Tag Archives: agjerimi

AGJËRIMET VULLNETARE TË VITIT

14.07.2017 3:59 PM | No Comments

  I Derguari i Allahut (salallahu alejhi ue selem) na nxit për të agjëruar në ditët e mëposhtme 1. Gjashtë ditë nga muaji Sheval Ebu Ejub El Ensari transmeton se Profeti (a.s.) ka thënë: “Kush e agjëron muajin e...

Read more

Agjërimi i Ramazanit (4)

21.05.2017 6:08 PM | No Comments

SYFYRI Nga Libri: Agjërimi i Muhamedit (Salallahu alejhi ue selem) në Ramazan Autor: Selim el Hilali & Ali el Halebi Përktheu: Unejs Murati Recensoi: Bledar Albani   10. Syfyri 1. Urtësia në syfyr Allahu e ka bërë obligim për...

Read more

Agjërimi i Muhamedit (alejhis selam) në Ramazan

04.05.2013 9:29 PM | No Comments

Titulli i Librit: “Agjërimi i Muhamedit (salallahu alejhi ue selem) në Ramazan” Titulli në original: “Sifetu Saumi en Nebij fi Ramadan” Autor:  Selim ibën Ijd el Hilali dhe  Ali Hasen Ali Abdulhamid el Halebi Përktheu: Unejs Shuajb Murati Recensim...

Read more

Radio Kurani


Shejh Saud Shurejm


Kategoritë