Tag Archives: bekare

Xhuzi 1

15.04.2017 11:03 AM | No Comments

SURJA EL FATIHA Xhuzi 1 Surja 1, El Fatiha, Mekase, 7 ajete 1. Me emrin e Allahut,të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit!2. I gjithë lavdërimi i përket Allahut, Zotit të të gjitha botëve, 3. të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit, 4. Sunduesit të ditës së...

Read more

Kategoritë