Category Archives: Shkencat e Hadithit

Terminologjia e Hadithit (2)

06.02.2017 2:08 PM | No Comments

Tedlisi – Fshehja Përkufizimi i tij, llojet e tij, disa prej mudelisinëve dhe gjykimi për hadithin Mudeles Autor: Dijetari i madh Muhamed ibën Salih el Uthejmin (Allahu e mëshiroftë!) Përktheu: Dr. Bledar Albani a)         Përkufizimi i tij: “Tedlisi është...

Read more

Terminologjia e Hadithit (1)

03.02.2017 12:23 PM | No Comments

 Terminologjia e Hadithit   Autor: Dijetari i madh Muhamed ibën Salih el Uthejmin (Allahu e mëshiroftë!) Përktheu: Dr. Bledar KARAJ el-Albani   Parathënie   Falënderuar qoftë Allahu! Vetëm Atë lavdërojmë, Atij i kërkojmë ndihmë, falje të gjymaheve tona dhe...

Read more

Kategoritë