Tag Archives: selef

Përse emërtimi “Selefi”

03.05.2013 10:12 AM | No Comments

  Bashkimi mes asaj se Allahu na ka quajtur muslimanë dhe në mes të quajturit veten ‘selefi’   Shkëputur nga libri: “Qëndrime selefite në disa çështje metodologjike” Autor: Zejd Enver Haziri – Rukovci Shejh Selimi, në librin e tij...

Read more

Radio Kurani


Shejh Saud Shurejm


Kategoritë