Category Archives: Hadithe te Sakta

Hadithet e Sakta të Librit “El Xhamiu es Sagir ue Zijadetuhu” (2)

02.05.2017 11:25 AM | No Comments

51. “Ebu Bekri dhe Umeri janë dy zotërinjtë e burrave të banorëve të xhenetit, prej të parëve dhe të fundit, përveç Pejgamberëve dhe Lajmëtarëve të Zotit.” / (Ahmedi në Musned, Tirmidhiu, Ibën maxheh); nga Aliu, (Ibën Maxheh); nga...

Read more

El Xhamiu es Sagir (1)

03.02.2017 9:02 AM | No Comments

  Hadithet e sakta të librit “El Xhamiu es Sagir ue Zijadetuhu” Muhadithi i kohës: Muhamed Nasirudin el Albani Përktheu: Bledar Albani SHKURTIMET 1. (B) ………………………… Sahihu i imam Buhariut 2. (M) ……………………….. Sahihu i imam Muslimit 3. (B.M)...

Read more

Radio Kurani


Shejh Saud Shurejm


Kategoritë