Tag Archives: metoda selefeve

Metoda e Selefëve në Trajtimin e Fitneve (1)

06.06.2017 3:56 PM | No Comments

 METODA E SELEFËVE  NË  TRAJTIMIN E FITNEVE Dr. Bledar Karaj el Albani     بسم الله الرحمن الرحيم Parathënie Falenderimi i takon vetëm Allahut. Vetëm Atë falenderojmë, Atij i kërkojmë ndihmë dhe falje të gjynaheve tona. I kërkojmë mbrojtje...

Read more

Radio Kurani


Shejh Saud Shurejm


Kategoritë