edhe se nuk kemi mundesi kontaktimi me dijetaret diç qe na gerryen vazhdimisht do tu luteshim te na e kryenit ju. deshirojme qe te pyesni nje dijetar rreth ligjeratave te hoxhes .Ahmet Kalaja *Allahu e ruajte dhe e mbajtë fort pas rrugës së tij} si p.sh A lejohen protestat ne Islam? *fjalet dhe opinjonin qe ai dha per fetuat e dijetareve* agjerimin e dites se shtune etj… i gjeni ne You Tube per me shumë. Na e coni ket kerkese nese keni mundesi ne vend me lejen e Allahut, dhe nese keni mundesi postojeni ne kete adrese dhe aplikojeni ne you tube qe te sqarohet e verteta nga e kota, pas atyre fjaleve qe thuhen per te te cilat sjan veçse opinjone qe nuk duhen dhene. sepse nuk na takon. Allahu u ruajte dhe ju dhentë sukse në rrugen qe keni nisur *në rrugën e paqes*!

Përgjigje / 12-11-2011

Elhamdulilah, ues salatu ues selamu ala resulilah! Ne lidhje me protestat, qendrimi i dijetareve bashkekohore selefi eshte se ato nuk lejohen, qofshin te dhunshme apo paqesore, dhe shkak per kete ndalim jane hadithet e shumta e te sakta ku i Derguari i Allahut (salallahu alejhi ue selem) urdheron per bindje ndaj udheheqesve te shtetit edhe nese iu marrin pasurite dhe i rrahin, dhe ajo qe duhet te bejne muslimanet eshte te mos dalin nga bindja dhe te kerkojne te drejten e tyre tek Allahu. Kjo, nese udheheqesi eshte musliman dhe lejon praktikimin e Islamit ne vend, kurse ne te kundert, lejohet te ngresh krye kunder tij por ne menyre te organizuar nen drejtimin e dijetareve, te cilet bejne edhe balancimin e te mirave dhe te keqiave qe pasojne. Protestat qe kane ndodhur dhe po ndodhin sot ne vendet Islame arabe jane te zymta, inisiatoret dhe nxitesit e tyre jane armiq te Islamit dhe te muslimaneve dhe padyshim se ata nuk i duan te miren muslimaneve me kete gje, por gjithesesi, perderisa tani keto protesta jane bere aktualitet, ne lusim Allahun qe te behen shkak per udhezimin e muslimaneve dhe kthimin e tyre te feja e tyre me nje kthim te vertete, si dhe t’u jape deshtim te plote armiqve te Islamit dhe te beje qe keto protesta te marin te kunderten e rruges qe ata kane synuar!

Kurse lejimin e ketyre protestave prej njerezve te dijes sot e udheheq Jusuf Kardavi dhe ata qe e pasojne ate ne rrugen dhe menyren e tij te argumentimit, dhe nuk jane te pakta opinionet qe ky i ka dhene ne kundershtim te hapur me Islamin dhe dijetaret selefi, sic mund te permendim per shembull lejimin e marrjes se kredive per te blere shtepi ne vendet evropiane, afrimin mes Islamit dhe feve te tjera qofshin ato monoteiste apo politeiste, e te tjera si keto.

Kurse fjala se opinionet e dijetareve te Arabise Saudite jane posacerisht per Arabine Saudite, eshte e pavend, dhe akoma me e keqe eshte fjala qe thuhet se “ata jane njerez dhe mund te gabojne”, sepse keshtu po i bie qe te gjithe dijetaret e ketij vendi te “Teuhidit” te gabojne, kurse dijetare te tille si “Kardavi” t’ia qelloje te vertetes, dhe kjo pikerisht ne ceshtje madhore te ymetit Islam e jo ne ceshtje te thjeshta!!!

Po keshtu, fjala se “Teuhidi shperndahet vetem nga Arabia Saudite dhe nga xhamia Dine Hoxha”, eshte nje fjale e rende qe nese do te ishte per qellim me gjithcka ajo permban, do te shkonte shume larg dhe Allahu e di se cfare pasojash do te kishte.

Lusim Allahun te na beje te kuptojme fene e Tij, qe ta shohim te verteten per te vertete e ta ndjekim ate, dhe te paverteten per te pavertete e te largohemi prej saj! Lusim Allahun t’i ktheje muslimanet ne fene e Tij me nje kthim te vertete! Allahu eshte i Gjithedijshmi dhe vetem Ai udhezon ne rrugen e drejte!


(Pyetja Nr. 67) Nehat / Bujanoc / 17-03-2011

Message: Eselam alejkum. Deshta me dit qka dmth xhemati tekfirit si mundem mi njofte si dallohen nga ata selefeve? Allahu ju shperbleft!

Përgjigje / 26-03-2011

Xhemati i tekfirit, shkurt jane ata njerez qe kane kurajo t’i quajne muslimanet kafira pa u siguruar per plotesimin e kushteve dhe ndalesave te posacme per kete gje. Shkurt, keta nuk kane rregulla, kane dije te kufizuar ne fe dhe ate dije qe kane e kane siperfaqesore, nuk kenaqen kurre me gjykimin e askujt, madje as me ate te te Derguarit te Allahut (salallahu alejhi ue selem), sic ka ndodhur me te parin e tyre qe ka dale ne kohen e te Derguarit, dhe qe vazhdojne te dalin. Nuk kthehen tek dijetaret e vertete te Islamit, madje flasin kunder tyre dhe ulin vleren e tyre. Jane zakonisht te rinj ne moshe dhe ndjekes te emocioneve. Nuk kane mbeshtetje te dija dhe as te dijetaret. Lexo me shume per ta dhe te ngjashmit me ta, ne kete link.


(Pyetja Nr. 66) Artion / Tirane / 22-02-2011

Message: kisha 3 pyetje.pse ju perdorni metoden qe ne gjuhen popullore quhet shplarje truri,por qe eshte nje studim psikologjik ne fakt.E dyta si ka mundesi qe ndjeksit tuaj pergjithsisht jane ne nivel shum te ulet intelektual?pasi shof qe na pergjigjet qe jepni shkencen e logjikes e hidhni poshte.E treta:Si ka mundesi qe duke mos njohur thelbin e shprehjeve dhe nga kapaciteti i ngushte munde te jepni fetva kunder leximit te Imam Gazaliut i cili ka shkruajtur aq ai shejh Albani juaj si ka prekur? shof qe flisni ne menyre shum vulgare kunder disa personaliteteve te islamit,e dini se si e kini historine e selefizmit qe ndiqni?ikni ne angelli dhe mesojeni.feja islame pranohet dhe shkencerishte qe i ben me te zgjuar njerzit pasi i jep liri mendore dhe shpirterore dhe ndricohen.ju pse e kunderta?

Përgjigje / 03-03-2011

Se pari duam tju falenderojme per pjesemarrjen dhe interesimin ne permbajtjen e faqes sone te internetit, edhe pse na cudit fakti qe nuk na drejtohesh me selam, ashtu sic bejne muslimanet! Sidoqofte, pyetjeve tua do i pergjigjemi, prandaj edhe i kemi vendosur ketu:

 1. Shprehja “shpelarje truri” eshte nje shprehje qe zakonisht e perdorin jomuslimanet per te sulmuar muslimanet qe kapen per fene e tyre, apo per te sulmuar ata qe i mesojne fene e paster muslimaneve, dhe kete e bejne nga urrjejta qe kane per Islamin e paster dhe per muslimanet qe e ndjekin ate, perndryshe, kuptimi i kesaj shprehje nuk eshte i keq, sepse “shpelarje” do te thote pastrim nga ndotesirat, dhe ne menyre figurative keto ndotesira mund te jene besime te gabuara, mekate, devijime, dyshime, e te tjera gjera qe Islami ka ardhur per t’i pastruar nga mendjet dhe zemrat e njerezve. Pra, nese ne kerkojme te pastrojme zemrat dhe mendjet e muslimaneve nga te gjitha ndotesite e besimeve te paverteta dhe ne vend te tyre te mbjellim pastertine dhe driten e Islamit te paster dhe autentik ashtu si e ka zbritur Allahu i Madheruar mbi te Derguarin e Tij, Muhamedin (salallahu alejhi ue selem) dhe ashtu si ai (Muhamedi) ua ka mesuar ate shokeve te tij, e ata brezit pas tyre, e keshtu deri me sot, atehere ne jemi ne rruge te mbare dhe shpresojme shperblimet e Allahut ne kete bote dhe ne boten tjeter ne vecanti, sepse keshtu u mesojme njerezve rrugen e drejte te Islamit dhe te besimit tek Allahu i Madheruar, ashtu si Allahu do qe njerezit ta besojne dhe ta adhurojne Ate, pa i shoqeruar Atij shok dhe pa shpikur asgje ne fene e Tij.
 2. As ti qe pyet nuk na dukesh shume intelektual, madje gabimet e tua ne shkrim dhe ne te shprehur jane te patolerueshme per rolin qe hiqesh, por megjithate, te themi: Shumica e ndjekesve te Islamit jane njerez te thjeshte, si shumica e popullit, te pashkolluar, por duke e ndjekur fene natyrshem, dhe duke e pranuar te verteten natyrshem, pa qene nevoja te futen ne filozofi dhe ne qorrsokaket e saj, ashtu si bejne disa muslimane, te cilet ne fakt kane humbur rruge dhe kurre nuk e gjejne qetesine shpirterore dhe as besimin e vertete me ane te filozofise dhe shkences se logjikes, sepse Allahu e ka bere gjithcka te qarte ne fene e Tij, dhe mendjes se njeriut i ka vendosur caqe dhe kufij tek te cilat ai duhet te qendroje, perndryshe do te humbe rruge dhe do te devijoje nga feja e drejte e Allahut. Ne e perdorim logjiken per te pare ne krijimin e Allahut, per te pare madheshtine e Allahut, per te shtuar besimin, per te kuptuar fene e Allahut, per te mesuar fene e Allahut, por jo per ta paraprire ate mbi fene e Allahut, dhe nuk themi se ajo qe logjika jone e sheh te mire eshte e mire edhe nese Allahu e ka quajtur te keqe, por themi se ajo qe Allahu ka quajtur te keqe eshte e keqe, edhe nese logjika jone kujton se eshte e mire. Pra, logjika ka vendin dhe kufijte e saj. Kete themi ne, ashtu si e kane thene dijetaret e Islamit, te paret e ata qe kane ndjekur rrugen e tyre, dhe jo ashtu si ata qe kane devijuar dhe qe kane ndjekur rrugen e filozofeve greke ne vecanti.
 3. Detyra e dijetareve dhe e njerezve me dije ne Islam eshte qe t’u sqarojne njerezve fene e Allahut, duke e ruajtur ate te paster dhe larg devijimeve te njerezve te ndryshem, qofshin edhe figura te shquara. Kur dikush ka gabuar, thuhet se ka gabuar ne kete pike dhe se nuk duhet ndjekur ne gabimin e tij. Populli i thjeshte mesohet dhe paralajmerohet nga gabimet e njerezve qe u lexohen librat dhe shkrimet, sepse ai nuk ka dije te mjaftueshme per t’u ruajtur nga gabimet dhe nga devijimi ku kane rene te tjeret, kurse njerezit me dije mund te lexojne gjithcka, perndryshe nuk do te mund ta kthenin te paverteten me te verteten dhe nuk mund t’ua sqaronin njerezve te verteten. Pra, kjo eshte menyra e dijetareve te pare te Islamit per kuptimin e Islamit dhe natyrshmerise se tij dhe ne jemi urdheruar nga Allahu qe te ndjekim rrugen e tyre per te ruajtur fene dhe besimin tone te paster dhe larg devijimit. E sa per historine e selefizmit, na mjaftojne librat e biografive te dijetareve Islam, ne librat e Tefsirit, Hadithit dhe te dijetareve te medhenj te Islamit per ta mesuar, por ndoshta ti synon dicka tjeter qe e permend Angline, e ne nuk mund te pergjigjemi me hamendje. Po te hedhesh nje sy ne kendin e pyetjeve rreth Akides dhe besimit, ose rreth mjekesise, dhe ne pergjithesi ne kete faqe te internetit, e sheh qarte shfrytezimin e te vertetave shkecore dhe te logjikes se shendoshe per te perforcuar besimin dhe per te argumentuar per te. Vete Allahu ne Kuran i ka permendur faktet e pamohueshme shkencore si argumente te pamohueshme per ekzistencen e Tij, te Madherishmit dhe larg te metave. Atehere, si na thua qe ne veprojme te kunderten e kesaj? Apo thjesht flet me te degjuar, ose me paragjykim dhe urrejtje qe te eshte mbjelle ne zemer padrejtesisht kunder atyre qe e ndjekin Islamin e paster ashtu si e ka zbritur Allahu dhe ashtu si e ka praktikuar i Derguari i Tij dhe shoket e tij?! Nese kerkon vertet te mesosh te verteten ose te diskutosh me dije per ndonje çeshtje te caktuar, je i mirepritur, por jo te hedhesh fjale qorrazi dhe te flasesh ne pergjithesi, pa pasur per qellim as perfitimin per vete dhe as qe t’u besh dobi te tjereve. Lusim Allahun te na jape dije te dobishme dhe te na beje dobi me dijen qe na jep! Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi te derguarin tone, familjen e tij, shoket e tij dhe te gjithe ata qe ndjekin rrugen e tij deri ne diten e Kiametit!

Shtojce / 06-01-2011

Materialin e meposhtem na e kane derguar disa vellezer ne e-mail dhe meqenese dobia e tij eshte e pergjithshme dhe ne te nuk permenden emra personash te posacem, e shohim te arsyeshme publikimin dhe perfitimin prej tij.

—————————————————————-

Sqarim në lidhje me fitnexhinjtë

Nga shejh Abdulmalik Ramadanij el Xhezairij

Pyetësi: Është një vëlla në Maqedoni i cili i konsideron bidatcinj të gjithë hoxhallarët që thërrasin në selefizëm,me përjashtim të dy ose tre personave në Kosovë dhe katër ose pesë personave në Shqipëri. Cila është këshilla juaj në lidhje me të?

Përgjigje: Në fakt kjo është një fatkeqësi e kësaj kohe që jetojmë, konsiderimi bidatcinj i dijetarëve të thirrjes selefije dhe nxënësve të dijes selefinj, ngutja në këtë aspekt, gjykimi ndaj tyre në mënyrë të ngurtë dhe të thatë, pa kurrfarë verifikimi, kjo është fatkeqësia e kohës tonë në këto pesë vitet e fundit apo dicka më shumë se pesë vjet. Shumë nga ehlu Suneti-para kësaj kohe-përballeshin me bidatcinjtë e sekteve të ndryshme të cilët i keni tashmë të njohura devijimet e tyre nga Suneti, selefinjtë kishin sukses në këtë dhe Allahu u dha bereqet në kundërpërgjigjet e tyre. Mirëpo më pas disa studentë iu drejtuan njëri tjetrit dhe e gëzuan shejtanin, sic ka thënë Pejgamberi alejhi salatu ves-selam : “Shejtani i ka humbur shpresat që të adhurohet në tokën tuaj por është i kënaqur( mjaftohet) me futjen e cytjeve ndërmjet jush” (Transmeton Muslimi). Shejtani i cyti këta dhe iu përgjigjën, i ngacmoi dhe iu bindën. Këta filluan të përcajnë rradhët e selefinjve me pretendimin se ata po tregohen xhelozë për Sunetin dhe po përballen me bidatet,me keqardhje të thellë. Këtë fitne duhet ta shmangni prej jush dhe të jeni të pastër prej saj. Ka arritur situata – në disa vende apo kuvende- deri në atë pikë saqë nëse selefiu hyn në to, duhet t`i peshojë mirë hapat e tij, ku shkel dhe kë shkel, sepse do merret në llogari(nga kjo kategori) për cdo frymëmarrje, për cdo shikim apo lëvizje, cfarë libri mban në dorë, saqë pothuajse duan të hyjnë në zemrat e njerëzve. Kjo është fatkeqësi. Shejtani i largoi nga dija fetare dhe hynë në atë fushë që i përket vetëm Allahut, duan të nxjerrin të fshehtat nga zemrat e njerëzve, nga zemrat e vëllezërve të tyre që i lidh me ta Teuhidi dhe Suneti, ashtuqë të sigurohen:a janë ata në Teuhid dhe Sunet apo janë në bidat. U treguan ekstremistë në këtë.

Meqenëse ju jeni selefinj dhe keni lexuar shumë nga librat e akides selefije, e keni të qartë se cdo libër që flet për akiden e selefëve, detyrimisht kapitujt e parë ia kanë kushtuar bashkimit, unitetit, mos përcarjes, vërejtjes nga mospajtimet, etj. I lexoni këto kapituj të shumtë dhe i njihni. Nga urtësia e dijetarëve selefë dhe mprehtësia e kuptimit të tyre është përfshirja e këtyre temave në librat e akides sepse janë argument i qartë për miqësimin e saktë dhe të sinqertë që duhet të kemi dhe për distancimin e saktë. E dallonin pasuesin e Sunetit dhe e donin sepse ai e donte Sunetin.

Shkurtimisht që të mos e zgjas, këta që i marrin në llogari vëllezërit e tyre me këtë lloj llogarie kaq të imët-me të cilën as veten e tyre nuk e marrin në llogari, sepse ata janë njerëz dhe patjetër që kanë gabime sic ka cdo njeri- këtyre difekti u ka ardhur nga shkaku i mësipërm që përmendëm: Mungesa dhe dobësia e sinqeritetit të tyre për fat të keq. Ata janë kërkuesit e ekspozimit (dukjes, famës), ne i njohim mirë, kërkojnë të duken. Pejgamberi alejhi salatu ves-selam ka thënë: “ Nuk ka ujqër më të uritur dhe më të rrezikshëm që janë lëshuar në kopenë e bagëtive se sa dy ujqër: dëshira për tu dukur dhe dëshira për pasuri” (Transmeton Ahmedi në Musned, etj). Dy ujqër të uritur që kur hyjnë në vathën e bagëtive e shkatërrojnë atë, por akoma më e rëndë dhe shkatërruese se kjo janë dy ujqër që sulmojnë fenë e njeriut:dashuria për pasurinë dhe dëshira e tij për tu dukur dhe kryesuar. Nga gjërat e përshtatshme që kam lexuar së fundmi në një nga librat, është historia e një personi, një autori i cili donte të kritikonte një tjetër, i thotë: Ti shkruan për të arritur pasuri me shkrimet e tua, ndërsa unë shkruaj për të arritur famë. Tjetri ia kthen: E vërtetë, secili kërkon të arrijë atë që i mungon. Pra, e kuptuat?! I mungonte nderi dhe kërkonte ta kompensonte, sepse ishte turp, ndërsa mungesa e pasurisë është dicka që i prek pothuajse të gjithë.

E rëndësishme, qëllimi ishte të themi se ata janë të sëmurë-fatkeqësisht- që kërkojnë të duken, ndaj u këshilloj:Distancohuni nga ky person, qoftë dhe me fjalë, nëse ai hyn në këto cështje heshtni, mos i flisni, sepse merr fjalë nga njëri, sheh poshtë , lart, anash, derisa të përpilojë një raport rreth teje dhe ta paraqesë tek “komisioni i tij”, të vendosin nëse gjatësia dhe gjerësia jote i përshtatet që të hyjë nga dera apo jo, të dëbojnë nga selefizmi dhe të fusin ku tu dojë qejfi, ose të konsiderojnë gjysëm selefij dhe një cerek dicka tjetër. Këta e dëmtuan selefizmin.

Kjo është një lloj dashurimi pas armiqësisë dhe polemikës. Euzaiu ka thënë: Allahu kur e urren një popull u jep polemikën dhe ua pengon veprat e mira.

(Marrë nga një audio e incizuar në Medine në një takim me vëllezër kosovarë)-audioja eshte e gatshme.


(Pyetja Nr. 65) Agim / 21-10-2010

Message: Es Selamu Alejkum Ue Rahmetullahi Ue Berekatuh
Vella i dashur All-llahu te forcofte ne kete rruge. Kam disa pytje :
1. Nese gjat udhetimit i bashkon dreken me ikindin por kthehesh ne vendin tend para se me fillu fajla e ikindis me xhemat , qysh eshte me se miri, me shku tek xhemati apo mos me shku pasi me vetem se e kemi fale ikindin?
2. Une jam nje vella qe All-llahu I Madheruar me ka sprovuar me grupacione te ndryshme, ne fillim isha me injorantet (me ata qe po pasojn verberisht nje medhheb te caktum e per tjert nuk interesohen fare), pastaj verejta se nuk jam ne rruge te drejt – uelhamdulilah, por prap iu bashkangjita nje grupacioni, tekfirsave dhe duke e pare ate qe “pashe” te ata, e kuptova se duhet te largohem prej tyre dhe me ne fund All-llahu i Madheruar me udhezoj ne menhexhin e selefus-salih- uelhamdulilah, kete sqarim vella e bera per arsye se prap nuk po ndihem mire, pasi nuk po e kuptoj deklaraten e shejkh Rebis (All-llahu e ruajt) dhe te disa dijetareve te tjere kunder Shejkh Alis (Allahu e ruajt) kur une si dhe shume te tjere e kemi mesuar kete menhexh prej te dyve ashtu si edhe prej tjereve, nese ke mundesi nje sqarim dhe te me ndihmosh e te me keshillosh se si ti perjetoj keto situata.
3. Vella desha te dij se a eshte njejt si per mua qe e konsideroj veten udhetar ne nje qytet edhe per nje vella i cili po thuajse cdo dite udheton per atje pasi studion ne ate qytet duke u bazuar ne fjalen e Ibn Tejmijes rahimehull-llah i cili tha se dy veta mund te udhetojn se bashku e njeri eshte udhetar e tjetri jo (vella ki parasysh se veshtiresit jane te njeta si per mua si per vellaun dhe lehtesimet jane me se te nevojshme per te dyte), All-llahu te shperblefte!

Përgjigje / 29-10-2010

 1. Nese e ke falur ikindine gjate udhetimit, nuk e ke obligim te shkosh ne xhami kur ke mberritur ne vendin tend ne kohen qe ajo falet ne xhami, pervec nese gjendesh ne xhami, atehere duhet ta falesh ikindine me xhematin, por duke e bere nijetin per namaz nafile, sepse nuk lejohet qe i njejti namaz te falet dy here ne nje dite. E Allahu e di me mire.
 2. Elhamdulilah qe Allahu te ka udhezuar ne ndjekjen e te vertetes, dhe duhet te dish se menhexhi selefi qe ti kerkon te ndjekesh duke besuar se ai eshte rruga e drejte e te Derguarit te Allahut dhe shokeve te tij, dhe se ai eshte menyra e te kuptuarit dhe te zbatuarit te fese ashtu si ka dashur dhe do Allahu, eshte pikerisht ai menhexh dhe metodologji qe eshte vazhdimisht ne kerkim te se vertetes dhe argumentit, dhe kur e meson argumentin, menjehere e merr ate dhe i largohesh asaj qe ke qene me pare prej rruges se gabuar, sepse tashme t’u be e qarte e verteta dhe kur te behet e qarte e verteta, nuk ke rruge tjeter vecse ta ndjekesh ate, perndryshe nuk do te ishe i sinqerte ne besimin dhe ne fene tende. Kurse ne lidhje me pyetjen ne fjale, eshte e vertete se dija dhe menhexhi merret nga dijetaret e ehli sunetit dhe nga nxenesit e dijes gjithashtu, por duhet ditur se edhe ata jane njerez dhe mund te gabojne, dhe problemi nuk eshte te gabimi, sepse gabimi i dijetarit kur bazohet ne argument eshte i justifikuar dhe ai merr shperblim tek Allahu per perpjekjen e tij, por problemi qendron te gjurmet e ketij gabimi dhe perhapja e tij me rruge dhe menyra te gabuara e ndoshta edhe me qellime te keqija e djallezore ne mesin e popullit te thjeshte dhe atyre qe nuk kane dije ne fe, apo qe jane te rinj ne fe dhe qe nuk mund t’i keptojne keto gjera dhe as faktin se edhe dijetaret bashkekohore kane dicka ne zemer per njeri-tjetrin, pasi secili kerkon te jete me i mire se tjetri dhe te ndiqet me shume se tjetri. Keto jane gjera qe kane ekzistuar dhe ekzistojne edhe ne mesin e njerezve me dije, por qe ata i luftojne keto gjera ne veten e tyre dhe me sinqeritetin e tyre nuk veprojne sipas epsheve te tyre, edhe pse ndoshta ndonjehere mund te kene ndonje rreshqitje te vogel por qe menjehere e kapin veten dhe kthehen tek Allahu me pendim dhe kerkim te faljes. Kjo ceshtje ka ekzistuar qe heret, madje kur dijetaret pyesnin per nje person me dije ne nje vend dhe gjenin dike qe nuk fliste mire per te, shihnin nese kishin qene bashkekohes, e nese kishin qene bashkekohes, nuk e merrnin fjalen e atij qe fliste keq per ate tjerin, sepse mund te ishte nga xhelozia apo dicka ne zemren e tij. Edhe sot, nuk mund te themi se gabimin e ka shejh Rabij apo shejh Aliu, por me e mira qe mund te bejme ne kete rast eshte qe te heshtim, se paku deri sa te behet e qarte e verteta, sepse ne qe te dy ata i njohim per dijetare selefij, keshtu qe nuk mund te flasim kunder njerit apo tjetrit, pa qene te sigurte me argumente se njeri prej tyre doli vertete nga menhexhi selefi. Perndryshe, te gjitha ato qe perhapen jane fjale te fryra nga njerez te lige qe nuk i duan te miren muslimaneve dhe aq me pak selefive. E verteta gjithnje luftohet nga te gjithe armiqte e saj, gjithnje hidhet balte mbi te me qellim qe te ngaterrohet me te paverteten, por ne fund gjithnje triumfon, me miresine e Allahut Fuqiplote. Keshtu qe hesht, deri sa gjithcka te behet e qarte!
 3. Per ceshtjen e udhetimit ka mospajtime ne mesin e dijetareve, dhe shume prej tyre vendosin kusht udhetimin mbi 80 km per t’u quajtur udhetar dhe per te perfituar nga lehtesimet e udhetarit ne lidhje me kryerjen e adhurimeve si namazi e agjerimi, kurse te tjere thone se mjafton qe te quhesh udhetar tek populli yt dhe ti mund te perfitosh nga lehtesimet e udhetarit qe ia ka dhene Allahu ne fene e Tij, dhe kjo ndoshta eshte me e sakta, e Allahu e di me mire. Lehtesimet e udhetarit fillojne pasi ai te lere pas rethinat e qytetit apo vendit te tij dhe jo para udhetimit. Pra, nuk lejohet qe te shkurtosh dhe te bashkosh dreken me ikindine ne qytetin tend para se te nisesh udhetimin, por vetem pasi te kesh dale nga rrethinat e qytetit. E Allahu e ka ne dore suksesin!

(Pyetja Nr. 64) Anonim / Kosovë / 05-08-2010

Message: Selam alejkum Kam disa pyetje;
1. Sa i perket veshjes se eperme te trupit nga mashhkulli, a eshte e lejuar qe nje mashkull i moshes madhore te dal pa veshje te siperme ne rrug duke u argumentuar se kjo lejohet sespe eshte mbi kerthiz dhe nuk quhet auret?
2. A del muslimani prej menhexhit selefij nese ben bidade ne adhurime si ne namaz ne agjerim e sidomos ne namaz duke ngritur duart mbas thirrjes se ezanit mbas faljes se namazit per te ber dua e gjera te tjera qe i ben ai gjate adhurimeve.

Përgjigje / 07-08-2010

 1. Pervec auretit, ka edhe diçka tjeter qe quhet “murueh” dhe qe mund te pershtatet ne shqip me teper me turpin dhe sedren qe ka dikush nga shoqeria ku jeton. Nese ne mesin e nje shoqerie, kryerja e nje vepre eshte dicka e ulet dhe turp, qe nuk e bejne njerezit me moral dhe fisniket, ajo veper eshte e papelqyeshme, edhe pse mund te jete e lejuar ne origjine. Dijetaret e meparshem i jepnin rendesi te madhe kesaj qe quhet “murueh” ne biografite e transmetuesve te hadithit dhe njerezve me dije, sa qe ne nje vend qe ishte turp te dilje pa takije ne koke, nese dikush dilte pa takije, ai kishte shkelur “muruen”, pra kishte bere dicka te turpshme, qe konsiderohej turp ne mesin e asaj shoqerie dhe ne ate vend te caktuar. E une nuk besoj se eshte normale dhe fisnike qe dikush te dale e te ece ne rruge me gjysmen e trupit te zhveshur, perveç ne rast nevoje te domosdoshme kur je ne nje pune qe e ben te detyruar kete gje per nje kohe te caktuar.
 2. Ne proporcion me zbatimin e sunetit apo lenien e tij dhe me kryerjen e bidateve dhe largimin e tyre, dikush mund te jete ne menhexhin e sakte selefi apo larg tij. Pra, sa me shume te zbatoje sunetin dhe te beje vepra te mira, ashtu si ka urdheruar Allahu dhe si i ka vepruar i Derguari i Allahut dhe shoket e tij, aq me prane menhexhit te sakte eshte ai, dhe e kunderta me te kunderten, pra aq me larg sunetit eshte dhe aq me larg menhexhit te sakte. E Allahu e di me mire.

(Pyetja Nr. 63) Adriatik / Shqiperi / 02-08-2010

Message: Eselemu alejkum.
A quhet Udhezim ne Rrugen e Drejte nese nje person e pranon Islamin ne ndonje grup si p.sh Ihkuana Muslimin, Hkauarixh, Teblik, etj…?

Përgjigje / 09-08-2010

Ky person ka bere nje hap drejt udhezimit te drejte dhe i duhet edhe nje hap tjeter qe te jete tamam ne udhezimin e drejte, e ai hap eshte kerkimi i dijes se sakte e te vertete nga dijetaret e vertete te Islamit dhe librat e tyre, e qe jane ata qe ndjekin Kuranin dhe Sunetin, ashtu si e kane ndjekur dhe kuptuar shoket e Pejgamberit (salallahu alejhi ue selem) dhe transmetuesit prej tyre prej dijetareve brez pas brezi. Lusim Allahun t’i ktheje muslimanet ne fene e tyre me nje udhezim te vertete!


(Pyetja Nr. 62) Adriatik / Shqiperi / 25-07-2010

Message: Eselemualejkum Ue Rahmetullah
Kam nje pyetje vella;
Cfar gjykimi ka Islami per ate person qe nuk te jep selam dhe as nuk e kthen, duke e ditur se vellai e ka Akiden edhe Menhexhin ne rregull por mund te kete ndonje gjynah dhe a keni dijeni ju se kujt nuk i kthehet selami, dhe a mund te bojkotohet muslimani per gjynahet qe mund te kete? Apo ne cfar kushtesh duhet te kete arritur robi per mos tia kthyer selami?
Allahu jua lehtesofte ceshtjen tuaj!

Përgjigje / 29-07-2010

Shejh Iben Uthejmin, Allahu e meshirofte, u pyet: Cili eshte rregulli i bojkotimit te mekatarit, gjaynhet e te cilit nuk jane te shfaqura ne publik, ne rastin kur ne bojkotimin e tij ka dobi?

Ai u pergjigj: Rregulli eshte: ne qofte se bojkotimi i mekatarit sjell dobi, pra ben qe mekatari te kthehet dhe ta lere mekatin e tij, atehere lete te behet ky bojkot, por nese ai nuk sjell ndonje dobi, atehere bojkotimi i tij eshte i ndaluar, sepse mekatari vazhdon te jete musliman edhe nese vepron ndonje prej mekateve te medha, pervec kufrit, nese ai e ben ate, gje qe dihet, sepse Pejgamberi (salallahu alejhi ue selem) ka thene: “Nuk lejohet bojkotimi i muslimanit vellane e tij musliman me shume se tre dite, duke u takuar dhe duke i kthyer shpinen njeri-tjetrit. Me i miri prej atyre dyve eshte ai qe fillon i pari me selam.” Pra, kur nuk bojkoti nuk sjell dobi, mos e bojkoto mekatarin, sepse ndodh qe kur i ben bojkot mekatarit, ai te vazhdoje edhe me shume ne mekate, madje edhe ty te urren dhe nuk te pranon asnje keshille pas kesaj. E nese bojkotimi i tij sjell dobi, si per shembull personi qe i behet bojkoti te jete nje prej femijeve te tu, apo dikush prej vellezerve qe ka konsiderate per ty dhe qe nese e bojkoton, ai preket dhe kthehet nga vepra e tij, ne kete rast duhet bere bojkot deri sa te kthehet, e nese nuk ndodh ashtu si mendoje dhe shpresoje ti, e ai nuk kthehet, atehere kthehu ti tek ai, jepi selam dhe mos harro ta keshillosh per Hir te Allahut.” [Takimet e temes se lire, 231/Pyetja nr. 9].

Bojkoti i mekatareve dhe bidatçinjve eshte nje veper e ligjeruar ne Islam, kur plotesohen kushtet dhe nuk ekzistojne pengesa per kete gje. Argument per kete eshte vepra e Pejgamberit dhe shokeve te tij, kur bojkotuan ata te tre qe nuk iu bashkuan pejgamberit ne luften e Tebukut, per 51 dite rresht, me urdher nga Allahu i Madheruar, deri sa Allahu ua pranoi pendimin atyre. Shiko tefsirin e ajetit 118, te sures et Teube.


(Pyetja Nr. 61) Moter muslimane / 13-04-2010

Message: Selamun alejkum ue rahmetullah.
Kam kete pyetje:
Ne ditet e sotme kemi mjaft websajte islame ne gjuhen shqipe, dhe tani ka nga websajte qe jan edhe si form forumeve, aty antarsohesh dhe ke te drejt me be postime per islam, ke te drejt me debatu per nje teme,me pyet per cdo qeshtje te islamit, e tash antart tjert te ndihmojn ,gjejn feta per at se qka pyete, debatojm…etj etj..pra forum ne kuptimin e plot te fjales. Pyetja eshte tani qe a eshte hajr ne si femra me u antarsu aty, apo eshte me hajr mos me u antarsu..,sepse nuk po eshte edhe e pa mundeshme ku gjat debatimit po hym ne bised me meshkujt dhe tash po vjen nje problem se ka nga ne qe jemi me iman te fort, por po ka nga ne qe jemi edhe me iman te dobet..,por edhe me shum po eshte e mundur qe shejtani aq ngadal po punon sa qe po vjen puna me i shkruajt ndonje leter ne mesazh privat…dhe hiq me larg po behet e mundeshme edhe me hy me shum ne detaje antart ne mes vete…ai qe po e ka frik Allahun,ai po dorezohet menjher nga kjo e keqe ,se po shifet qart qe jan veq pune te shejtanit keto..,por ai qe e ka pak imanin e dobet,ai ndoshta edhe bjen ne kurth te shejtanit dhe e lidh me shum biseden me gjinin e kundert. Pra qellimi po eshte shum i paster ne fillim, te gjith po thojm ne po bejm davet,por hap pas hapi po e shohe qe po devijojm ..keshtu qe a eshte me hajr me i dhan fund kesaj qeshtje te antarsimit ne keto forume, pa mar parasysh se qfar imani ke ,te dobet apo te fort,sepse po bijm ne fjalen popullore qe thuhet”kush luan me zjarr edhe digjet”. Dmth, si e kam verejt une keto forume ne nje an po shihen si dobi prurse,sepse po kemi me lehte me gjet at se qka po na duhet…por ne anen tjeter po eshte koxha nje dere e madhe e fitnes per te rinjet musliman,sepse dijen po e shpejtojm,po e marim at qka na u dasht,por hap pas hapi edhe po vjen deri tek biseda ne mes vete.
Qka na kishe keshillu per kete qeshtje, a eshte me hajr qe me u largu definitivisht ketyre forumeve, mos me u antarsu, sepse po eshte veshtir me i ik te keqes..,sepse po e pranoi qe neve shejtani po e ka me leht me ndiku ne devijim, ngase sa me pak dije qe ke aq je me i dobet ne iman (me pak i devotshem)?
Une veqse i kam be bllok antarsimeve te mija se ku kam qene e antarsuar, sepse po e verej qe po eshte jo ne dobin time, here debatojm me ata qe jan bitatgje e dhe ne posto fetua nga dijetar selef thojm kjo eshte haram, ata bijn fetua dijetareve te tyre qe e lejojn ,,,sa qe ndoshta edhe fillestareve po ja ngatrojm, se disa po thojm haram e disa halalla, e ata si ne huti, kujt me i besu…dmth me shum fjal, e humbje kohe se sa diqka e dobishme aty…nuk e mohoi ndoshta do kete dikush dobi nga nje shkrim i imi, por une po kam me shum dem, sepse po luaj me zjarr, sepse si thash shejtani po punon ngadal dhe se si po fillon me te u neutralizu kjo qeshtje, apo mos ta perjashtoi po fillon si me te ra ne sy nje nga antart per dituri, e pastaj keshtu fillon e keqja njeher te bie ne sy si njeri i devotshem, mandje si fillon te interesohesh per te, mandej pret te debaton ne forum haptas, mandje edhe ne mesazhe private…e deri tek takimi…Allahu na rujt!
Kete pyetje po e bej, sepse e kam verejt qe kjo qeshtje po e ka fillimin e mir, por mbarimi po eshte i keq, dhe si po e shoh, shumica po e kan mbarimin e njejt, dmth po vjen puna me hy ne bised ne mes vete, ke qka ke me devotshmerin tende…se shejtani ngadal po punon… Allahu na ruajt, por edhe ne duhet te ju largohemi me shpejt ketyre rrugeve qe dalja e saj po eshte jo e hajrit.

Përgjigje / 20-04-2010

Çdo mjet apo rruge qe te çon drejt diçkaje te ndaluar, ai mjet dhe ajo rruge eshte e ndaluar. Perse eshte e nevojshme qe per te shtruar nje pyetje apo per te dhene nje mendim ne nje forum muslimanesh, te duhet te regjistrohesh? Madje ne disa forume mund te kerkohet regjistrimi edhe per te pare dhe lexuar diskutimet qe gjenden aty, pa pasur per qellim qe ti te diskutosh! Nuk mund te hyjme ne qellimet e te tjereve ne kushtezimin e regjistrimit ne forumet e tyre, por themi se nese keto forume behen rruge dhe mjet drejt te ndaluares, anetaresimi ne to eshte gjithashtu i ndaluar. Zgjidhja e kesaj mund te behet duke programuar forumin ne ate menyre qe te ruhet identiteti dhe adresa e anetareve te tij, per t’i ndaluar rrugen te keqes, dhe deshmia e motres qe pyet eshte nje argument per kete gje. Prandaj, muslimanet te kene frike Allahun dhe t’i perdorin mjetet teknologjike bashkekohore per te miren e tyre dhe per te mesuar ate qe ju ben dobi, duke u ruajtur nga te ndaluarat dhe nga ato qe e zemerojne Allahun e Lartesuar. E Allahu e ka ne dore suksesin.


(Pyetja Nr. 60) Durim / Austri / 03-04-2010

Message: Esselam Alejkum, vëlla i nderuar!
Unë kam diskutuar me disa njërëz e ata thonë se Sahabet kane qen “ESHARI” ndersa për imamet tjerë nuk behet fjale, psh Shejh Albani, Bin bazi dhe Bin Uthejmin, keta sipas tyre as qe jane Ehli Sunna wel xhemea. Çka më keshilloni vëlla çe të ju përgjigjëm atyre?

Përgjigje / 10-04-2010

Keshtu eshte kur humb logjika per shkak te ndjekjes se bidatit dhe devijimit nga rruga e drejte e Islamit, rruga e te Derguarit te Allahut dhe shokeve te tij. Keta vete thone se jane Eshari, qe ndjekin rrugen e Ebul Hasen el Eshari, dhe jo rrugen e Selefeve, rrugen e Pejgamberit dhe shokeve te tij, pastaj thone se keta na qenkan Ehli Sunneh uel Xhemaah?! Fjala e tyre eshte vetvetiu e rrezuar dhe nuk eshte nevoja te sillen argumente per rrezimin e saj. Ajo qe te keshillojme eshte qe te mos shoqerohesh me ta dhe te mos degjosh prej tyre, sepse ata bejne loje fjalesh, i mbeshteten logjikes se tyre te manget para cdo gjeje tjeter dhe te fusin dyshime e semundje ne zemer, duke te larguar nga Islami i paster dhe i natyrshem qe kuptohet lehte nga cdo njeri i thjeshte, pa qene nevoja per filozofi, ashtu si bejne ata. Grupi i Esharive, eshte nje nga grupet e humbura te Islamit, dhe nga sektet e tij, gje me te cilen jane mbushur librat e dijetareve dhe kjo eshte me se e njohur, prandaj mos u mashtroni prej tyre. Shejh Albani, Iben Baz, Iben Uthejmin, e te tjere plot, jane prej Ehli Sunetit dhe xhematit, ndjekes te selefeve tane te mire, te pejgamberit (salallahu alejhi ue selem) dhe shokeve te tij, si dhe te ndjekesve te tyre qe nuk ndryshuan asgje ne ate rruge. Lusim Allahun te na forcoje ne rrugen e tyre dhe te na bashkoje bashke me ta, me pejgamberin dhe shoket e tij, ne xhenetet e larta! Dhe paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi te derguarin tone, Muhamedin, familjen e tij, shoket e tij dhe te gjithe ata qe ndjekin rrugen e tij deri ne diten e Kiametit!


(Pyetja Nr. 59) Anonim / Tirane / 18-03-2010

Message: SELAM ALEJKUM UE RRAHMETULLAH. LUS ALLAHUN TE JENI MIRE! KISHA DY PYETJE: 1. A LEJOHET MBAJTJA E UNAZES SE CELIKUT PER BURRAT KUR DIHET SE CELIKU ESHTE PERZIERJE E HEKURIT ME GIZEN?
2. ESHTE PERHAPUR FJALA MIDIS SHUME VELLEZERVE RRETH ATYRE QE KANE STUDIUAR PER FE NE VENDET ISLAME, A QUHEN APO JO NXENESA DIJESH.
AJO QE DOJA TE DIJA ESHTE; KUSH QUHET NXENES DIJE, A MJAFTON SHKOLLA E TYRE PER TE MARE KTE TITULL? CFARE U LEJOHET ATYRE NE LIDHJEN ME DHENIE FETUA, A DUHET PATJETER QE PERGJIGJET TE JENE VETEM NGA ULEMATE APO ATYRE U LEJOHET TE JAPIN PERGJIGJE TE ARGUMENTUAR EDHE PSE NUK THONE QE KY ESHTE MENDIMI I FILAN SHEJHU? PO NE MESIMET QE ATA JAPIN A U LEJOHET QE TE THONE FJALE TE TJERA (SI SHTESE APO SQARIM) PERVEC FJALEVE TE DIJETARIT APO KOMENTIMIT QE ULEAMTE I BEJNE NDONJE LIBRI? PER KETE KAM PYETUR DISA PREJ VLLEZERVE QE KANE STUDIUAR FE, POR DO TE DOJA QE TE ME JEPJE NJE PERGJIGJE NGA DIJETARET ATJE APO NGA NDONJE FETVA PREJ LIBRAVE TE DIJETAREVE TE TJERE, SEPSE VELLEZERIT NUK BINDEN NGA PERGJIGJA E STUDENTEVE.

Përgjigje / 27-03-2010

 1. Komisioni i perhershem i Fetvave ne Arabine Saudite, ka dale ne perfundimin se vendosja e unazes prej hekuri eshte e lejuar, bazuar ne disa transmetime ku Profeti (salallahu alejhi ue selem) e ka lejuar kete gje dhe i ka kerkuar atij burrit qe donte te martohej me nje grua qe shkoi te profeti, t’i jepte asaj per dhurate martese qofte edhe nje unaze prej hekuri. Kurse hadithi qe e ndalon kete gje dhe thote se unaza prej hekuri eshte diçka qe do e vendosin banoret e zjarrit, eshte i dobet. [Nga pergjigja e pyetjes se trete te Fetvase me nr. 11137, te Komisionit te perhershem te fetvave ne Arabine Saudite (El-lexhnetu ed Daime)].
 2. Nxenes dije quhet cdokush qe kerkon dijen dhe ulet per marrjen e saj nga dijetaret, nga kasetat dhe librat e tyre. Ata qe kane studiuar ne vendet Islame per fene Islame, patjeter qe quhen nxenes dije, sepse i kane plotesuar kushtet per te fituar kete titull. Por nuk eshte kushte qe nxenesi i dijes te jete i thelluar ne dije dhe te kete pervetesuar shume dije, sepse pastaj kalohet ne graden “dijetar”, prandaj edhe dijetaret e medhenj, nga modestia e tyre e thone se “ne jemi nxenes dije”, ndryshe askush nuk mund te deshmoje per veten e tij, por jane te tjeret ata qe deshmojne per te, dhe kemi per qellim me “te tjeret” ketu, dijetaret dhe ata qe jane te thelluar ne dije dhe e dine se cfare eshte dija dhe se kush e posedon ate. Pra, ata studente qe vazhdojne studimet fetare apo qe i kane kryer ato ne nje nga vendet Islame, quhen nxenes dije, dhe me deshmine qe ata mbajne kane te drejte te japin mesime e ligjerata qe i perfitojne nga librat apo ligjeratat e dijetareve, duke i perkthyer apo duke i sqaruar ato njerezve me dijen qe kane mesuar, por nuk u lejohet atyre qe te japin fetva nga vetja e tyre, vetem se duke u kthyer te dijetaret dhe fetvate e tyre. Dhe askujt prej nxenesve te dijes nuk i lejohet te jape fetva nga vetja e tij, vetem pasi qe te kete marre deshmi nga dijetaret e medhenj te kohes se tij, se ai i ka plotesuar kushtet per te dhene fetva dhe per te bere sqarime te librave te dijetareve nga vetja e tij, sipas dijes qe ka mesuar. Kurse mesimet dhe ligjeratat qe mbahen nga nxenesit e dijes, ne lidhje me ato tema qe ata i kane mesuar dhe i njohin mire, jane detyre e tyre qe ta bejne kete gje dhe t’ia mesojne popullit, si dhe te ftojne ne fene e Allahut me dije te sigurte e urtesi, sipas mesimeve te Islamit, qe ata i kane mesuar. Nje pergjigje te tille e kemi marre edhe nga shejh Selim el Hilali, kur e kemi pyetur pikerisht per ate se deri ku arrijne caqet e studenteve qe kane mesuar ne vendet Islame, prej dijes dhe dhenies se fetvave e mesimeve. Pergjigjen e shejhut e kemi te regjistruar, sepse na eshte dashur per prove. Kush e deshiron, dhe qe di arabisht, mund t’ja japim pa problem. E Allahu eshte Ai qe jep suskes. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi te Derguarin e Tij, familjen dhe shoket e tij, si dhe te gjithe ata qe ndjekin rrugen e tij deri ne diten e Kiametit!

(Pyetja Nr. 58) Oltian Selefi / 15-03-2010

Message: selam alejkum. Lus Allahun e lartesuar qe tju mbroje juve dhe te gjithe ata nxenes shipetare te cilet mundohen me perhape rrugen e drejte, e cila eshte rruga e selefit, dhe me i mbylle rrugen e bidatit! Hoxhe i nderuar, cfare mund ti themi nje personi i cili kur i thua se pasone selefizmin ose ben daue selefije, thote se me kete terme nuk eshte i pershtacem se sduket si i rregullte me perdore se fute percarje dhe nuk eshte i plote si terme me e perdore? Allahu ju ruajte juve dhe familjen tuaje! Selam alejkum we rrahmetullah.

Përgjigje / 27-03-2010

Ue alejkumu selam ue rahmetullahi ue berekatuhu! Ne kohen e sotme, kur nje person thote se nuk duhet me e perdor termin “selefi”, ai ose nuk eshte selefi dhe si rezultat e urren kete term, ose mund ta quajme interpretues qe ka gabuar, ose eshte injorant dhe nuk di shume rreth Islamit dhe grupeve te devijuara prej tij. Ne nuk ecim lart e poshte duke perseritur “jemi selefi, jemi selefi”, por kur pyetemi per kete, duhet ta themi dhe ta sqarojme se cfare do te thote te jesh selefi dhe se kush jane selefet. Emertimi “selefi” eshte i domosdoshem kur kemi te bajme me dallimin mes grupeve Islame te devijuara, ndryshe so do ta dallonim Islamin e vertete dhe ta ndiqnim ate ashtu si ka urdheruar Allahu?! Cila eshte detyra e dijetareve te Islamit? Detyra e pare e tyre eshte qe te largojne cdo mbetje, shtremberim, devijim, bidat e gjera qe i jane mveshur fese nga cilido qofte, me apo dashje, duke e nxjerre keshtu ne dukje Islamin e paster e te drejte dhe duke ua sqaruar ate njerezve. Sepse Allahu nuk pranon asnje veper apo besim vetem nese eshte ashtu si ka urdheruar Ai dhe si e ka praktikuar i Derguari i Tij (salallahu alejhi ue selem) bashke me shoket e tij te cilet jane edhe percjellesit e fese se paster. Prandaj, vlera e dijes dhe e dijetareve eshte e madhe ne Islam dhe tek Allahu, sepse ata i tregojne njerezve rrugen e drejte dhe fene e sakte, ashtu si e ka zbritur Allahu dhe si e kerkon prej njerezve. Dhe ne, kur themi se jemi selefi, apo qe ndjekim rrugen e selefeve, nuk kemi per qellim ndonje grup te caktuar si grupet e devijuara nga Islami, por kemi per qellim ndjekjen e rruges se te pareve tane te mire, prej shokeve te Pejgamberit (salallahu alejhi ue selem) dhe ndjekesve te tyre. Lexo me teper rreth kesaj teme ketu.


(Pyetja Nr. 57) Agim / 27-02-2010

Message: Es Selamu Alejkum Ue Rahmetull-llahi Ue Bereketuh.
Vëlla i dashur Bledar, sot më ka rastisur të bisedoj me një hoxhë i cili është i zhytur në bidate, një kohe të gjatë i kam ikur kësaj bisede apo këtij debati për shkak të këqijave që mund të dilnin nga ky debat por sot erdhi ne shprehje mbrojtja e nderit të dijetarëve tane selefij , mbrojtja e nderit tim dhe familjes sime kështu që nuk durova dot e me ndihmën e All-llahut, me lehtësimin qe me bëri All-llahu i Lartësuar e bëra që ai të ndalët dhe të mendoj para se t’i fyej apo t’i ofendoj dijetarët tane bashkëkohor të cilët me ndihmën e All-llahut e ringjallën sunnetin e shëndosh të profetit Muhammed [s.a.v.s] dhe të shokëve të tij të ndershëm e All-llahu qoft i kënaqur me ta.Vetëm ta shihje vëlla se si kur unë permendja fjalët si : Hadith, ehli sunnet, ka thëne i dërguari i All-llahut [s.a.v.s] etj. I vinte më vështir se ta godisja.
1. Vëlla, nëse disa njerëz si ky psh shpifin ndaj meje dhe familjes time pa asnje argument por vetëm e vetëm që ta nënçmojn ( pengojn ) dauuetin Selefij, a kam të drejt që mos t’ia fali kurr këtij njeriu përderisa nuk e pranon gabimin e tij ose kur e di se ky nuk e ka nga padija apo injoranca??? –
2. a) Nëse ke mundësi vëlla shënoma argumentin që profeti [s.a.v.s] dhikrin e ka bërë menjëher pas farzit dhe mënyrën se si e ka bërë: ( i ka bërë së pari tesbih All-llahut e pastaj suren ihlas , felek dhe en Nas, i ka thënë nga një herë apo nga tri herë dhe në fund ajetin e kursijjës apo ndoshta ndryshe). b) dhe se sunnetin e ka falur në shtëpin e tij ( disa thonë që ai [s.a.v.s] e ka falur në shtëpi por shtëpia e tij ishte xhamia ) c. dhe se nuk bën të falet sunneti menjëher pas farzit pa patur ndërprerje. All-llahu t’a lehtësoftë çështjen vëlla !

Përgjigje / 02-03-2010

 1. Lejohet bojkoti i bidatciut perderisa therret ne bidatin e tij, por duhet patur kujdes qe ky bojkot te mos jete per tjeter arsye, pervec per Hir te Allahut dhe jo per ceshtje personale.
 2. Te gjithe dijetaret e te gjithe medhhebeve, pervec atyre te medhhebit hanefi, thone se dhikri behet pas namazit farz, dhe se te gjitha hadithet qe kane ardhur per te treguar dhikrin e profetit pas namazit, kane per qellim namazin farz dhe jo ate sunnet. Ne pyetjen para kesaj i permendem disa hadithe qe i transmeton Buhariu, ku profeti (salallahu alejhi ue selem) e bente dhikrin pas namazit farz. Ne fakt, renditja e lutjeve dhe fjaleve qe thuhen ne dhikrin pas namazit nuk kane ardhur ne nje hadith te vetem, te gjitha se bashku, por nga bashkimi i disa haditheve, mund te behet renditja, e cila edhe nese ndryshon disi, nuk ka ndonje problem, sepse te gjitha jane sunnete qe jane percjelle nga Profeti (salallahu alejhi ue selem). Ndoshta renditja me e mire e dhikrit pas namazit do te ishte kjo: Menjehere pas namazit thua: “Allahumme entes selamu ue minkes selam, tebarekte ja dhel xhelali uel ikram”, pastaj thua: “La ilahe il-lallahu uahdehu la sherike leh, lehul mulku ue lehul hamdu, ue huve ala kuli shejin kadijr. Allahumme la mania lima eatajte ue la muatije lima meneate, ue la jenfau dhel xheddi, minkel xheddu”, sic vepronte profeti pas cdo namazi farz, ne hadithin e nxjerre nga Buhariu me numer 844. Pastaj ben tesbihet “subhanallah, elhamdulilaj, Allahu ekber” nga 33 here, dhe i ploteson njeqind me lutjen: “La ilahe il-lallahu uahdehu la sherike leh, lehul mulku ue lehul hamdu, ue huve ala kuli shejin kadijr.” Pastaj lexon ajetin kursij dhe tre suret e fundit te Kuranit nga nje here ne namazin e drekes, ikindise dhe jacise, dhe nga tre here ne namazin e sababut dhe te akshamit (vetem 3 suret e fundit te Kuranit i thua nga tre here). Ne keto dy namaze shton edhe dy ajetet e fundit te sures elBekare, pas leximit te ajetit elKursij.

Profeti (salallahu alejhi ue selem) i falte sunetet ne shtepine e tij dhe shtepija e tij nuk ka qene xhami ne asnje menyre, edhe pse ka qene e ngjitur me xhamine, por edhe nese do te ishte me larg, ai njesoj do te vepronte, sepse vepra e tij eshte shembull per te tjeret dhe jo e paqellimshme. Pervec kesaj, kane ardhur hadithe te shumta ku profeti (salallahu alejhi ue selem) urdheron qe te falen sunetet ne shtepi, me qellim qe shtepite te mos kthehen ne varreza ku nuk falet namaz, dhe me qellim qe femijet apo njerezit e shtepise te mesojne nga babai i tyre dhe nga burri i shtepise. Po keshtu, falja ne shtepi ka bereqetin e vet, hyrjen e engjejve ne shtepi dhe largimin e shejtanit, e te tjera te mira nga miresia e Allahut te Madheruar.

Ne nje hadith te permendur nga Buhariu, thuhet se imami nuk ben te fale namaz vullentar ne vendin ku ka falur namazin farz, por duhet te levize nga ai vend. Kurse argumentet per ndarjen e suneteve nga farzet jane ato qe permendem dhe se ashtu eshte suneti i profetit (salallahu alejhi ue selem) dhe me e mira ne rastin ku je i lire te zgjedhesh per te vepruar, dmth kur e ke kohen dhe deshiron t’i besh tesbihet dhe te falesh sunetet sipas menyres me te plote. E Allahu e ka ne Dore suksesin dhe vetem Ai te drejton ne rrugen e Drejte! Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi te Derguarin tone, Muhamedin, familjen e tij, shoket e tij dhe te gjithe ata qe ndjekin rrugen e tij deri ne diten e Kiametit!


(Pyetja Nr. 56) Anonim / Maqedoni / 15-02-2010

Message: es Selamu Alejkum We Rahmetull-llahi we Bereketuhu.
Vella, kam dy pytje:
1. Si me keshillon per namazin e xhumas te felem me hanefit ne xhami, apo me xhematin e tekfirit ne nje objekt? Keto jan mundesit. Xhemati i tekfirit nuk bejn bidate gjat namazit ndersa per hanefit dihet se si e falin ket namaz mirepo ajo qe nuk me pelqen tek tekfircat eshte ndarja e tyre nga xhemati e sidomos per namazin e xhumas. hanefit falen te xhamija me e madhe dhe me e vjeter e qytetit ndersa “ata” jan te ndar ne nje objekt dhe i kan shume sjelljet e kqija sic ju perket tekfirive!
2. Nje hoxhe ne lidhje me meuludin thote keshtu:
Ekzistojnë edhe zëra që mevludin, respektivisht manifestimin e lindjes së Pejgamberit s.a.v.s. e konsiderojnë si risi “bidat” dhe në bazë të kësaj japin dispozitën se manifestimi i lindjes së Pejgamberit s.a.v.s. është veprim i ndaluar (Haram). Mirëpo nëse vetëm ky fakt se Mevludi është risi (bidat) do të mjaftonte që të gjykojmë me haram, atëherë vetëm në mënyrë taksative po parashtroj disa dilema, falja e namazit të teravive me xhemat qenka haram, e drejta e trashëgimisë së gjyshes 1/6 qenka haram, shkrimi dhe regjistrimi i haditheve nëpër libra dhe koleksione qenka haram, e veçanërisht kur dimë se ka pas urdhër nga Pejgamberi s.a.v.s. që hadithet të mos shkruhen, mësimi nëpër shkolla dhe banka shkollore qenka haram, interpretimi i mësimeve islame përmes mjeteve bashkëkohore si mediumet elektronike qenka haram e shumë e shumë gjëra tjera!!! Nga kjo nënkuptohet se, thjesht vlerësimi se mevludi është bidat nuk është argument për ndalimin e tij. Pra, përcaktimi i kësaj dispozite për Mevludin, respektivisht manifestimin e datëlindjes së Pejgamberit s.a.v.s. është i pa saktë dhe i pa bazë në fondamentet e jurisprudencës islame. Mendoj se për këtë kanë dhënë sqarime të shumta dijetarët Islam nëpër shekuj, e kemi sqarime edhe në literaturën islame në gjuhën shqipe[1]. Megjithatë kësaj radhe nuk do të lëshohem në këto çështje, por vetëm tju përkujtoj në një hadith të pejgamberit s.a.v.s.. Të gjithë e dimë se Pejgamberi a.s. ka pasur princip që të agjërojë ditën e hënë dhe të enjten, e në një rast kur është pyetur për shkakun e agjërimit të ditës së hënë ka thënë : “…Këtë ditë kam lindur …” ( si argumentohemi ne kete rast) ???

Përgjigje / 18-02-2010

 1. Duke krahasuar mes dy te keqiave, per te zgjedhur ate me te lehten e mundshme, perderisa nuk ka zgjidhje tjeter, mendojme se e keqja e bidateve qe behen ne xhamite e hanefive, nese mund t’i quajme keshtu, eshte me e vogel se e keqja e bidatit te tekfirsave dhe havarixheve, keshtu qe falu ne xhamine ku falen sipas medhhebit hanefi, me mire per ty, inshaAllah, e Allahu e di me mire.
 2. Kurse ne lidhje me pyetjen e dyte, ne fillim mendova se duhet kthyer nje pergjigje e bute, me qellim qe vetem te sqarohet e verteta, pa e perqendruar vemendjen te ky hoxhe apo fjalet e tij, por kjo ishte e pamundur, sepse nuk do te ishte prej urtesise dhe as prej sqarimit sa me te plote te kesaj çeshtje, me lejen e Allahut. Keshtu qe, pergjigja eshte si vijon:

– Ky hoxhe, jo vetem qe ka dije te kufizuar, ndjekje te epshit, devijim te qarte dhe mosnjohje as te rregullave elementare te usuli fikhut qe kane te bejne pikerisht me kijasin (analogjine) per te cilen ai po flet, por ai eshte edhe nje injorant, qe nuk e kupton fene e Allahut dhe nuk e madheron sunetin e pejgamberit, por ndjek epshet dhe bidatet qe nuk kane asnje origjine ne fene e Allahut, Allahu e udhezofte, nese ai e kerkon sinqerisht te verteten!

– Ai thote se ekzistojne disa zera qe mevludin e konsiderojne risi (bidat), sikur mevludi te ishte nje sunet i vjeter qe e ka bere vete pejgamberi, sahabet e tij, tabiinet e deri me sot, dhe sikur ata qe thone se ai eshte bidat, na qenkan disa zera qe me zor degjohen nga qe jane te paket ne numer dhe te rinj ne ekzistence!!! Vertet per t’u çuditur. A e di ky hoxhe se kur eshte festuar mevludi per here te pare dhe nga kush? A e gjen te permendet mevludi i pejgamberit (salallahu alejhi ue selem) dhe festimi i tij ne librat e dijetareve te medhhebit hanefi, te cilit ky besoj se i anetaresohet? Pergjigja do te jete: ose “Jo!”, ose “hiqet sikur nuk e di”. Mevludi nuk eshte festuar si feste vecse ne fund te shekullit te peste apo te gjashte hixhri, pra rreth 600 vite pas emigrimit te Pejgamberit ne Medine, nga udheheqesit e shteti fatimij. Menjehere pas shfaqjes se mevludit, dijetaret folen kunder tij, e kundershtuan dhe thane qe ai eshte bidat dhe prishes i fese dhe i muslimaneve. Pra, festimi i mevludit ishte nje nga bidatet e radhes te shpikura nga grupet e devijuara e te humbura qe i anetaresohen Islamit, siç ishin sufite, fatimite, mutezilite, etj.

– Ne pamje te pare, kijasi (analogjia, krahasimi) qe ky hoxhe e ben per te hedhur poshte ndalimin e festimit te mevludit dhe quajtjen e tij bidat, duket sikur eshte ne rregull dhe kjo mund t’i mashtroje apo se paku te fuse dyshime tek te rinjte muslimane qe kane dije te kufizuara, se paku rreth analogjise (kijasit), si nje nga temat e bazave te fikhut, por ne te vertete, kjo analogji qe ben ky hoxhe eshte e pasakte, e gabuar dhe ne kundershtim me rregullat e analogjise (kijasit), dhe ate nuk e gjen ne asnje prej librave te dijetareve hanefi apo te cdo medhhebi tjeter. Se pari, prej rregullave te kijasit eshte se “nuk lejohet kijasi mbi ato çeshtje te cilat edhe vete jane ndertuar mbi kijas”, ky eshte nje rregull me se i njohur sidomos ne medhhebin hanefi, dhe thuajse te gjitha çeshtjet qe ai permend jane ndertuar mbi kijas. Po keshtu, kijasi ne çeshtjet e adhurimit nuk lejohet, dhe ky eshte nje rregull tjeter ne usul fikh, qe ky gjithashtu e anashkalon ose e injoron ate. Dhe pervec ketyre, kijasi qe ben ky nuk permbush asnje nga kushtet e kijasit te sakte, sepse çeshtjet qe ai kerkon te krahasoje dhe t’i bashkoje ne te njejtin gjykim, nuk kane asnje lidhje te perbashket me njera-tjetren apo me mevludin, qe ne shkencen e usuli fikhut quhet “il-leh” – (shkak), dhe ekzistenca e kesaj lidhje e cila eshte edhe shkaku per dhenien e gjykimit te nje vepre mbi te cilen krahasohet diçka tjeter, eshte e domosdoshme per mundesine e krahasimit me te, perndryshe nuk mund te behet krahasim me te. Siç eshte per shembull “te dehurit”, shkak per ndalimin e alkoolit, dhe nese ky shkak gjendet ne ndonje pije tjeter me emer tjeter, ajo pije merr te njejtin gjykim si alkooli, pra eshte e ndaluar. Keshtu qe, analogjia dhe krahasimi qe ben ky hoxhe eshte i pavlefshem, i papranuar dhe tregon per injorancen ose fanatizmin e tij ne rruget e shtrember qe ndjek dhe mbron.

– Duket qarte qe ky hoxhe nuk e njeh as sunetin dhe as bidatin, as hallallin dhe as haramin, ndryshe nuk do t’i bente ato krahasime qe as logjika nuk i pranon. Feja e Allahut eshte ajo fe qe Allahu e ka ligjeruar ne Librin e Tij dhe ne sunetin e te Derguarit te Tij, dhe kush shton dicka ne fene e Allahut, ai akuzon fene e Allahut per mangesi dhe se ajo nuk eshte plotesuar, por qe ka nevoje te plotesohet nga njerez te tille injorante, qe nuk dine se nga kane koken apo kembet. Jane te shumta hadithet ku Pejgamberi (salallahu alejhi ue selem) thote se kush shpik dicka ne kete ceshtjen tone (ne fe), qe nuk eshte prej saj, ajo eshte e kthyer mbrapsht, dhe se cdo risi eshte bidat dhe cdo bidat e ka vendin ne zjarr. Duhet te jete e qarte se bidat eshte çdo gje, shkaku per berjen e se ciles ka ekzistuar ne kohen e Pejgamberit (salallahu alejhi ue selem), por ai nuk e ka bere ate, dhe as sahabet e tij nuk e kane bere. Prej ketu, shkaku per festimin e mevludit ka ekzistuar edhe ne kohen e Pejgamberit (salallahu alejhi ue selem), po ashtu edhe ne kohen e kater halifeve te drejte pas tij, edhe ne kohen e tabiineve, e me pas, por askush prej tyre nuk e ka festuar ate. A mos jemi ne me te mire se ata?! Sikur festimi i mevludit te pejgamberit te kishte qene dicka e mire, ata qe kane qene te paret e Islamit, do te na e kishin kaluar ne te mira, ashtu si na e kane kaluar ne cdo gje tjeter. Dhe duhet te jete me se e ditur, se ajo veper apo fjale qe nuk ka qene prej fese ne kohen e Pejgamberit (salallahu alejhi ue selem) apo te brezave te pare te Islamit, nuk ka per te qene kurre fe e ligjeruar, deri sa te behet Kiameti. Dhe kjo eshte detyra e dijetareve qe te pastrojne fene e Allahut dhe sunetin e Pejgamberit, nga keto ndotesira qe kerkojne t’i mveshin injorantet dhe te devijuarit qe e kane humbur rrugen e drejte. Madje, jo vetem qe festimi i mevludit nuk eshte vepruar nga Pejgamberi dhe as nga sahabet e tij, por perkundrazi, pejgamberi i ka terhequr verejtjen popullit te tij dhe i ka paralajmeruar ata qe te mos bejne me te ashtu si bene te krishteret me Isain, te birin e Merjemes. Kurse festimi i mevludit eshte pikerisht imitim i vepres se te krishtereve me festimin e krishtlindjeve. Apo ndokush mendon ndryshe?!

– Ky hoxhe, nuk e njeh sunetin dhe si rezultat nuk do mund ta dalloje nga bidati. Nuk e di ky se i Derguari i Allahu (salallahu alejhi ue selem) ka thene: “Kapuni per sunetin tim dhe sunetin e hulefave te mi te drejte. Shtrengohuni fort pas tij me dhemballe, dhe ruajuni bidatev ne fe…” Sikur te mos kishte argument tjeter per ato shembuj qe sjell ky hoxhe, vetem fakti se ato qe ka permendur ne fillim jane kryer nga sahabet e tij ne kohen e hulefave te drejte qe erdhen pas Profetit (salallahu alejhi ue selem), dhe ekzaktesisht ne kohen e Ebu Bekrit, Umerit, Uthmanit dhe Aliut (radiallahu anhum), ky argument do te mjaftonte, sepse ne jemi urdheruar nga Profeti qe te ndjekim synetin e ketyre halifeve te drejte qe erdhen pas tij, dhe kjo sepse ata me se miri e njohin sunetin dhe bidatin dhe nuk dalin nga suneti i Profetit (salallahu alejhi ue selem), dhe me se shumti jane te ruajtur nga bidati. A e di ky hoxha se namazin e teravive me xhemat e ka bere sunet i Derguari i Allahut (salallahu alejhi ue selem), i cili u fal me shoket e tij ne xhamine e tij, ne namazin e teravive, 2 apo 3 here, por me pas e la kete gje nga frika se mos u behej detyrim dhe populli i tij nuk mund ta kryente apo do ta kishte te rende, sic e ka thene ne hadithe te sakta te shumta ne lidhje me kete ceshtje, dhe kur kjo frike nuk ekzistonte me, atehere ne kohen e hulefave te drejte, u kthye ky sunet ne veprim. Por keshtu vepron injoranca me njerezit e saj. Po keshtu edhe per trashegimine e gjyshes, ky vendim eshte nxjerre ne kohen e halifeve te drejte. Kurse shkruajtja e haditheve dhe e Kuranit madje, ka ekzistuar ne kohen e Pejgamberit (salallahu alejhi ue selem), edhe pse pati nje periudhe kohore kur profeti e ndaloi shkruajtjen e haditheve me qellim qe te mos e ngaterronte dikush me Kuranin, porpas pak kohe e lejoi perseri madje urdheroi qe te shkruheshin te gjitha ato qe thoshte, duke thene se ai nuk flet nga vetja e tij, sic ka ardhur ne librat e hadithit. Kurse mbledhja e tyre ne libra, eshte dicka teknike qe se pari nuk mund te behej gjate kohes se Profetit sepse shpallja vazhdonte te zbriste dhe ende nuk ishte plotesuar, dhe nga ana tjeter, mundesia teknologjike nuk ekzistonte si sot, por duhej nje dhome e madhe ku te depozitohej nje liber i vetem, i shkruar ne pllaka guri apo druri, apo ne mjete te tjera te asaj kohe. A thote ndonje qe ka logjike, se librat na qenkan bidat, apo qe mjetet e tjera teknologjike te kohes sone qe nuk kane te bejne me fene, na qenkan bidat?! Kete e thote vetem dikush qe nuk ka logjike, ose qe kerkon te mashtroje njerezit dhe t’u hedhe dyshime, si e si per te ngritur ate humbjen dhe devijimin e tij, pa e pasur frike Allahun dhe faktin se po kerkon te cenoje apo te shtoje dicka ne fene e Tij.

– Fondamentet e jurisprudences Islame vertetojne te kunderten e asaj qe kerkon te aprovoje ky hoxhe, perndryshe le t’i sjelle ato argumente nga burimet e mirefillta fondamentale Islame.

– Kur Pejgamberi (salallahu alejhi ue selem) u pyet per agjerimin dites se hene, ai tha se kjo ishte dita ne te cilen kishte lindur dhe dita ne te cilen i filloi shpallja, por nuk e mori per feste kete dite, as ai dhe askush nga sahabet apo tabiinet, e deri vone, deri sa erdhen ndjekesit e epsheve dhe te bidateve, imituesit e hebrenjve dhe te krishtereve per te cilet Profeti kishte paralajmeruar popullin e tij qe te mos benin si ata. Le te mjaftohen edhe keta me ate qe eshte mjaftuar i Derguari i Allahut (salallahu alejhi ue selem), apo jane me te mire se ai?! Pejgamberi thote: “Kushdo qe largohet nga suneti im, ai nuk eshte prej meje.” [Buhariu, Muslimi, etj.] A nuk e kuptojne keta se hadithi i agjerimit te dites se hene, nuk ben fjale per ditelindjen e Profetit ne vecanti dhe as qe ka per qellim ate dite te vitit sic kane qellim keta qe ndjekin epshet dhe bidatet, por ka qellim vecimin e dites se hene qe perseritet cdo jave, me agjerim te kesaj dite, dhe te dites se enjte gjithashtu.

– Nga ketu, rinia muslimane duhet te kuptoje rendesine e kapjes pas Xhematit, prandaj thuhet: ndjekesit e sunetit dhe te xhematit, sepse ata ndjekin sunetin e Pejgamberit (salallahu alejhi ue selem) sipas kuptimit te xhematit te sahabeve, tabiineve dhe dijetareve pas tyre, te cilet jane te bashkuar ne çeshtjet e fese, dhe ata qe e kundershtojne rrugen e tyre jane te paket dhe duket qarte qe kane devijuar nga rruga e xhematit. Disa nga fjalet e te devijuarve mund t’i gjesh aty-ketu ne librat e dijetareve te ehli sunetit dhe xhematit per t’i kundershtuar dhe per t’ju kunderpergjigjur atyre, por kurresesi per t’i marre si te verteta. Gjen per shembull qe me hadithin ku profeti e shpreh se e agjeron diten e hene per shkak se ka lindur ne ate dite dhe se ne ate dite ka filluar t’i zbrese shpallja, argumentohen pikerisht disa prej grupeve te humbura si sufite dhe mutezilite dhe askush tjeter prej dijetareve te medhhebeve te ndryshme. Atehere, si ka mundesi qe ky hoxhe argumentohet pikerisht me menyren e tyre te argumentimit dhe logjikes?! Ndoshta eshte prej tyre, keshtu qe nuk ka pse te shqetesohesh prej fjaleve te tij, edhe pse me e mira eshte te mos degjohen fare nga ata te rinj musliman qe nuk kane dije te mjaftueshme dhe qe mund t’ju lindin dyshime rreth se vertetes ne te cilen ata jane deri tani me miresin e Allahut.

– Ishte per qellim me kete pergjigje ne rradhe te pare, qartesimi i çeshtjes per rinine muslimane dhe per muslimanet e thjeshte, dhe jo sqarimi i ketij hoxhe i cili paraqitet me dije, sepse ky mund ta gjeje vete te verteten nese deshiron, mjafton te kerkoje me sinqeritet dhe gjoks te hapur ne burimet e mirefillta te Islamit. E Allahu e ka ne Dore suksesin dhe vetem Ai te drejton ne rrugen e Drejte! Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi te Derguarin tone, Muhamedin, familjen e tij, shoket e tij dhe te gjithe ata qe ndjekin rrugen e tij deri ne diten e Kiametit!


(Pyetja Nr. 55) Muhamed / New Jersey / 13-02-2010

Message: esselam alejkum vella bledar!
A eshte ne regull me thir nxenesin e dijes bidadci kur nese ndonje nga veprat e tije qe ai ben eshte “bidat” ose dikush mendon se jane bidate? pytja eshte per ne njerzit e thjesh, dmth a kemi te drejte ne si xhemat me etiku hoxhallaret (e kam fjalen per vllaznit qe kane mare dije) dhe kan ardhe ne viset tona me na e mesu fene. Allahu te shperblefte vella.

Përgjigje / 18-02-2010

Çeshtja e bidatit ne Islam, eshte njesoj si çeshtja e kufrit per nga rregullat dhe gjykimet, dhe keto jane çeshtje qe u takojne dijetareve dhe njerezve me dije, e jo popullit te thjeshte musliman, apo atyre me dije te kufizuar. Ajo me te cilen e keshilloj rinine muslimane te vendeve tona eshte qe te mos perziehen me çeshtje qe nuk kane dije apo qe jane te dyshimta, sepse keshtu jane me te ruajtur nga rreshqitja dhe gjynahu. Perveç nese per dikend bashkohet fjala e te gjithe nxenesve te dijes qe njihen per ndjekjen e sunetit dhe te xhematit, kunder nje personi te caktuar se ai eshte bidatci, atehere mund te thoni se ai eshte bidatci dhe ta braktisni ate dhe ligjeratat e tij, me qellim qe te mos ju lindin dyshime ne fene tuaj dhe te mos humbni nga rruga e drejte e Allahut. Allahu e ka ne Dore suksesin dhe vetem Ai te drejton ne rrugen e Drejte! Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi te Derguarin tone, Muhamedin, familjen e tij, shoket e tij dhe te gjithe ata qe ndjekin rrugen e tij deri ne diten e Kiametit!


(Pyetja Nr. 54) Abdullah / Kosovë / 17-01-2010

Message: Selamu alejkum we rahmetullah. Vella kam nje pytje pak sa te gjate.kohet e fundit po me lindin dyshime ( All-llahu na ruajt) ne lidhje me menhexhin me te cilen gjeta mbeshtetje ne All-llahun para 2 viteve elhamdulil-lah.Une e di se nuk jam gabim ( qe ndjeki menhexhin e selefit ) por thjesht me lindin dyshime dhe kjo pune eshte shume kercenim i madh.A eshte i vertet hadithi ku profeti (s.a.v.s) e dergoi Mu’adh Ibn Xhebelin per ne Jemen dhe e pyeti se me cka do te gjykosh, ai tha me kur’an, Ai e pyeti po mos te jet kur’ani me cka, u pergjigj me sunnet, po mos te jet edhe sunneti, atehere ai u pergjigj – “me mendimin tim te shendosh.”
Te pyes per kete hadith vella se ne vendin ku jetoj une te gjith ndjekin marrezisht medh’hebin e Ebu Hanifes ( All-llahu e meshirofte ). Ka edhe disa qe e quajn veten Selefi por ne te vertet ata jan xhemati i tekfirit (All-llahu na ruajt prej tyre). Vella une I kam derguar dokumentat ne Medinen e shenjte dhe nese do All-llahu do te shkoj ta mesoj shkencen e hadithit. A ka mundesi keto dyshime qe me lindin te jene si rezultat I duave te mija te shumta qe ia drejtoj All-llahut Azze We Xhel-le { qe te me pastroj qellimin, qe te ma mundesoj All-llahu te shkoj e te studioj vetem per te arritur kenaqein e Tij } dmth qe te jem sa me I qarte mua keto dyshime edhe me shume me nxisin qe te shkoj e te mesoj dinin e All-llahut dhe fare nuk me shkon mendja te qellimet e tjera sic jane: syfaqesija, pozita etj }. Vella po ti dergoj edhe dy linka qe nese ki mundesi shiqoji dhe me fjale te shkurta po pate mundesi sqaromi . Vella All-llahu te befte shkak( SEBEP ) qe mua te me largohen dyshimet, All-llahu te ruajt dhe te dhurofte dije te dobishme, vertet All-llahu eshte dhuruesi me I mire!
http://www.breziiri.com/modules/videotube/index.php?vid=137&startvid=0
http://www.breziiri.com/modules/videotube/index.php?vid=138&startvid=0

Përgjigje / 18-01-2010

Me dije zgjidhet gjithcka vella, prandaj kur te lind nje problem duhet me pyet dijetaret dhe ata qe kane dije te thelle ne fe, ne menyre qe te bejne sqarimet e nevojshme dhe problemet apo dyshimet largohen.
Me sa kuptova edhe nga degjimi ne linket qe me ke derguar, problemi yt qendron ne vertetesine apo kuptimin e menhexhit selefi dhe te medhhebit hanefi. Ti duhet ta dish se medhheb do te thote “rruge” dhe “drejtim”, dhe eshte per qellim me “medhhebet e fikhut”, shkollat dhe drejtimet e themeluara nga kater apo edhe me shume dijetare te medhenj te Islamit, megjithese ato drejtime qe u njohen me shume per shkak se nxenesit e atyre dijetareve te medhenj i perhapen ato, jane kater medhhebe kryesore qe njihen sot ne boten Islame: Hanefi, Maliki, Shafii dhe Hanbeli. Kur flitet per medhhebet, merren parasysh dy kendveshtrime: ai i studimet akademik te secilit medhheb dhe kendveshtrimi tjeter eshte vete historia e ndjekesve te secilit medhheb.
Ti duhet ta dish se kur flasim per medhhebet islame, kemi per qellim shkollat e fikhut qe ka ndjekur secili medhheb, duke u bazuar ne mesimet dhe bazat e nxjerra nga imami i medhhebit te cilat i ka perfituar nga Kurani dhe Suneti, por me ane te disa menyrave ne te cilat ndryshojne edhe medhhebet nga njeri-tjetri. Sqarimi i kesaj ceshtje zgjat, dhe kerkon kohe dhe perqendrim, por une shkurtimisht te them se rruget dhe drejtimet kryesore mbi te cilat medhhebet i kane ndertuar bazat e tyre jane dy: ajo e shumices se imameve ku perfshihet: imam Maliku, Shafiu dhe Ahmedi, dhe perballe tyre qendron rruga apo medhhebi i imam Ebu Hanifes. Dallimi kryesor mes ketyre medhhebeve eshte pikerisht ne bazat e fikhut, se si kuptohen ajetet dhe hadithet, si komentohen dhe si interpretohen ato, qofte nga ana gjuhesore apo logjike, apo nga interpretimet qe kane bere selefet, dmth sahabet. Kuptohet qe ne jemi duke folur per nga kendveshtrimi akademik i medhhebeve dhe jo nga historia dhe realiteti i ndjekesve te cdo medhhebi, sepse ndjekesit e medhhebe mund te kene devijuar nga medhhebi i imamit te tyre, sic ka ndodhur per shembull me hanefite qe ne pergjithesi e kane akiden te devijuar ne ate maturidije, kurse ata te medhhebit shafii ne pergjithesi, disa prej tyre kane ndjekur akiden esharije. Dhe kur flasim per menhexhin selefi kemi per qellim pikerisht ndjekesit e akides se paster dhe te fikhut qe argumentohet nga Kurani dhe Suneti sipas kuptimit te sahabeve, rruge e cila duket qarte ne medhhebin hanbeli me se shumti, pastaj ne medhhebin shafii dhe maliki, dhe se fundmi ne medhhebin hanefi, ndjekesit e te cilit ne te vertete jane me te shumtit qe jane larguar nga kuptimi i sakte i akides dhe i fikhut gjithashtu, pasi qe sic eshte e njohur dhe nuk mund ta mohoje kush: medhhebi hanefi eshte quajtur medhhebi i logjikes, kurse tre medhhebet e tjera jane quajtur medhhebet e tradites profetike dhe gjurmeve te sahabeve. Dhe padyshim se njeriu eshte me i mbrojtur kur ndjek traditen profetike dhe rrugen e sahabeve, dhe jo logjiken e tij apo te dikujt tjeter, i cili eshte i gabueshem padiskutim.
Nuk eshte e vertete se hanefite i drejtohen logjikes dhe mendimit kur nuk ka argument nga Kurani apo suneti, por perkundrazi, ata se pari shohin bazat e medhhebit te imamit te tyre, dmth Ebu Hanifes apo nxenesve te tij, Muhamedit dhe Ebu Jusufit, pastaj e interpretojne argumentin ne ate menyre qe te perputhet me medhhebin. Shembujt per kete jane te panumerta ne librat e tyre te fikhut. Ata shume hadithe i interpretojne ndryshe nga realiteti, shume te tjere nuk i pranojne duke thene se nuk jane te sakta tek ata, edhe pse hadithet mund te jene te sakta tek dijetaret e hadithit, edhe pse mund te jene te Buhariu dhe Muslimi, por ata ne vend te pare vendosin mendimin dhe medhhebin e imamit te tyre, pastaj te tjerat, dhe ky eshte pikerisht gabimi i tyre i cili i ka vendosur perballe tre medhhebeve te tjera te fikhut, madje ky ka cuar edhe ne faktin e hidhur se shume per te mos thene shumica e ndjekesve te medhhebit hanefi kane probleme ne akide, si dhe jane me fanatiket ne medhhebin e tyre ne menyre te verber, sa qe sic e thame me siper, i japin perparesi medhhebit para gjithckaje, edhe para hadithit, madje ne disa raste edhe para ajeteve te Kuranit, duke thene se ato interpretohen keshtu e ashtu, sipas medhhebit.

Pra, ceshtja nuk eshte e thjeshte dhe e lehte, por ne te njejten kohe, ne nuk flasim assesi keq per Ebu Hanifen apo shoket dhe nxenesit e tij, sepse ata kane qene dijetare te medhenj dhe secili dijetar ka gabimet e veta, por ne nuk i ndjekim ata ne gabimet e tyre qe duken qarte se jane gabime, dhe ne nuk ndjekim askend ne bote kur e shohim qe eshte gabim, sepse keshtu na meson feja jone, dhe vete imamet e medhhebeve kane thene se fjala e askujt prej njerezve kushdo qofte ai, nuk merret gjithnje, sepse gabon, pervec fjales se Pejgamberit salallahu alejhi ue selem i cili nuk gabon, por flet nga ajo qe i shpallet.
Pra, vella, per te bere nje permbledhje: ne i respektojme te kater medhhebet e fikhut Islam. I respektojme imamet dhe dijetaret e cdo medhhebi dhe e lusim Allahun qe t’i fale e t’i meshiroje te vdekurit prej tyre. Secili prej tyre e ka shperblimin e vet tek Allahu: nese ja ka qelluar te vertetes, i ka marre dy shperblime dhe nese jo, atehere e ka marre shperblimin per perpjekjen e tij. Ne nuk jemi fanatike per nje medhheb te caktuar, por marrim nga te kater medhhebet ate qe shohim se eshte me afer Kuranit dhe Sunetit, dhe parimeve te pergjithshme te Islamit.

Kur flasim per Menhexhin selefi, zakonisht kemi per qellim akiden dhe metodologjine e ndjekur ne akide, por ai perfshin edhe fikhun gjithashtu, dhe me shume merr nga fikhu i imam Ahmedit, pastaj sipas radhes Shafiut, Malikut dhe Ebu Hanifes, megjithese ne kohe, imamet e ketyre medhhebeve kane ardhur ne te kundert, dmth se pari ka ardhur Ebu Hanifja, ne vitin 80 hixhri, pastaj imam Maliku, pastaj imam Shafiu dhe ne fund imam Ahmedi. Medhhebi i selefeve ne fikh nuk del nga kater medhhebet, por ai zgjedh mes tyre ate qe eshte me afer sunetit dhe nuk ka ardhur me dicka te re, madje ndjekesit e selefeve kerkojne te ndjekin pikerisht selefet dhe metoden e tyre ne akide dhe ne fikh, pra ne kuptimin e te gjithe fese. Dijetaret e hadithit jane ata te cilet me se shumti e kane bere kete gje dhe kane ndjekur kete rruge. Prandaj, dijetaret e hadithit kane medhhebin e tyre ne fikh.
Pra jane ceshtje qe duhet te mesohen dhe te studiohen me dijetare apo ne universitete ku japin mesim njerezit me dije, dhe une uroj qe ti te shkosh ne Medine dhe te marresh dijen, ashtu sic e deshiron, me ndihmen dhe vullnetin e Allahut.
Sa per hadithin e Muadhit (radaiallahu anhu), dijetaret e hadithit e kane quajtur te dobet dhe te paqendrueshem, edhe pse thuajse nuk ka liber fikhu qe nuk argumentohet me kete hadith, edhe pse ai eshte i dobet, por nga dija e kufizuar qe kane ne lidhje me njohjen e haditheve, edhe rreshqitjet e dijetareve te fikhut jane me te shumta.
Lusim Allahun te na udhezoje ne te verteten, ne ato ceshtje per te cilat ka kundershtim!
Vetem ne Doren e Allahut eshte suksesi dhe vetem Ai drejton ne Rrugen e Drejte.


(Pyetja Nr. 53) Alban / Kosovë / 19-11-2009

Message: Selam alejkum kam dy pyetje rreth nje qeshtje te bidatit kete ndodhi e transmetojn imam Dhehebiu dhe te tjer. Dhehebiu thote: Ebul Uelid elBaxhi, ne librin e tij “IHTISARU FIREKIL FUKAHA”, kur permend kadiun Ebu beker elBakil-lani, thote: E pyeta Ebu Dherr elHereviun-kurse ai anonte kah mendimi i esharinjeve dhe i thash: “Nga e more ti kete mendim” Ai me tha isha duke ecur me Ebul Hasen ed Darekutniun dhe e takuam kadiun Ebu beker iben Tajjib qe ishte esharij, Darektuniu e perqafoi ate dhe e puthi ne fytyr dhe ne sy. Kur u ndam i thash: Kush ishte ky, qe e bere kete qe nuk ma merrte mendja se e ben, duke qen se ti je imam ne kete koh.Ai me tha:Ky eshte imam i muslimaneve, mborjtes i fes, Kadiu Ebu beker iben Tajjib.Qe nga ajo kohe un fillova te rrij me te dhe e ndoqa medhebin etij. Tedhkiretul Huffadh {3\1104-1105} dhe esSijer{17\558-559].
Prandaj pyetja ime ehste si eka ber ket imam Darekutnij me ate bidadxhi kur dihet fare mire se metoda e selefeve ne kritikim e risimtareve ehste e madhe dhe ruajtja nga taku kjo ngjarje u be shkak qe deisa ta pasojn medhebin esharij, a ka mundesi te ma shpjegosh kete?

Pyetja ime e dyte eshte nje gje qe sun po e kuptoj e ajo eshte qe MUhamed iben Jusf et TaBBA ka thene se Degjova nje njeri duke e pyetur Ahmed iben Hnbelin: O ebu Abdullah a ben te falem pas nje njeriu qe pi alkool? Ai tha: Jo” Pastaj e pyeti: A ben te falem pas nje njeriu qe thot se Kurani ehste i krijuar? Ai tha SubhanAllah, po ta ndaloj te falesh pas muslimanit kurse ti po me pyet per kafirin -“esh Sheria” faqe.81.
A mund te jet kjo argument se imam Ahmedi i ka ndaluar muslimanet te falen mbas mekatarit qe ben zina apo pin alkool apo ndonje mekat tjeter duke e ditur se ata jan ne rrethin e fes ende nuk kan ndalur nga feja nese ka mundesi nje shpjegim me te holl.

Përgjigje / 24-11-2009

 1. Menhexhi nuk merret nga nje dijetar i vetem apo nga vepra e tij, por merret nga teresia e dijetareve ne ate qe jane te bashkuar, kurse vepra e ndonjerit prej tyre qe bie ndesh me menhexhin, i kthehet atij qe e ben ate dhe menhexhi qendron i paprekur.
 2. Imam Ahmedi ka ndaluar qe te falesh pas atij qe pi alkool, si ndeshkim per ate qe te lere alkoolin dhe se nuk e meriton te ndiqet ne namaz dhe ne asnje veper. Pra, imam Ahmedi ka per qellim edukimin e njerezve dhe jo gjykimin e sheriatit ne kete çeshtje, prandaj kuptoje kete.

(Pyetja Nr. 52) Denisi / Gjakovë / 30-10-2009

Message : selamun alejkum.
Desha te dij se a largohet nga menhexhi selefij ai njeri i cili ben mekate te medha mirepo ne te njejten kohe e pranon qe keto vepra jane te keqija? Dhe po ashtu ky njeri thote se e don rrugen e selefit edhe pse nuk i permbahet rregullave te kesaj rruge te begatshme dhe po ashtu i do shume dijetaret selefij.

Përgjigje / 10-11-2009

I Derguari i Allahut (salallahu alejhi ue selem) ka thene: “Te gjithe bijte e Ademit jane mekatare, por mekataret me te mire jane ata qe pendohem shume tek Allahu.” [Sahih el Xhami, 4515]. Pra, nuk ka njeri pa gjynahe, por eshte detyrim qe te pendohesh per gjynahet qe ben, menjehere pas berjes se tyre, me te gjitha kushtet e pendimit. Kjo eshte rruga e selefeve ne lidhje me gjynahet, pikerisht rruga qe na ka mesuar i Derguari i Allahut (salallahu alejhi ue selem), dhe berja e gjynaheve ka lidhje me dobesimin e besimit, ashtu si dhe largimi prej tyre dhe kryerja e veprave te mira ka lidhje me ngritjen dhe forcimin e besimit. Rruga e selefeve eshte ajo qe thote Kurani dhe Suneti, sipas qellimit qe ka pasur Allahu dhe i Derguari i Tij ne keto tekste, dhe kur permendim rrugen e selefit, me shume kemi per qellim per te bere dallim nga rruget e tjera te devijuara qe jane shpikur me pas, qofte ne akide apo ne metodologji, dhe nuk ka lidhje direkte me gjynahet qe ka per qellim pyetesi, edhe pse vete ndjekja e nje rruge tjeter nga ajo e selefeve eshte gjynah dhe e ndaluar nga Allahu ne Kuran, sepse Allahu thote: “Kushdo që e kundërshton të Dërguarin, pasi i është bërë i qartë udhëzimi dhe ndjek rrugë tjetër nga ajo e besimtarëve, Ne e lëmë në atë që ka zgjedhur dhe e fusim në Xhehenem; e nuk ka vend më të keq se ai.” [En Nisa, 115]. Lusim Allahun te na beje pre besimtareve te devotshem ndaj Tij, dhe ndjekes te rruges se Tij, rruges se selefeve tane te ndershem!


(Pyetja Nr. 51) Eri / Tiranë / 27-4-2009

Message: selamu alejkum. A eshte vertete se IMAM ALBANI E KA LAVDERUAR LIBRIN E SEJID KUTUB, SHENJAT NE RRUGE???

Përgjigje / 5-5-2009

Kush e thote kete fjale duhet te sjelle argument.

Dërgo Pyetjen Tënde