Tag Archives: menstruacionet

Posaçërisht për Gratë

14.05.2017 11:31 AM | No Comments

Menstruacionet   Në arabisht, fjala hajz, do të thotë “rrjedhje”. Këtu, kjo fjalë i referohet rrjedhjes së gjakut gjatë menstruacioneve (gjendje shëndetësore e gruas) dhe jo nga lindja e një fëmije apo nga humbja e virgjërisë. Shumica e dijetarëve...

Read more

Kategoritë