Category Archives: Vendi i Sunetit ne Islam

Vendi i Sunetit në Islam

16.04.2017 1:11 PM | No Comments

Vendi i Sunetit në Islam Dhe sqarimi se nuk mund të mjaftohemi me Kuranin, pa Sunetin ______________________________ Autor: Dijetari i madh dhe muhadithi i kohës Muhamed Nasirudin el Albani Përktheu: Dr. Bledar Albani _____________________________ Falënderimi i takon vetëm Allahut....

Read more

Kategoritë