Tag Archives: abdesi

Abdesi – Fikhu Suneh

26.01.2017 5:25 PM | No Comments

Abdesi – Pastrimi për kryerjen e Faljes Shkëputur nga libri “Fikhu Suneh” Autor: Sejjid Sabik Përkthyer nga një grup përkthyesish Nxjerrja e Haditheve me gjykimet e shejh Albanit: Bledar Albani Këtu do të gjeni: Domethënia abdesit Vlerat e abdesit...

Read more

Kategoritë