Tag Archives: gusli

Gusli – Larja e të gjithë Trupit

25.04.2017 11:27 AM | No Comments

LARJA E PLOTË (GUSLI) Shkëputur nga libri “Fikhu Suneh” Autor: Sejjid Sabik Përkthyer nga një grup përkthyesish Nxjerrja e Haditheve: Bledar Karaj el Albani   Gusli është larja e të gjithë trupit me ujë. Allahu thotë në Kuran: وَإِنْ...

Read more

Kategoritë