Category Archives: Menhexh

GRUPI I SHPETUAR DHE PALA E NDIHMUAR

19.10.2017 2:06 PM | No Comments

  Shkëputur nga libri “GRUPET ISLAME”, i shejh Selim ibën Ijd el Hilali Përktheu: Bledar  Albani   Në mesin e detit të thellë dhe në forcën e rrymës së verbër marramendëse të cilat shoqërojnë ditë e natë jetën bashkëkohore,...

Read more

Motodologjia e Selefëve – Njohuri të Përgjithshme

08.08.2017 10:31 AM | No Comments

Njohuri të përgjithshme rreth Metodologjisë së Selefëve Autor: Selim iben Ijd el Hilali Përktheu: Bledar Albani   Parathënie Falënderimi i takon vetëm Allahut. Atë falënderojmë, prej Tij kërkojmë ndihmë dhe falje të gjynaheve tona. I lutemi Allahut të na...

Read more

Metoda e Selefëve në trajtimin e fitneve (3)

17.06.2017 11:52 PM | No Comments

Historia e shfaqjes së  havarixhëve Nga Libri: Metoda e Selefeve ne Trajtimin e Fitneve Autor: Dr. Bledar Karaj Transmetohet nga Ebu Seidi (Allahu qoftë i kënaqur prej tij!) se ka thënë: “Ndërsa ne ishim tek i Dërguari i Allahut...

Read more

Metoda e Selefëve në Trajtimin e Fitneve (2)

13.06.2017 11:18 AM | No Comments

Kapitulli i dytë  Koha e shfaqjes së trazirave (fitnes). Lindja e tyre, përforcimi dhe fundi i tyre     Janë përcjellë disa hadithe të cilat tregojnë fitnen e parë në këtë popull dhe nëse do të ishte shtypur që...

Read more

Metoda e Selefëve në Trajtimin e Fitneve (1)

06.06.2017 3:56 PM | No Comments

 METODA E SELEFËVE  NË  TRAJTIMIN E FITNEVE Dr. Bledar Karaj el Albani     بسم الله الرحمن الرحيم Parathënie Falenderimi i takon vetëm Allahut. Vetëm Atë falenderojmë, Atij i kërkojmë ndihmë dhe falje të gjynaheve tona. I kërkojmë mbrojtje...

Read more

ALEANCA FAMËKEQE

06.06.2017 10:21 AM | No Comments

ALEANCA FAMËKEQE QË KËRKON SHPËRTHIMIN DHE SHKATËRRIMIN E BOTËS ARABE ISLAME (VËLLEZËRIT MUSLIMANË + TALEBANËT / ISIS / HAVARIXH + RAFIDITE / SHIJAT E IRANIT)   Falënderimi i përket vetëm Allahut, dhe paqja e bekimet e Allahut qofshin mbi...

Read more

Rruga e Ehli Sunetit

31.03.2017 1:39 PM | No Comments

Rruga Ehli Sunetit dhe Xhematit Nga Dijetari: Muhamed ibën Salih el Uthejmin Përktheu: Bledar Albani     Falënderimet i takojnë vetëm Allahut. Vetëm Atë falënderojmë, Atij i kërkojmë ndihmë, prej Tij kërkojmë falje dhe tek Ai pendohemi. I kërkojmë...

Read more

Përse emërtimi “Selefi”

03.05.2013 10:12 AM | No Comments

  Bashkimi mes asaj se Allahu na ka quajtur muslimanë dhe në mes të quajturit veten ‘selefi’   Shkëputur nga libri: “Qëndrime selefite në disa çështje metodologjike” Autor: Zejd Enver Haziri – Rukovci Shejh Selimi, në librin e tij...

Read more

Kategoritë