Tag Archives: iben Uthejmin

Rruga e Ehli Sunetit

31.03.2017 1:39 PM | No Comments

Rruga Ehli Sunetit dhe Xhematit Nga Dijetari: Muhamed ibën Salih el Uthejmin Përktheu: Bledar Albani     Falënderimet i takojnë vetëm Allahut. Vetëm Atë falënderojmë, Atij i kërkojmë ndihmë, prej Tij kërkojmë falje dhe tek Ai pendohemi. I kërkojmë...

Read more

Kategoritë