Tag Archives: papastertite

Papastërtitë dhe Pastrimi i tyre

17.05.2017 10:21 AM | No Comments

PAPASTERTITE (NEXHASET) Shkëputur nga libri “Fikhu Suneh” Autor: Sejjid Sabik Përkthyer nga një grup përkthyesish Nxjerrja e Haditheve: Bledar Albani Fjala “nexhese” ka të bëjë me lëndët e papastra, të cilave muslimani duhet t’u largohet dhe t’i lajë nëse...

Read more

Kategoritë