METODA E SELEFËVE NË TRAJTIMIN E FITNEVE

 

Autor: Dr. Bledar HOXHA

Formati: 14 x 20 cm

Nr. Faqeve: 110

Çmimi: 6 Euro

– See more at: http://rrugetepaqes.net/?p=676#sthash.UIst7pFS.dpuf

Redaktoi: Erion SULA

Formati: 14 x 20 cm

Nr. Faqeve: 110

Çmimi: 6 Euro

– See more at: http://rrugetepaqes.net/?p=676#sthash.UIst7pFS.dpuf

Formati: 14 x 20 cm

Nr. Faqeve: 110

Çmimi: 6 Euro

– See more at: http://rrugetepaqes.net/?p=676#sthash.UIst7pFS.dpuf

Formati: 14 x 20 cm

Numri i Faqeve: 180

Çmimi: 8 Euro

Fenomeni i njoftimit të të fshehtave dhe profetësive të të Dërguarit (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!), pushton pasionin dhe vëmendjen e çdo lexuesi të librave të sunetit. Ç’domethënie kanë? Ç’është për qëllim me to? Cili është ndikimi edukativ i tyre në shpirtin njerëzor? Cilat janë gjurmët e tyre në akiden (besimin) islame, në hovin e muslimanit drejt thirrjes për tek Allahu i Madhëruar dhe në praktimin e Islamit në mënyrën e të jetuarit?
Për të njohur diçka nga të gjitha këto, duhet patjetër të analizojmë këtë fenomen me një analizë ligjore, e cila buron nga parimet kuranore, hadithet profetike, gjurmët e selefëve dhe konceptet autentike islame; pastaj t’i interpretojmë ato sipas bazave të përgjithshme, si dhe të analizojmë qëllimet e tyre në formimin e personalitetit islam.