Category Archives: Shkencat e Kuranit

Shkencat e Kuranit (3)

11.12.2017 4:28 PM | No Comments

Shkaqet e zbritjes së Kuranit Nga Libri: Njohuri Elementare Në Shkencat E Kuranit Autor: Abdullah ibën Jusuf el Xhudej Tema e parë Për nga zbritja, Kurani është dy llojesh Lloji i parë: Ato tekste Kuranore të cilat nuk kanë...

Read more

Shkencat e Kuranit (2)

06.02.2017 1:45 PM | No Comments

BAZA E PARE ZBRITJA E KURANIT Nga Libri: Njohuri Elementare Në Shkencat E Kuranit Autor: Abdullah ibën Jusuf el Xhudej Kjo bazë përfshin pjesët e mëposhtme: Pjesa e parë: Mënyra e zbritjes së Kuranit Pjesa e dytë: Shkaqet e...

Read more

Shkencat e Kuranit

03.02.2017 1:37 PM | No Comments

Njohuri elementare në shkencat e Kuranit   Autor: Abdullah ibën Jusuf el Xhudej Përktheu: Bledar Albani Parathënia e autorit Falënderuar qoftë Allahu, Zoti i botëve! Dëshmoj se nuk të adhuruar tjetër (me të drejtë) përveç Allahut, Një e të...

Read more

Radio Kurani


Shejh Saud Shurejm


Kategoritë