Pyetje-Përgjigje rreth Kuranit

(Pyetja Nr. 11) Anonim / Kosovë

Message: es selam alejkum. Gjithe lavdrimet dhe falenderimet jane per Allahun Zotin i gjith botve. Pytja eshte a eshte e lejuar te leshohet zeri ne autoperlanta gjat leximit te ku`anit duke pasur parasysh qe zeri ndegjohet edhe ne treg. eshte ba tradit ne kosov te leshohet me autoperlanta leximi i kuranit disa hoxhollar e ndalojn por disa jo dua pergjigjen nga ju.


Përgjigje / 13-7-2008

E ndaluara dhe e lejuara jane gjykime te cilat i jep Allahu. Allahu eshte Ai i Cili e lejon apo e ndalon diçka, dhe askujt prej krijesave te Tij nuk i lejohet kjo gje. Ajo qe bejne dijetaret eshte mesimi i gjykimit te Allahut ne nje çeshtje te caktuar duke e nxjerre ate nga tekstet e sheriatit. Ka gjera qe jane ndaluar ne vetvete per demin e tyre vetjak, por ka edhe gjera te tjera qe jane ndaluar per shkak se çojne ne gjera te ndaluara. Leximi i Kuranit me autopolant çon ne disa gjera te papelqyeshme e ndoshta edhe te ndaluara, siç eshte fakti se berja e rruge e nje gjeje te tille mund te arrije ne bidat nese behet gjithnje ne te njejten kohe, para apo pas ezanit, siç permendet ne fetvane nr. 5316 te komisionit te perhershem te fetvave. Po keshtu, shume njerez nuk e degjojne leximin e Kuranit me autopolant, dhe ndoshta bezdisen prej tij dhe mund edhe te leshojne fjale jo te hijshme. Pas te gjitha ketyre, keshillojme qe leximi i Kuranit me autopolant te mos behet, sepse kjo çon ne gjera te shpikura dhe ne gjera te papelqyeshme, e Allahu eshte i Gjithedijshem. Allahu eshte Ai i Cili jep sukses, dhe paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi pejgamberin tone, familjen, shoket dhe te gjithe ata qe ndjekin rrugen e tij deri ne diten e Kiametit!

(Pyetja Nr. 10) Sara / Gjakovë

Message: Es selam alejkum
kur jemi me hajz a lejohet te lexosh kur’an pa e prekur ate ose ta kendosh bash me hafizin qe je duke e degjuar dhe a lejohet ti perseritesh ato sure qe i din permendesh {simos nese e ke mesuar pak para se te jesh e pa paster edhe frigohesh se do ta harrosh at sure nese nuk e perserit ate gjat ksaj kohe}. Nese keni mundesi ne pergjigjje te ket edhe argument nga suneti apo ndonje fetfa te ndonje dijetari. Allahu ju ruajte!


Përgjigje / 10-7-2008

Pergjigjen e kesaj pyetje e ka pergatitur vella Xheladini, Allahu ia shperblefte me te mira. Pergjigja eshte si vijon:

Dijetaret e Islamit jane ne mospajtim ne lidhje me kendimin e Kur’anit per gruan e cila eshte gjate kohes se menstruacioneve, dhe ate ne dy mendime:
1. Shumica e dijetareve mendojne se nje gje e tille nuk lejohet perderisa ajo te pastrohet nga menstruacionet, mirpo ata e kane lejuar te kendoj kur’an nese ato ajete jane si lloj dhikri apo duaje p.sh. bismil-lahirr-rrahmanirr-rrahim ose inna lil-lahi we inna ilejhi rraxhiuuun ose rabbena aatina fid-dunja….dhe te ngjashme me kete.
2. Disa dijetar tjere mendojne se nje gje e tille eshte e lejuar, dhe per kete ata kane disa argumente te cilat do t’i permendim ne vijim.Ky eshte mendimi i medh’hebit malikij dhe nje transmetim tjeter nga imam ahmedi te cilin mendim e ka zgjedh iben tejmijje, shevkani, bin bazi etj..
Argumentet e tyre jane:
1. Pejgamberi alejhi selam nuk e ka ndaluar Aishen radijall-llahu anha te lexoj kur’an kur ajo ishte me menstruacione ne kohen e haxhit, mirpo ai i tha asaj:Vepro ashtu siq vepron haxhiu perveqse mos be tawaf rreth qabes”, pra e ndaloj nga nje veper e cila ishte tawafi rreth qabes pasiqe ajo ishte me menstruacione dhe nuk e ndaloj nga leximi i kur’anit e sikur te kishte qene i ndaluar do t’ia tregonte Pejgamberi alejhi selam asaj ashtu siq i tregoj per tawafin rreth qabes.
2. Esenca e leximit te kur’anit eshte lejimi, prandaj nuk lejohet ndalimi i leximit te tij perveqese nese kemi argument nga Allahu ose i Derguari i Tij, e ne kete rast nuk kemi ateher mbetet esenca.Kurse hadithi i cili transmetohet se:”Nuk lejohet te kendoj asgje nga kur’ani gruaja me menstruacione ose njeriu kur eshte xhunub”Thote iben tejmijje: Me koncenzuesin e njohesve (dijetareve) te hadithit ky hadith eshte i dobet.Dhe si i tille nuk lejohet argumentimi me te.
3. Thote iben tejmijje: Eshte e njohur se ne kohen e Pejgamberit alejhi selam grate i kane pasur te permuajshmet e tyre, mirpo nuk eshte transmetuar ne asnje hadith te vertete se Pejgamberi alejhi selam i ka ndaluar ato te lexojne Kur’an, ashtu siq nuk i ka ndaluar te bejne dhiker dhe dua.
Ne fund po permendi dy ceshjte te rendesishme te lidhura me kete teme:
E para: Disa dijetar thone se ne ate moment kur gruaja pastrohet nga menstruacionet i ndalohet te kendoj kur’an perderisa te pastrohet, ky mendim shihet se eshte i arsyeshem.
e dyta: Prekja e kur’anit nga gruaja me menstruacione, edhe kjo eshte nje ceshjte mospajtimesh mes dijetareve, mirpo pothuajse gati te gjithe dijetaret jane te nje mendimi se nuk i lejohet asaj prekja e Kur’anit me doren e saj pa pasur ndonje pengese tjeter mes dores dhe kur;anit, dhe ate duke u bazuar ne disa argumente ku me i qarti eshte hadithi i Pejgamberit alejhi selam ku thote:” Nuk lejohet ta prek kur’anin askush perveqse ai qe eshte i paster” transmeton imam maliku ne muwetta 199/1 dhe shume te tjere. Mirpo i lejohet gruas me doreza apo me ndonje peshqir ta prek ate dhe t’i rrotulloj fletat, pa kurrfar problemi. Allahu e di me se miri!
Falenderimi i takon Allahut, Zotit te boteve.

(Pyetja Nr. 9) Anonim / Suedi

Message: Esselamu alejkum i nderuar.

  1. A lejohet me kendue Kur’an sikurse qe lexon Abdul Basit dhe ata qe e emitojne kete dmth kur lexojn skuqet e mundojne vehten per ta lexuar krejt sure me nje frymarje, cka kan thene ulemat per kete lexim?
  2. Cka na keshilloni kur ne lyejm te shpija dicka me ngjyre te hekurit dhe ai ngjyre eshte veshtir te hiqet nga duart krejtesisht nese vjene koha e namazit dmth a eshte i pranuar abdesi ?

Përgjigje / 2-7-2008

  1. Shejh Iben Baz, ne nje fetva thote: “Nuk i lejohet besimtarit ta lexoje Kuranin sipas notave muzikore dhe menyres se kengetareve, por ai duhet ta lexoje ate ashtu si e kane lexuar selefet tane te mire prej shokeve te Pejgamberit dhe pasuesve te tyre me te mire: me sipas rregullave te texhvidit, me ndienje dhe frike, me qellim qe te ndikoje ne zemrat qe e degjojne ate dhe ne veten e lexuesit. Ndersa te lexuarit e Kuranit ne formen e muzikes dhe sipas rruges se tyre, kjo nuk lexohet.” [Mexhmuu Fetava Iben Baz, 9/290].
  2. Perpiquni ta hiqni bojen nga gishterinjte me lendet e posaçme per kete, si benzina apo ndonje lende e ngjashme, deri sa te siguroheni se uji mberrin ne lekure te duarve, sepse perndryshe abdesi nuk vlen. E, Allahu e di me mire. Allahu e ka ne Dore suksesin, dhe paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi pejgamberin tone, Muhamedin, familjen dhe shoket e tij!

(Pyetja Nr. 8) El Albani / Gjermani / 11-6-2008

Message: selamualejkum we rahmetullah
Nje pyetje rrethe nje hadithi:
Pejgamberi (salallah alejhi ue selem) ka thene: Kush deshiron ta lexoje Kuranin ashtu siqe ka zbritur ta lexoje sipas kiraetit (leximit) te Ibnu Um-mi Abdit (kunja e tije).
Vella i nderum, ku gjendet ky hadithe a ben te na tregoni dhe saktesin e tij ?
Zoti u ruajt dhe ju dhente sukses.


Përgjigje / 16-6-2008

Ky hadith me kete shorehje eshte Hasen – i mire. Ate e ka nxjerre Iben Maxheh 138 dhe Ahmedi 1/7, 445, 454. Shejh Albani e ka permendur ate ne “Es silsiletu es sahiha” me nr. 2301. Iben Umi Abd eshte kunja e Abdullah iben Mesudit (radiallahu anhu), i cili ndonjehere thirrej me kunjen e nenes se tij “Umu Abd”, dhe ai thirrej “Iben Umi Abd”.

(Pyetja Nr. 7) Anonim / Suedi: / 8-6-2008

Message: Esselamu alejkum
Eshte nje Kur’an elektronic ne gjuhen arabe ky aty ka edhe disa libra ne gjuhen arabe po ashtu lexus te njohur te Kur’anit dhe Kur’an me perkthim deri ne 25 gjuhe, po ashtu ka neper telefona mobil Kur’an me shkrim arab edhe po ashtu MP3 vetem zerin me degjue, a lejohet me hy me te ne WC ka mundesi ta fikin krejtesisht dmth mund te jete vetem si nje pjese materiali. Çka na keshilloni per kete?


Përgjigje / 15-6-2008

Pas veshtrimit te fjaleve te dijetareve te medhhebeve te ndryshme, ne lidhje me hyrjen ne banje me Kuran ne dore apo ne xhep, dalim ne perfundimin se hyrja ne banje me Kuran nuk lejohet perveç ne rast domosdoshmerie, kur ke frike se ta vjedhin ose nuk ke ku ta lesh, ne kete rast lejohet qe te futesh me te ne banje, por duke e futur ne xhep, ose te jete i mbeshtjelle me cope. Kjo ka ardhur edhe ne Fetvane nr. 2245, te Komisionit te perhershem te fetvave ne Saudi. Prej ketu, nxjerrim se hyrja ne banje me aparat MP3 apo ndonje aparat tjeter kompjuterik, ne te cilin gjenden ajete kuranore me shkrim apo ne audio, eshte e lejuar pa ndonje problem, sepse aparati mund te fiket dhe keto ajete apo kurani komplet jane brenda tij, dhe vete aparati nuk eshte Kuran. E, Allahu e di me mire. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi pejgamberin tone, Muhamedin, familjen dhe shoket e tij!

(Pyetja Nr. 6) Anonim / Suedi: / 8-6-2008

Message: Esselamu alejkum
Eshte nje Kur’an elektronic ne gjuhen arabe ky aty ka edhe disa libra ne gjuhen arabe po ashtu lexus te njohur te Kur’anit dhe Kur’an me perkthim deri ne 25 gjuhe, po ashtu ka neper telefona mobil Kur’an me shkrim arab edhe po ashtu MP3 vetem zerin me degjue, a lejohet me hy me te ne WC ka mundesi ta fikin krejtesisht dmth mund te jete vetem si nje pjese materiali. Çka na keshilloni per kete?


Përgjigje / 15-6-2008

Pas veshtrimit te fjaleve te dijetareve te medhhebeve te ndryshme, ne lidhje me hyrjen ne banje me Kuran ne dore apo ne xhep, dalim ne perfundimin se hyrja ne banje me Kuran nuk lejohet perveç ne rast domosdoshmerie, kur ke frike se ta vjedhin ose nuk ke ku ta lesh, ne kete rast lejohet qe te futesh me te ne banje, por duke e futur ne xhep, ose te jete i mbeshtjelle me cope. Kjo ka ardhur edhe ne Fetvane nr. 2245, te Komisionit te perhershem te fetvave ne Saudi. Prej ketu, nxjerrim se hyrja ne banje me aparat MP3 apo ndonje aparat tjeter kompjuterik, ne te cilin gjenden ajete kuranore me shkrim apo ne audio, eshte e lejuar pa ndonje problem, sepse aparati mund te fiket dhe keto ajete apo kurani komplet jane brenda tij, dhe vete aparati nuk eshte Kuran. E, Allahu e di me mire. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi pejgamberin tone, Muhamedin, familjen dhe shoket e tij!

(Pyetja Nr. 5) Anonim / Gushavc – Mitrovicë / 8-6-2008

Message: es selam alejkum. GJithe lavdrimet dhe falenderimet jane per Allahun Zotin i gjith botve. Pytja eshte. Si komentohet( tefsir ky ajet ne suren Al A`raf ajeti 133 dhe ne kohen e cilit pejgamber ka ndodhur kjo ngjare? Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi te derguarin tone, Muhamedin, familjen dhe shoket e tij!


Përgjigje / 15-6-2008

Allahu i Madheruar thote: “Ata i thoshin (Musait): “Çfarëdo prove që të na sjellësh për të na magjepsur me të, ne nuk do të të besojmë.” Prandaj, Ne u dërguam atyre përmbytje, karkaleca, rriqra, bretkosa dhe gjak, si shenja të qarta, por ata madhështoheshin dhe ishin popull keqbërës.” [El A’raf, 132-133]. Pra, ajetet flasin per historine e Musait (alejhi selam), kur ai e ftonte Firaonin dhe njerezit e tij qe te besonin Allahun dhe te linte bijte e Israilit te shkonin me te. Keto qe permenden ne ajet, jane prej mrekullive qe Allahu ia dha Musait (alejhi selam) si prova per te vertetuar se ai ishte Pejgamber i derguar Allahu dhe si denim per Firaonin dhe mosbesimtaret. Allahu eshte Ai i cili jep sukses! Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi pejgamberin tone, Muhamedin, familjen dhe shoket e tij!

(Pyetja Nr. 4) Mentori dhe Valoni / Mitrovicë

Message: Es selam alejkum

  1. Desha te pyes: Cilat sure jane sevap te lexohet ne cdo dite?
  2. Desha te pyes mjekrra a eshte synet apo vagjip? Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi te derguarin tone, Muhamedin, familjen dhe shoket e tij.

Përgjigje / 27-5-2008

  1. Muslimani duhet te lexoje Kuran çdo dite duke e filluar ate qe nga fillimi, nga surja Fatiha, e me radhe, deri sa ta kryeje komplet. Pastaj te filloje perseri nga fillimi, e keshtu. Selefet e kryenin leximin e Kuranit komplet zakonisht per tri dite. Por secili te lexoje sipas mundesise. Dhe, nuk jane caktuar sure te veçanta per çdo dite, perveç dites se xhuma, ne te cilen eshte caktuar te lexohet surja el Kehf.
  2. Lenia e mjekres eshte vaxhib dhe rruajtja e saj eshte haram, sepse Pejgamberi (salallahu alejhi ue selem) ka thene: “Leshoni mjekrat dhe shkurtoni mustaqet. Kundershtoni mexhuset.” [Buhariu dhe Muslimi, shprehja e permendur eshte te Muslimi]. Prej ketyre haditheve, dijetaret kane thene se mjekra eshte vaxhib per burrat, dhe rruajtja e saj eshte haram. Allahu eshte Ai qe jep sukses, dhe paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi te derguarin tone, Muhamedin, familjen dhe shoket e tij!

(Pyetja Nr. 3) Enes / Itali / 21-5-2008

Message: Selamun alejkum. Pse nuk ka surja teube bismila dhe si duhet ta lexojme, a ka ndonje metod qe fillohet apo me eudhu bilah…?


Përgjigje / 22-5-2008

Renditja e sureve te Kuranit dhe ajeteve te tij eshte bere sipas shpalljes nga Allahu dhe mosvendosja e “Bismilahi rrahmani rrahim” para sures Teube ka qene sepse Pejgamberi (salallahu alejhi ue selem) nuk i ka urdheruar shkruesit e Kuranit per kete gje, ashtu si ka bere me suret dhe ajetet e tjera. Pra kjo keshtu ka ardhur dhe ne ashtu e marrim dhe e pranojme pa lekundje, sepse keshtu e ka zbritur Allahu per urtesi qe Ai i di. Dijetaret kane disa mendime per shkakun e mospermendjes se “Bismila-s”, por me e sakta eshte kjo qe thame. [Shih “Mesimet e temes se hapur”, nr. 18, te shejh Iben Uthejmin (Allahu e meshirofte!).] Ndersa siç dihet, kur fillon leximin e Kuranit, thua “Eudhu bilahi minesh shejtani rraxhim”, ashtu si na ka urdheruar Allahu ne suren En Nahl, 98. Allahu eshte Ai qe jep sukses, dhe paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi te derguarin tone, Muhamedin, familjen dhe shoket e tij!

(Pyetja Nr. 2) Beqari / Vushtri-Kosovë

Message: Pyetje: “Keshtu, Ne ju kemi bere nje popull te mesem” Bekare-143. A ka mundesi ju lutem te na sqaroni me teper rreth frazes se permendur ne kete ajet “nje popull te mesem”, se çfare eshte domethenia e kesaj? Vetem Allahut i ankohemi.


Përgjigje / 12-4-2008

Komentimi i ajetit shkurtimisht, eshte si me poshte:

Allahu i Madheruar, ne suren El Bekare, thote:

  1. Po kështu[1], Ne ju kemi bërë një popull të mesëm[2] (të drejtë) me qëllim që të jeni dëshmitarë përmbi njerëzit dhe i Dërguari të jetë dëshmitar përmbi ju.[3] Ne nuk e kishim caktuar atë drejtim[4] nga i cili ktheheshe, veçse për të ditur[5] se kush e ndjek të Dërguarin (Muhamedin) dhe kush kthehet mbrapa[6], dhe ndonëse kjo ishte gjë e madhe, por jo edhe për ata të cilët Allahu i ka udhëzuar. Megjithatë, Allahu nuk ua humb kurrë besimin[7] tuaj. Vërtet që Allahu është Përdëllimtar[8] me njerëzit, Mëshirëplotë.

[1] Siç ju udhëzuam në rrugën e drejtë dhe ju veçuam në të drejtuarit nga Kibla e Ibrahimit.

[2] Të drejtë në gjykim, ndaj ju zgjodhëm dëshmitarë dhe të mesëm në të gjitha çështjet e fesë; pa e tepruar dhe i tejkaluar kufijtë ashtu si të krishterët me murgjërinë dhe fjalën për Isain (alejhi selam), dhe as neglizhues si çifutët, të cilët ndryshuan librin e Allahut, vranë të dërguarit e Tij dhe shpikën gënjeshtër për Zotin e tyre.

[3] Të dëshmoni kundër popujve të mëparshëm me dëshminë se të gjithë të Dërguarit e Allahut tek ata, e kanë përcjellë dhe komunikuar mesazhin e Zotit, dhe i Dërguari i Allahut, Muhamedi (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të!) do të dëshmojë përmbi ju, se ua komunikoi shpalljen dhe do të dëshmojë për besimin tuaj në të dhe në atë me të cilën ai ka ardhur nga Allahu.

[4] Kudsi në Jeruzalem.

[5] Për ta ditur i Dërguari Im dhe besimtarët, të dashurit e Mi, partia Ime. Ndërsa Allahu e di gjithçka në hollësi me dije absolute, që para se të krijonte qiejt dhe tokën.

[6] Kthehet në mosbesim, bëhet hipokrit, ose kundërshton Muhamedin (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të!).

[7] Namazin që keni kryer në drejtim të Kudsit.

[8] Përdëllimi nga Allahu është nga llojet e mëshirës së Tij, dhe ai është i përgjithshëm për të gjitha krijesat në dynja dhe për disa prej tyre në botën tjetër. Ndërsa “Mëshirëplotë” është mëshira e posaçme për besimtarët në këtë botë dhe në botën tjetër.

(Pyetja Nr. 1) Abdurrahman / Itali

Message: selam alejkum. Allahu jua shperblefte per punen qe beni.desha te dija se a ka ndonje liber qe trajton gjithe historite e Kuranit, pasi mjaft nga keto histori pjesa me e madhe e muslimaneve i dine nga filmat e ehli kitabeve. Nese ka, a eshte i perkthyer ne shqip. Nese nuk eshte i perkthyer, per hir te Allahut mundohuni me e perkthyer keshtu qe ti dime historite e Kuranit siç duhet dhe ata vellezer e motra qe kane femije ti tregojne keto histori femijeve te tyre.dhe jo ti tregojne hirushen apo borebardhen.


Përgjigje / 4-4-2008

Libra ne te cilet permenden te gjitha historite e Kuranit, sigurisht qe ka dhe nuk e dime nese ka te perkthyer ne shqip. Por patjeter qe edhe ne shqip duhet te jete perkthyer ndonje liber me titull “Historite e Kuranit”, apo ngjashem me te. Sidoqofte, ne jemi duke filmuar nje varg hutbesh te shejh Ebu Islam Salih Taha, ku flitet per te gjitha historite e Kuranit, ku perfshihen edhe historite e pejgambereve, me nje menyre te shkelqyer te tegimit te ngjarjeve duke ju permbajtur argumenteve dhe duke nxjerre mesimet qe merren prej atyre historive. Lusim Allahun te na jape sukses ne perkthimin, titrimin dhe publikimin e tyre sa me shpejt! Allahu eshte Ai i Cili jep sukses.