Category Archives: Shitblerja

TREGU I KAPITALIT

08.02.2017 4:23 PM | Comments Off on TREGU I KAPITALIT

Tregu i Kapitalit – BURSA   NË PESHOREN E LEGJISLACIONIT ISLAM Hyrje Falënderimi i takon vetëm Allahut. Vetëm Atë falenderojmë, Atij i kërkojmë ndihmë dhe falje të gjynaheve tona. I kërkojmë mbrojtje Allahut prej të keqes së veteve (shpirtrave) dhe...

Read more

Pasuria – Meshhur Hasen

24.01.2017 8:56 PM | No Comments

PASURIA DHE GJYKIMI I SAJ NE ISLAM Autor: Meshhur ibën Hasen Al Selman Përktheu: Bledar Albani   Falënderimet i takojnë vetëm Allahut, vetëm Atë falenderojmë, prej Tij kërkojmë ndihmë dhe falje të gjynaheve tona. I lutemi Allahut të na...

Read more

RREGULLAT E SHITBLERJES NE ISLAM (4) – Dhurimi

29.05.2013 8:49 PM | No Comments

  Ç’është dhurimi Dhurimi është falja e një plaçke dikujt tjetër pa pagesë dhe duke qenë dhuruesi gjallë. Nxitja në të Ebu Hurejra (radiallahu anhu) transmeton se i Dërguari i Allahut (sal-lallahu alejhi ue sel-lem) ka thënë: “Dhuroni që...

Read more

RREGULLAT E SHITBLERJES NE ISLAM (3) – SHOQERITE TREGTARE

29.05.2013 8:03 PM | No Comments

  Ç’është shoqëria tregtare Shoqëria tregtare është një marrëveshje që bëhet ndërmjet dy personave apo më shumë që të bashkohen me qëllim që të arrijnë të fitojnë në tregti. Kjo shoqëri mund të ndodh edhe pa ndonjë marrëveshje siç...

Read more

RREGULLAT E SHITBLERJES NE ISLAM (2) – Ndalimi i Kamatës

29.05.2013 7:56 PM | No Comments

  Shkëputur nga libri “El Vexhiz fi fikhis sunneh uel kitabil aziz” Autor: Abduladhim ibën Bedevi el Halefi Përktheu: Bledar Albani   Ç’është kamata Kamata (apo fajdeja) është shtesa në origjinën e diçkaje si në Fjalën e Allahut: “…dhe...

Read more

RREGULLAT E SHITBLERJES NE ISLAM

29.05.2013 7:45 PM | No Comments

  Shkëputur nga libri “El Vexhiz fi fikhis sunneh uel kitabil aziz” Autor: Abduladhim ibën Bedevi el Halefi Përktheu: Bledar Albani   Ç’është shitblerja Shitja është kalimi i diçkaje që ke në pronësi tek dikush tjetër kudrejt një vlere. Ndërsa...

Read more

Radio Kurani


Shejh Saud Shurejm


Kategoritë