Tag Archives: Muhamedi

Agjërimi i Muhamedit (alejhis selam) në Ramazan

04.05.2013 9:29 PM | No Comments

Titulli i Librit: “Agjërimi i Muhamedit (salallahu alejhi ue selem) në Ramazan” Titulli në original: “Sifetu Saumi en Nebij fi Ramadan” Autor:  Selim ibën Ijd el Hilali dhe  Ali Hasen Ali Abdulhamid el Halebi Përktheu: Unejs Shuajb Murati Recensim...

Read more

Radio Kurani


Shejh Saud Shurejm


Kategoritë