Tag Archives: dijetaret e hadithit

Akidja e Selefëve dhe dijetarëve të hadithit – Imam Sabuni

04.05.2013 8:45 PM | No Comments

  Titulli i Librit: “Akidja e Selefëve dhe dijetarëve të hadithit” Titulli i librit në origjinal: “AKIDETU ES SELEFI UE ES’HABIL HADITH” Autor: Ebu Uthman Ismail ibën Abdurrahman es Sabuni (373-449 H.) E ka studiuar dhe recensuar librin në...

Read more

Kategoritë