Të drejtat reciproke të dy bashkëshortëve

By |2022-02-19T08:40:04+00:00November 15th, 2021|Burri, Familja, Gruaja|

Të drejtat reciproke të dy bashkëshortëve në Islam

Muslimani i aprovon të drejtat reciproke ndërmjet dy bashkëshortëve, të cilat janë të drejtat e secilit prej tyre kundrejt tjetrit. […]