Tag Archives: zemra

Zemra, Fjala dhe Puna e Saj

01.07.2017 11:34 AM | No Comments

  Shkëputur nga parathënia e librit “Et Tuhfetu el Irakije”, e Ibën Tejmijes, ndërsa parathënia është e Jahja ibën Muhamed el Hunejdi, profesor në degën e Akides, në Ebha (Arabi Saudite) Përktheu: Dr. Bledar Karaj el Albani   Zemra,...

Read more

Kategoritë