Të drejtat e Fëmijëve

By |2022-02-19T08:39:40+00:00November 16th, 2021|Familja, Femijet|


Të drejtat e Fëmijëve

Muslimani e pohon se fëmijët kanë të drejtat e tyre mbi prindërit e tyre, të cilat të drejta prindi (babai) duhet t’i përmbushë. […]