Tesbihet dhe Lutjet qe behen pas Namazeve Farz

Lutjet që bëhen pas dhenies selam ne namazet farz   Shkëputur nga libri “Fikhu Suneh” Autor: Sejjid Sabik Përkthyer nga një grup përkthyesish Nxjerrja e Haditheve: Bledar Albani   Është sunet që personi që falet të përdorë një sërë fjalësh për përmendjen e Allahut dhe të bëjë lutje të cilat janë transmetuar nga Profeti (a.s.). Ndër … Continue reading Tesbihet dhe Lutjet qe behen pas Namazeve Farz