Category Archives: Tema te Ndryshme

Lehtësoni dhe mos vështirësoni

07.06.2014 11:53 AM | Comments Off on Lehtësoni dhe mos vështirësoni

Lehtësoni dhe mos vështirësoni Nga libri: “Sherhu Rijadi es Salihin” Autor: Muhamed iben Salih el Uthejmin (Allahu e meshirofte!) Enesi (Allahu qoftë i kënaqur me të!) transmeton se i Dërguari i Allahut (salallahu alejhi ue selem) ka thënë: “Lehtësoni...

Read more

Enashidet dhe ilahitë

29.05.2013 2:43 PM | No Comments

Përgatiti: Fation Çorapi Falënderimet i takojnë vetëm Allahut të Madhëruar, përshëndetjet dhe nderimet ia dërgojmë të dërguarit të Tij (paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të), familjes, shokëve të tij dhe gjithë atyre që pasojnë udhëzimin e tij...

Read more

Radio Kurani


Shejh Saud Shurejm


Kategoritë