Tag Archives: menhexh

Motodologjia e Selefëve – Njohuri të Përgjithshme

08.08.2017 10:31 AM | No Comments

Njohuri të përgjithshme rreth Metodologjisë së Selefëve Autor: Selim iben Ijd el Hilali Përktheu: Bledar Albani   Parathënie Falënderimi i takon vetëm Allahut. Atë falënderojmë, prej Tij kërkojmë ndihmë dhe falje të gjynaheve tona. I lutemi Allahut të na...

Read more

Rruga e Ehli Sunetit

31.03.2017 1:39 PM | No Comments

Rruga Ehli Sunetit dhe Xhematit Nga Dijetari: Muhamed ibën Salih el Uthejmin Përktheu: Bledar Albani     Falënderimet i takojnë vetëm Allahut. Vetëm Atë falënderojmë, Atij i kërkojmë ndihmë, prej Tij kërkojmë falje dhe tek Ai pendohemi. I kërkojmë...

Read more

Kategoritë