Tag Archives: pendimi

Pendimi i Sinqertë (1)

06.08.2016 10:23 PM | No Comments

Orientuesi i Shpirtit drejt Pendimit të Sinqertë Autor: Selim ibën Ijd el HILALI Përktheu: Dr. Bledar Albani   Kapitulli i parë PENDIMI I SINQERTË Vëllezër të dashur! Allahu iu drejtoftë në të vërtetën! Dijeni se fjala En nasuh– i...

Read more

Kategoritë