Tag Archives: shqip

AGJËRIMET VULLNETARE TË VITIT

14.07.2017 3:59 PM | No Comments

  I Derguari i Allahut (salallahu alejhi ue selem) na nxit për të agjëruar në ditët e mëposhtme 1. Gjashtë ditë nga muaji Sheval Ebu Ejub El Ensari transmeton se Profeti (a.s.) ka thënë: “Kush e agjëron muajin e...

Read more

Festat e Bajrameve

24.06.2017 2:17 PM | No Comments

Dispozitat e dy Festave të Bajrameve në Sunnetin e Pastër Autor: Shejh Ali el Halebi Përktheu: Edmond Fatmir Ajdini Recensoi: Bledar Albani بسم الله الرحمن الرحيم Parathënie   Falënderimi i takon vetëm Allahut. Vetëm Atë falenderojmë, Atij i kërkojmë...

Read more

Pyetje-Pergjigje rreth Namazit (5)

08.06.2017 10:35 AM | No Comments

Selamu Alejkum. E kisha nje pytje nese ka mundesi: Jam ne situaten qe po e thirri ezanin e sabahut por pa pjesen “Essalatu hairun minenn neum” sepse dikush po e thirr kohen e imsakut me pjesen “Essalatu hairunminenneum”, nuk...

Read more

Xhuzi 1

15.04.2017 11:03 AM | No Comments

SURJA EL FATIHA Xhuzi 1 Surja 1, El Fatiha, Mekase, 7 ajete 1. Me emrin e Allahut,të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!2. I gjithë lavdërimi i përket Allahut, Zotit të të gjitha botëve, 3. të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit, 4. Sunduesit të ditës së...

Read more

Përkthimi i Kuranit

29.04.2013 7:40 PM | No Comments

KURANI PERKTHIM ME KOMENTIM NE GJUHEN SHQIPE   Ky është një përkthim i ri me komentim i Kuranit në gjuhën shqipe, i cili nuk është i pari, por lusim Allahun e Madhëruar që ta bëjë më të qëlluarin, më...

Read more

Kategoritë