Të drejtat reciproke të dy bashkëshortëve

By |2021-11-30T18:03:16+00:00November 15th, 2021|

Të drejtat reciproke të dy bashkëshortëve në Islam

Muslimani i aprovon të drejtat reciproke ndërmjet dy bashkëshortëve, të cilat janë të drejtat e secilit prej tyre kundrejt tjetrit. Kjo sepse Allahu i Madhëruar thotë: “Edhe ato kanë […]