Category Archives: Pastrimi i Shpirtit – Tezkije

Semundja e Zemrës

18.07.2017 9:35 PM | No Comments

Sëmundja e zemrës dhe shkaqet e saj   Nga Libri: Ardhja në ndihmë njeriut të trishtuar kundër intrigave të djallit të mallkuar Autor: Ibën Kajjim el XHEUZIJE Përktheu: Bledar ALBANI Allahu i Lartësuar, për hipokritët thotë: “في قلوبهم مرض فزادهم الله...

Read more

Orientuesi i Shpirtit drejt Pendimit të Sinqertë (6)

15.07.2017 12:13 PM | Comments Off on Orientuesi i Shpirtit drejt Pendimit të Sinqertë (6)

Kapitulli i pesëmbëdhjetë Pendimi i vrasësit me paramendim   Dijetarët kanë mendime të ndryshme lidhur me faktin se a ekziston ndonjë gjynah për të cilin nuk ka pendim të pranuar? Shumica e dijetarëve thonë se pendimi vlen për të...

Read more

Zemra, Fjala dhe Puna e Saj

01.07.2017 11:34 AM | No Comments

  Shkëputur nga parathënia e librit “Et Tuhfetu el Irakije”, e Ibën Tejmijes, ndërsa parathënia është e Jahja ibën Muhamed el Hunejdi, profesor në degën e Akides, në Ebha (Arabi Saudite) Përktheu: Dr. Bledar Karaj el Albani   Zemra,...

Read more

Pendimi i Sinqerte 5

29.06.2017 10:08 AM | No Comments

Gjendja e njeriut pas pendimit Nga Libri: Orientuesi i Shpirtit drejt Pendimit të Sinqertë (5)  Autor: Selim ibën Ijd el HILALI Përktheu: Dr. Bledar Albani Nëse njeriu pendohet prej gjynahut, a kthehet në gradën që ka qenë më parë...

Read more

Orientuesi i Shpirtit drejt Pendimit të Sinqertë (4)

13.05.2017 1:39 PM | No Comments

Gjërat prej të cilave duhet të pendohesh dhe pa largimin e të cilave, njeriu nuk e meriton të konsiderohet i penduar   Ato janë dymbëdhjetë lloje të përmendura në Librin e Allahut të Madhëruar, të cilat janë njëkohësisht llojet...

Read more

Pendimi Sinqertë (3)

01.02.2017 2:57 PM | No Comments

Pendimi është i domosdoshëm për gjynahet e mëdha e të vogla   Nga libri: Orientuesi i Shpirtit drejt Pendimit të Sinqertë Autor: Selim Iben Ijd el Hilali Perktheu: Bledar Albani Dije, o ti rob i Allahut! -Allahu të drejtoftë...

Read more

Llojet e Zemrave

01.02.2017 11:46 AM | No Comments

Llojet e Zemrave Nga Libri: Ardhja në ndihmë njeriut të trishtuar kundër intrigave të djallit të mallkuar Autor: Ibën Kajjim el XHEUZIJE Përktheu: Bledar ALBANI Allahu i Madhëruar nuk i ka krijuar krijesat e Tij ashtu më kot dhe pa qëllim....

Read more

Pendimi i Sinqertë (2)

07.08.2016 2:49 PM | No Comments

CILAT JANË ATO GJYNAHE PËR TË CILAT DUHET PENDUAR   Dije, vëlla i dashur, qofsh i lidhur gjithnjë me atë që do! Se pendimi është lënia e gjynaheve dhe se nuk mund t’a lësh një gjë vetëm pasi t’a njohësh atë. E nëse pendimi...

Read more

Pendimi i Sinqertë (1)

06.08.2016 10:23 PM | No Comments

Orientuesi i Shpirtit drejt Pendimit të Sinqertë Autor: Selim ibën Ijd el HILALI Përktheu: Dr. Bledar Albani   Kapitulli i parë PENDIMI I SINQERTË Vëllezër të dashur! Allahu iu drejtoftë në të vërtetën! Dijeni se fjala En nasuh– i...

Read more

Tezkije

06.08.2016 8:09 PM | No Comments

Çdo të thotë të Pastrosh Shpirtin Në kuptimin gjuhësor, tezkije do të thotë pastrim. Ndërsa në terminologjinë fetare “tezkije” është të pastruarit e zemrës nga shokvënia Allahut dhe nga adhurimi i idhujve si dhe nga të gjitha sëmundjet e...

Read more

Radio Kurani


Shejh Saud Shurejm


Kategoritë