Tag Archives: imoraliteti

Luftimi i Prostitucionit

27.04.2017 11:42 AM | No Comments

Gjynahu i kobshëm IMORALITETI Përkufizimi i tij, moslejueshmëria, dëmet, shkaqet, mbrojtja prej tij dhe çështje të ndryshme në lidhje me të Autor: Ahmed ibën Hasen en NEHARI Përktheu: Edmond AJDINI   بسم الله الرحمن الرحيم   Parathënie   Falënderimi...

Read more

Radio Kurani


Shejh Saud Shurejm


Kategoritë