Category Archives: Fikh

Uji i Zemzemit bën dobi për çdo qëllim që të pihet

23.08.2017 7:15 PM | Comments Off on Uji i Zemzemit bën dobi për çdo qëllim që të pihet

Munteka El Ahbar Mexhd Iben Tejmije Me Gjykimet E Shejh Albanit Per Hadithet Përktheu Bledar Albani   – Transmetohet nga Xhabiri (Allahu qoftë i kënaqur prej tij!) se ka thënë: i Dërguari i Allahut (Paqja dhe Bekimi i Allahut...

Read more

Takbir dhe Tahlil

23.08.2017 2:55 PM | No Comments

Takbir dhe Tahlil; Qe muslimani duhet t’i thote sa me shpesh qe nga hyrja e muajit te Dhul Hixhes deri ne diten e katert te Festes se Kurban Bajramit

Read more

Ndalimi i gruas nga udhëtimi për në haxh apo vend tjetër pa mahram

22.08.2017 11:15 AM | Comments Off on Ndalimi i gruas nga udhëtimi për në haxh apo vend tjetër pa mahram

Ndalimi i gruas nga udhëtimi për në haxh apo vend tjetër pa mahram Nga Libri: Munteka el Ahbar – Mexhd Iben Tejmije – Transmetohet nga Ibën Abasi (Allahu qoftë i kënaqur prej tij!) se: “Ka dëgjuar të Dërguarin e...

Read more

Namazi dhe Abdesi – Ilustrim

03.08.2017 8:43 PM | No Comments

Namazi dhe Abdesi – Ilustrim   Namazi dhe Abdesi – Ilustrim .pdf

Read more

Rregullat e Kurbaneve dhe therrjeve – Artikull i plotë (Muhamed Iben Salih el Uthejmin)

27.07.2017 10:38 AM | No Comments

Autor: Muhamed iben Salih el Uthejmin Perktheu: Bledar Karaj el Albani   Parathënie Falënderimi i takon vetëm Allahut, Atë fafënderojmë, Atij i mbështetemi për ndihmë, i kërkojmë falje për gjynahet tona dhe tek Ai kthehemi me pendim. I mbështetemi...

Read more

Muajt e shenjtë

26.07.2017 10:27 AM | No Comments

Muajt e shenjtë Dhe vlera e dhjetëditëshit të parë të Dhul Hixhes Përgatiti: Bledar Albani Allahu i Madhëruar thotë: إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتَابِ اللّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَات وَالأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ذَلِكَ الدِّينُ...

Read more

AGJËRIMET VULLNETARE TË VITIT

14.07.2017 3:59 PM | No Comments

  I Derguari i Allahut (salallahu alejhi ue selem) na nxit për të agjëruar në ditët e mëposhtme 1. Gjashtë ditë nga muaji Sheval Ebu Ejub El Ensari transmeton se Profeti (a.s.) ka thënë: “Kush e agjëron muajin e...

Read more

Plotesimi i diteve te agjerimit dhe agjerimet vullnetare

27.06.2017 10:12 AM | No Comments

Plotesimi i diteve te agjerimit dhe agjerimet vullnetare Nga libri “Fikhu Suneh” Autor: Sejjid Sabik Përkthyer nga një grup përkthyesish Nxjerrja e Haditheve: Bledar Albani   Plotësimi i ditëve të agjërimit të lëna mangut   Lejohet për ata që...

Read more

Festat e Bajrameve

24.06.2017 2:17 PM | No Comments

Dispozitat e dy Festave të Bajrameve në Sunnetin e Pastër Autor: Shejh Ali el Halebi Përktheu: Edmond Fatmir Ajdini Recensoi: Bledar Albani بسم الله الرحمن الرحيم Parathënie   Falënderimi i takon vetëm Allahut. Vetëm Atë falenderojmë, Atij i kërkojmë...

Read more

Agjerimi – Fikhu Suneh (4) – Nata e Kadrit, Itikafi

19.06.2017 10:22 AM | No Comments

NATA E KADRIT DHE QENDRIMI NE XHAMI – ITIKAF Nga libri “Fikhu Suneh” Autor: Sejjid Sabik Përkthyer nga një grup përkthyesish Nxjerrja e Haditheve: Bledar Albani Nata e Kadrit Vlera e saj   Nata e Kadrit është nata më...

Read more

Agjërimi i Ramazanit (10) – ZEKATI I FITRIT

16.06.2017 11:36 AM | No Comments

ZEKATI I FITRIT Nga Libri: Agjërimi i Muhamedit (Salallahu alejhi ue selem) në Ramazan Autor: Selim el Hilali & Ali el Halebi Përktheu: Unejs Murati Recensoi: Bledar Albani   22. Zekati i Fitrit 1. Gjykimi për të: Zekati i...

Read more

Kapitulli i Agjërimit – Tirmidhiu (2)

08.06.2017 3:23 PM | No Comments

KAPITULLI I AGJËRIMIT (2) Nga Libri: Sunenu et Tirmidhi Perkujdesje dhe recensim: Meshhur Hasen al Selman Me gjykimet e shejh Albanit per graden e haditheve Përktheu: Edmond Ajdini Tema (26) Çfarë ka ardhur për agjëruesin i cili ha apo...

Read more

KAPITULLI I AGJERIMIT (1) – TIRMIDHIU

07.06.2017 10:41 AM | No Comments

KAPITULLI I AGJËRIMIT Nga Libri: Sunenu et Tirmidhi Perkujdesje dhe recensim: Meshhur Hasen al Selman Me gjykimet e shejh Albanit per graden e haditheve Përktheu: Edmond Ajdini Tema (1) Çfarë ka ardhur mbi vlerën e muajit të Ramazanit 682-...

Read more

Agjërimi i Ramazanit (8) – NATA E KADRIT

06.06.2017 11:30 AM | No Comments

NATA E KADRIT Nga Libri: Agjërimi i Muhamedit (Salallahu alejhi ue selem) në Ramazan Autor: Selim el Hilali & Ali el Halebi Përktheu: Unejs Murati Recensoi: Bledar Albani 19. Nata e Kadrit Vlera e saj është madhështore, për atë...

Read more

Hadithe të dobëta për muajin e Ramazanit

04.06.2017 3:34 PM | No Comments

Hadithe të dobëta që përhapen tek njerëzit lidhur me muajin e Ramazanit Nga Libri: Agjërimi i Muhamedit (Salallahu alejhi ue selem) në Ramazan Autor: Selim el Hilali & Ali el Halebi Përktheu: Unejs Murati Recensoi: Bledar Albani 23. Disa...

Read more

Agjërimi i Ramazanit (9)

01.06.2017 12:33 PM | No Comments

Itikafi dhe Namazi i Teravive   Nga Libri: Agjërimi i Muhamedit (Salallahu alejhi ue selem) në Ramazan Autor: Selim el Hilali & Ali el Halebi Përktheu: Unejs Murati Recensoi: Bledar Albani   20. Itikafi   1. Urtësia e tij:...

Read more

Agjërimi i Ramazanit (7)

31.05.2017 11:26 AM | No Comments

Gjërat që e prishin agjërimin, Kompensimi dhe Shlyerja e Agjërimit të prishur   Nga Libri: Agjërimi i Muhamedit (Salallahu alejhi ue selem) në Ramazan Autor: Selim el Hilali & Ali el Halebi Përktheu: Unejs Murati Recensoi: Bledar Albani  ...

Read more

Agjërimi i Ramazanit (6)

30.05.2017 11:14 AM | No Comments

IFTARI Nga Libri: Agjërimi i Muhamedit (Salallahu alejhi ue selem) në Ramazan Autor: Selim el Hilali & Ali el Halebi Përktheu: Unejs Murati Recensoi: Bledar Albani   14. Iftari 1. Kur bën iftar agjëruesi? Allahu i Lartësuar thotë: “pastaj...

Read more

Agjërimi i Ramazanit (5)

26.05.2017 6:11 PM | No Comments

Çfarë gjërave duhet t’u largohet agjëruesi? Gjërat që lejohen për agjëruesin Allahu dëshiron lehtësim për ju, e nuk dëshiron vështirësim   Nga Libri: Agjërimi i Muhamedit (Salallahu alejhi ue selem) në Ramazan Autor: Selim el Hilali & Ali el...

Read more

Këshilla mjekësore për një agjërim të shëndetshëm

26.05.2017 5:24 PM | No Comments

Nga mëshira e Zotit të madh për njeriun, ka bërë që muaji i Ramazanit të jetë jo vetëm shkak për afrimin shpirtëror tek Allahu, dhe jo vetëm shkak për derdhjen e mëshirës së Tij mbi agjëruesit, por ka bërë...

Read more

AGJËRIMI FILLON DITËN KUR AGJËROJNË NJERËZIT

25.05.2017 4:24 PM | No Comments

AGJËRIMI FILLON DITËN KUR AGJËROJNË NJERËZIT, FITRI FESTOHET DITËN KUR E FESTOJNË NJERËZIT DHE KURBANI BËHET DITËN KUR E BËJNË NJERËZIT Nga Vargu i Haditheve të Sakta Dhe diçka prej dispozitave dhe dobive që ato përmbajnë Shejh Muhamed Nasirudin el...

Read more

I SËMURI NË MUAJIN E RAMAZANIT

23.05.2017 12:02 AM | No Comments

UDHËZUES MJEKËSOR PËR TË SËMURIN  NË MUAJIN E RAMAZANIT   Me hyrjen e muajit të begatë të Ramazanit për çdo vit, shumë të sëmurë pyesin nëse munden të agjërojnë apo jo, dhe nëse agjërimi i Ramazanit do ia përkeqësonte...

Read more

Zekati 1

22.05.2017 6:12 PM | No Comments

ZEKATI Nga libri “Fikhu Suneh” Autor: Sejjid Sabik Përkthyer nga një grup përkthyesish Nxjerrja e Haditheve: Bledar Albani   Ligjshmëria e zekatit يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ)تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ...

Read more

Agjërimi i Ramazanit (4)

21.05.2017 6:08 PM | No Comments

SYFYRI Nga Libri: Agjërimi i Muhamedit (Salallahu alejhi ue selem) në Ramazan Autor: Selim el Hilali & Ali el Halebi Përktheu: Unejs Murati Recensoi: Bledar Albani   10. Syfyri 1. Urtësia në syfyr Allahu e ka bërë obligim për...

Read more

Shkurtimi dhe bashkimi mes dy namazeve

21.05.2017 9:46 AM | No Comments

Fetua në lidhje me rregullat e shkurtimit të namazit dhe bashkimit mes dy namazeve Dijetari i madh dhe shejhu i nderuar Abdulaziz bin Bazi (Allahu e mëshiroftë!) Përktheu: Ebu Duxhanah, Shuajb Rexha   Parathënia e botuesit (të librit në...

Read more

Agjërimi i Ramazanit (3)

20.05.2017 8:05 AM | No Comments

SI TË AGJËROSH RAMAZANIN? Agjërimi i Muhamedit (Salallahu alejhi ue selem) në Ramazan Autor: Selim el Hilali & Ali el Halebi Përktheu: Unejs Murati Recensoi: Bledar Albani   6. Dispozitat e agjërimit Dije, o ti musliman, o rob i...

Read more

Agjërimi i Ramazanit (2)

18.05.2017 10:01 AM | No Comments

VLERA E MUAJIT RAMAZAN DHE DETYRUESHMERIA E AGJERIMIT TE TIJ Nga Libri: Agjërimi i Muhamedit (Salallahu alejhi ue selem) në Ramazan Autor: Selim el Hilali & Ali el Halebi Përktheu: Unejs Murati Recensoi: Bledar Albani 2. Vlera e muajit...

Read more

Papastërtitë dhe Pastrimi i tyre

17.05.2017 10:21 AM | No Comments

PAPASTERTITE (NEXHASET) Shkëputur nga libri “Fikhu Suneh” Autor: Sejjid Sabik Përkthyer nga një grup përkthyesish Nxjerrja e Haditheve: Bledar Albani Fjala “nexhese” ka të bëjë me lëndët e papastra, të cilave muslimani duhet t’u largohet dhe t’i lajë nëse...

Read more

Forma e Namazit

16.05.2017 3:37 PM | No Comments

Përmbledhje e formës së namazit të Muhamedit (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!), që nga Tekbiri fillestar deri në dhënien e Selamit, sikur ta shohësh atë   Autor: Muhamed Nasirudin el Albani (Allahu e mëshiroftë!) Përktheu: Bledar Albani...

Read more

Mposhtja e etjes

16.05.2017 10:46 AM | No Comments

Këshilla të vlefshme për mposhtjen e etjes  gjatë agjërimit të Ramazanit në ditët e nxehta verore   Me hyrjen e muajit të begatë të Ramazanit në stinën e verës, agjëruesit i vështirësohet më shumë çështja e etjes, normale kjo...

Read more

Posaçërisht për Gratë

14.05.2017 11:31 AM | No Comments

Menstruacionet   Në arabisht, fjala hajz, do të thotë “rrjedhje”. Këtu, kjo fjalë i referohet rrjedhjes së gjakut gjatë menstruacioneve (gjendje shëndetësore e gruas) dhe jo nga lindja e një fëmije apo nga humbja e virgjërisë. Shumica e dijetarëve...

Read more

GJËRAT QË E BËJNË TË LEJUAR MOSAGJËRIMIN

13.05.2017 4:26 PM | No Comments

GJËRAT QË E BËJNË TË LEJUAR MOSAGJËRIMIN DHE RREGULLAT E SHLYERJES SË AGJËRIMIT TË PRISHUR   Tema Agjërimi dhe mosagjërimi në udhëtim 53. Aisha (Allahu qoftë i kënaqur me të!) transmeton se Hamza ibën Amër el Eslemi i tha...

Read more

KUSHTET E NAMAZIT

11.05.2017 1:25 PM | No Comments

KUSHTET E NAMAZIT    Shkëputur nga libri “Fikhu Suneh” Autor: Sejjid Sabik Përkthyer nga një grup përkthyesish Nxjerrja e Haditheve: Bledar Albani Në mënyrë që namazi i personit të pranohet, ai duhet të plotësojë disa kushte. E nëse lihet...

Read more

Pastrimi

05.05.2017 11:11 AM | No Comments

Pastrimi (Et-Tahara) Shkëputur nga libri “Fikhu Suneh” Autor: Sejjid Sabik Përkthyer nga një grup përkthyesish Nxjerrja e Haditheve: Bledar Karaj el Albani Sipas burimeve të Sheriatit islam, uji ndahet në katër lloje: (a) Uji absolut (Mutlak) (b) Uji i...

Read more

Namazi i vitrit

03.05.2017 11:07 AM | No Comments

Namazi i vitrit Shkëputur nga libri “Fikhu Suneh” Autor: Sejjid Sabik Përkthyer nga një grup përkthyesish Nxjerrja e Haditheve: Bledar Albani, me gjykimet e shejh Albanit (Allahu e meshirofte!)   Namazi i vitrit Vlera dhe dispozita e tij Namazi...

Read more

Vlera e Agjërimit dhe llojet e tij – Fikhu Sunneh (1)

01.05.2017 10:45 AM | No Comments

Shkëputur nga libri “Fikhu Suneh” Autor: Sejjid Sabik Përkthyer nga një grup përkthyesish Nxjerrja e Haditheve: Bledar Albani   AGJËRIMI (ES-SIJAM) Sijam në përgjithësi do të thotë “të ndalohesh nga diçka”. Për shembull, një ajet kuranor thotë: “Unë i...

Read more

Agjërimi i Ramazanit (1)

30.04.2017 9:28 AM | No Comments

Agjërimi i Muhamedit (Salallahu alejhi ue selem) në Ramazan Autor: Selim el Hilali & Ali el Halebi Përktheu: Unejs Murati Recensoi: Bledar Albani   1. Dobitë e agjërimit Në Librin Famëlartë të Allahut të Madhëruar kanë zbritur ajete të...

Read more

Gusli – Larja e të gjithë Trupit

25.04.2017 11:27 AM | No Comments

LARJA E PLOTË (GUSLI) Shkëputur nga libri “Fikhu Suneh” Autor: Sejjid Sabik Përkthyer nga një grup përkthyesish Nxjerrja e Haditheve: Bledar Karaj el Albani   Gusli është larja e të gjithë trupit me ujë. Allahu thotë në Kuran: وَإِنْ...

Read more

Ezani – Sunenu Tirmidhi

02.04.2017 4:01 PM | No Comments

(27) Tema Ç’farë ka ardhur për ezanin e parë në Islam   189- (Hasen) Na ka treguar Seid ibën Jahja ibën Seid El-Emevi, ka thënë: Na ka treguar babai im, ka thënë: Na ka treguar Muhamed ibën Is’hak: Nga...

Read more

TREGU I KAPITALIT

08.02.2017 4:23 PM | Comments Off on TREGU I KAPITALIT

Tregu i Kapitalit – BURSA   NË PESHOREN E LEGJISLACIONIT ISLAM Hyrje Falënderimi i takon vetëm Allahut. Vetëm Atë falenderojmë, Atij i kërkojmë ndihmë dhe falje të gjynaheve tona. I kërkojmë mbrojtje Allahut prej të keqes së veteve (shpirtrave) dhe...

Read more

Trashëgimia në Islam

29.01.2017 12:53 PM | No Comments

TRASHEGIMIA NE ISLAM Shkëputur nga libri “Fikhu Suneh” Autor: Sejjid Sabik Përkthyer nga një grup përkthyesish Nxjerrja e Haditheve me gjykimet e shejh Albanit: Bledar Albani Përkufizim El Feraid është shumësi i fjalës ferida që vjen nga fjala El...

Read more

TESTAMENTI

28.01.2017 5:07 PM | No Comments

TESTAMENTI NE ISLAM Shkëputur nga libri “Fikhu Suneh” Autor: Sejjid Sabik Përkthyer nga një grup përkthyesish Nxjerrja e Haditheve me gjykimet e shejh Albanit: Bledar Albani Përkufizim Fjala testament vjen nga fjala arabe uesija, që do të thotë të...

Read more

30 Përgëzime

27.01.2017 10:59 AM | No Comments

30 Përgëzime mbi vlerën e namazit Përgatiti: Ijd El-Anezij Përktheu: Arjan Ahmesula Falenderimi i takon Allahut, Zotit të botërave. Paqja dhe mëshira e Allahut qofshin mbi zotërinë e të Dërguarëve, e në vijim: Vëlla musliman! Po të drejtohem ty me disa...

Read more

Abdesi – Fikhu Suneh

26.01.2017 5:25 PM | No Comments

Abdesi – Pastrimi për kryerjen e Faljes Shkëputur nga libri “Fikhu Suneh” Autor: Sejjid Sabik Përkthyer nga një grup përkthyesish Nxjerrja e Haditheve me gjykimet e shejh Albanit: Bledar Albani Këtu do të gjeni: Domethënia abdesit Vlerat e abdesit...

Read more

Namazi – Tirmidhiu

26.01.2017 3:28 PM | No Comments

(47) Tema Ç’farë ka ardhur për numrin e namazeve që Allahu u ka ngarkuar robëve të Tij   213- (Sahih) Na ka treguar Muhamed ibën Jahja En-Nijsaburi, ka thënë: Na ka treguar Abdurr-Rrazaku, ka thënë: Na ka njoftuar Meamar: Nga...

Read more

PAPASTERTITE

25.01.2017 11:26 PM | No Comments

PAPASTERTITE – NEXHASET Shkëputur nga libri “Fikhu Suneh” Autor: Sejjid Sabik Përkthyer nga një grup përkthyesish Nxjerrja e Haditheve: Bledar Albani   Fjala “nexhese” ka të bëjë me lëndët e papastra, të cilave muslimani duhet t’u largohet dhe t’i...

Read more

Pasuria – Meshhur Hasen

24.01.2017 8:56 PM | No Comments

PASURIA DHE GJYKIMI I SAJ NE ISLAM Autor: Meshhur ibën Hasen Al Selman Përktheu: Bledar Albani   Falënderimet i takojnë vetëm Allahut, vetëm Atë falenderojmë, prej Tij kërkojmë ndihmë dhe falje të gjynaheve tona. I lutemi Allahut të na...

Read more

Pelegrinazhi

02.09.2016 2:22 PM | No Comments

  Përmbledhje e dispozitave të Pelegrinazhit në Shtëpinë e Lashtë të Allahut Nga publikimet e Qendrës “Imam Albani”, në Jordani Përktheu: Bledar Albani   * Dita e “Tervijes“, dita e tetë e muajit Dhul Hixhe: 1.. Në këtë ditë...

Read more

Tesbihet dhe Lutjet qe behen pas Namazeve Farz

08.08.2016 2:32 PM | No Comments

Lutjet që bëhen pas dhenies selam ne namazet farz   Shkëputur nga libri “Fikhu Suneh” Autor: Sejjid Sabik Përkthyer nga një grup përkthyesish Nxjerrja e Haditheve: Bledar Albani   Është sunet që personi që falet të përdorë një sërë fjalësh...

Read more

Çfare e prish agjerimin

10.06.2016 11:46 AM | No Comments

TEMAT ÇFARË E PRISH AGJËRIMIN ÇFARË ËSHTË E URRYER DHE ÇFARË PREFEROHET GJATË TIJ   Tema Çfarë ka ardhur për Hixhamen   18. Rafi’ ibën Hadixh thotë: “I Dërgari i Allahut (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të!)...

Read more

Statusi i shkencës së mjekësisë në Islam

06.11.2015 9:44 PM | No Comments

Statusi i shkencës së mjekësisë në Islam   Falënderimi i qoftë All-llahut, ne e lavdërojmë Atë dhe kërkojmë ndihmë dhe falje prej Tij!  Kërkojmë strehim tek Allahu nga të këqijat e vetes dhe të veprave tona! Atë që Allahu...

Read more

Së gjashti: Shenja dhe orientime për pasuesit e Sunetit që i mungojnë shumë prej të rinjve të ymetit

09.10.2015 8:32 PM | No Comments

Tema te rendesishme rreth Xhihadit Së pari: Rëndësia e Xhihadit në Islam Së dyti: Përkufizimi dhe domethënia e Xhihadit Së treti: Kushtet e obligueshmërisë së Xhihadit Së katërti: Dispozitat dhe rregullat e Xhihadit Së pesti: Vërejtje rreth Xhihadit në...

Read more

3. Urdhri për Xhihad është nga detyrat dhe të drejtat e udhëheqësit

05.10.2015 8:58 PM | No Comments

  Tema te rendesishme rreth Xhihadit Së pari: Rëndësia e Xhihadit në Islam Së dyti: Përkufizimi dhe domethënia e Xhihadit Së treti: Kushtet e obligueshmërisë së Xhihadit Së katërti: Dispozitat dhe rregullat e Xhihadit Së pesti: Vërejtje rreth Xhihadit...

Read more

2. Kurrë mos akuzo dijetarët edhe nëse ata thonë të kundërtën e asaj që beson ti

07.09.2015 9:18 PM | No Comments

Tema te rendesishme rreth Xhihadit Së pari: Rëndësia e Xhihadit në Islam Së dyti: Përkufizimi dhe domethënia e Xhihadit Së treti: Kushtet e obligueshmërisë së Xhihadit Së katërti: Dispozitat dhe rregullat e Xhihadit Së pesti: Vërejtje rreth Xhihadit në...

Read more

Obligueshmëria e Haxhit dhe Umras

28.08.2015 10:38 AM | Comments Off on Obligueshmëria e Haxhit dhe Umras

Obligueshmëria e Haxhit dhe Umras, si dhe sevapi i tyre – Munteka el Ahbar – Mexhd Iben Tejmije – me gjykimet e shejh Albanit per hadithet – Punoi Bledar Albani   1. Transmetohet nga Ebi Hurejra (Allahu qoftë i...

Read more

Vërejtje rreth Xhihadit në ditët e sotme

01.08.2015 2:37 PM | No Comments

Tema te rendesishme rreth Xhihadit Së pari: Rëndësia e Xhihadit në Islam Së dyti: Përkufizimi dhe domethënia e Xhihadit Së treti: Kushtet e obligueshmërisë së Xhihadit Së katërti: Dispozitat dhe rregullat e Xhihadit Së pesti: Vërejtje rreth Xhihadit në...

Read more

ZGJIDHJA E AKTIT TË MARTESËS DHE PASOJAT E SAJ

30.07.2015 5:03 PM | No Comments

  ZGJIDHJA E AKTIT TË MARTESËS DHE PASOJAT E SAJ MES KODIT TË FAMILJES TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË DHE KODIT TË GJENDJES CIVILE TË JORDANISË STUDIM JURIDIK SHERIATIK KRAHASUES   Autor: Dr. BLEDAR ALBANI Mbikëqyrës: Prof. Dr. Khaluk Muhamed...

Read more

Rregullat e Xhihadit

26.07.2015 9:27 PM | No Comments

Tema te rendesishme rreth Xhihadit Së pari: Rëndësia e Xhihadit në Islam Së dyti: Përkufizimi dhe domethënia e Xhihadit Së treti: Kushtet e obligueshmërisë së Xhihadit Së katërti: Dispozitat dhe rregullat e Xhihadit Së pesti: Vërejtje rreth Xhihadit në...

Read more

Kushtet e detyrueshmërisë së Xhihadit për muslimanin

25.07.2015 11:35 PM | No Comments

Tema te rendesishme rreth Xhihadit Së pari: Rëndësia e Xhihadit në Islam Së dyti: Përkufizimi dhe domethënia e Xhihadit Së treti: Kushtet e obligueshmërisë së Xhihadit Së katërti: Dispozitat dhe rregullat e Xhihadit Së pesti: Vërejtje rreth Xhihadit në...

Read more

Së dyti: Përkufizimi dhe domethënia e Xhihadit

24.07.2015 5:41 PM | No Comments

Tema te rendesishme rreth Xhihadit Së pari: Rëndësia e Xhihadit në Islam Së dyti: Përkufizimi dhe domethënia e Xhihadit Së treti: Kushtet e obligueshmërisë së Xhihadit Së katërti: Dispozitat dhe rregullat e Xhihadit Së pesti: Vërejtje rreth Xhihadit në...

Read more

Rëndësia e Xhihadit në Islam

24.07.2015 5:36 PM | No Comments

Tema te rendesishme rreth Xhihadit Së pari: Rëndësia e Xhihadit në Islam Së dyti: Përkufizimi dhe domethënia e Xhihadit Së treti: Kushtet e obligueshmërisë së Xhihadit Së katërti: Dispozitat dhe rregullat e Xhihadit Së pesti: Vërejtje rreth Xhihadit në...

Read more

TEMA TË RËNDËSISHME RRETH XHIHADIT

19.07.2015 10:39 PM | No Comments

  Lavdëroi: Dijetari i madh Salih ibën Feuzan ibën Abdullah el Feuzan Autor: Shejh Abdullah ibën Sead ibën Muhamed Eba Husejn Përktheu: Dr. Bledar Karaj el Albani Tema te rendesishme rreth Xhihadit Së pari: Rëndësia e Xhihadit në Islam...

Read more

ZEKATI I FITRIT – Munteka El Ahbar – Mexhd Iben Tejmije – Me Gjykimet E Shejh Albanit Per Hadithet – Përktheu Bledar Albani

12.07.2015 10:13 AM | Comments Off on ZEKATI I FITRIT – Munteka El Ahbar – Mexhd Iben Tejmije – Me Gjykimet E Shejh Albanit Per Hadithet – Përktheu Bledar Albani

Tema Zekati i Fitrit 91. Ibën Umeri (Allahu qoftë i kënaqur me të!) thotë: “I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të!) e bëri detyrim zekatin e Fitrit në Ramazan: një tas me hurma, ose...

Read more

KAPITULLI I I’TIKAFIT DHE NATA E KADRIT – Munteka El Ahbar – Mexhd Iben Tejmije – Me Gjykimet E Shejh Albanit Per Hadithet – Përktheu Bledar Albani

11.07.2015 1:35 AM | Comments Off on KAPITULLI I I’TIKAFIT DHE NATA E KADRIT – Munteka El Ahbar – Mexhd Iben Tejmije – Me Gjykimet E Shejh Albanit Per Hadithet – Përktheu Bledar Albani

KAPITULLI I ITIKAFIT 1. Aisha (Allahu qoftë i kënaqur me të!) thotë: “I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të!) qëndronte në Itikaf (mbyllur në xhami për adhurim) dhjetë netët e fundit të Ramazanit, deri...

Read more

Ndarja e Trashegimise ne Islam – nga Libri Fikhus-Sunneh

21.04.2015 5:52 PM | Comments Off on Ndarja e Trashegimise ne Islam – nga Libri Fikhus-Sunneh

Titulli i origjinalit Fikhus-Sunneh   Autor Sejjid Sabik ________________________________________________ Legjislacioni i Traditës Profetike Përkthyer nga nje grup perkthyesish. Nxjerrja Haditheve:  Dr. Bledar Karaj Albani                       Ndarja e trashëgimisë (El Feraid)   Përkufizimi i saj El Feraid...

Read more

Përzgjedhja ndërmjet haxhit “Temetu”, “Ifrad”dhe “Ikran” – Munteka el Ahbar

15.09.2014 8:29 PM | Comments Off on Përzgjedhja ndërmjet haxhit “Temetu”, “Ifrad”dhe “Ikran” – Munteka el Ahbar

Përzgjedhja ndërmjet haxhit “Temetu”, “Ifrad” dhe “Ikran”, si dhe sqarimi se cili është më i miri prej tyre Transmetohet nga Aisha se ka thënë: “Dolëm me të Dërguarin e Allahut (Paqja dhe Bekimi i Allahut qofshin mbi të!) dhe...

Read more

Vendet e përcaktuara për veshjen e Ihramit dhe bërjen e nijetit për Haxh apo Umra

15.09.2014 8:21 PM | Comments Off on Vendet e përcaktuara për veshjen e Ihramit dhe bërjen e nijetit për Haxh apo Umra

Vendet e përcaktuara për veshjen e Ihramit dhe bërjen e nijetit për haxh apo umra, dhe lejimi i kësaj para se të arrish në ato vende Transmetohet nga Ibën Abasi (Allahu qoftë i kënaqur prej tij!) se ka thënë:...

Read more

Fillimi i Agjerimit te Ramazanit – Kapitulli i Agjerimit – Munteka el Ahbar – Mexhd Iben Tejmije – Me gjykimet e shejh Albanit per Hadithet – Perktheu Bledar Albani

27.06.2014 12:03 AM | No Comments

KAPITULLI I AGJËRIMIT   Tema Vërtetimi i hyrjes së Ramazanit dhe mbylljes së tij nga dëshmitarët Ibën Omeri (Allahu qoftë i kënaqur me të!) thotë: “Disa njerëz po ruanin hënën (e Ramazanit), dhe unë lajmërova të Dërguarin e Allahut...

Read more

Gjithcka per kohet e namazeve – nga Sunenu Tirmidhi

14.02.2014 3:27 PM | No Comments

  SUNENU  ET-TIRMIDHI Apo Gjithpërfshirësi i shkurtuar i suneteve të të Dërguarit të Allahut (sal-lallahu alejhi ue sel-lem) Dhe Njohja e Haditheve të sakta, të sëmura dhe ato me të cilat punohet I njohur me titullin XHAMIU ET-TIRMIDHI I...

Read more

Tejemumi – Fikhu Sunneh

24.12.2013 12:35 PM | No Comments

TEJEMUMI   Shkëputur nga libri “Fikhu Suneh” Autor: Sejjid Sabik Përkthyer nga një grup përkthyesish Nxjerrja e Haditheve: Bledar Albani Përkufizimi i tij  Nga ana etimologjike tejemum do të thotë “qëllim, synim”. Në legjislacionin islam, ai i referohet “të...

Read more

Agjërimi – Fikhu Sunneh (3)

16.07.2013 10:35 PM | No Comments

  Shkëputur nga libri “Fikhu Suneh” Autor: Sejjid Sabik Përkthyer nga një grup përkthyesish Nxjerrja e Haditheve: Bledar Albani   Rregulla rreth agjërimit   Për atë që agjëron është e pëlqyeshme të veprojë si më poshtë: 1- Ngrënia e...

Read more

RREGULLAT E SHITBLERJES NE ISLAM (4) – Dhurimi

29.05.2013 8:49 PM | No Comments

  Ç’është dhurimi Dhurimi është falja e një plaçke dikujt tjetër pa pagesë dhe duke qenë dhuruesi gjallë. Nxitja në të Ebu Hurejra (radiallahu anhu) transmeton se i Dërguari i Allahut (sal-lallahu alejhi ue sel-lem) ka thënë: “Dhuroni që...

Read more

RREGULLAT E SHITBLERJES NE ISLAM (3) – SHOQERITE TREGTARE

29.05.2013 8:03 PM | No Comments

  Ç’është shoqëria tregtare Shoqëria tregtare është një marrëveshje që bëhet ndërmjet dy personave apo më shumë që të bashkohen me qëllim që të arrijnë të fitojnë në tregti. Kjo shoqëri mund të ndodh edhe pa ndonjë marrëveshje siç...

Read more

RREGULLAT E SHITBLERJES NE ISLAM (2) – Ndalimi i Kamatës

29.05.2013 7:56 PM | No Comments

  Shkëputur nga libri “El Vexhiz fi fikhis sunneh uel kitabil aziz” Autor: Abduladhim ibën Bedevi el Halefi Përktheu: Bledar Albani   Ç’është kamata Kamata (apo fajdeja) është shtesa në origjinën e diçkaje si në Fjalën e Allahut: “…dhe...

Read more

RREGULLAT E SHITBLERJES NE ISLAM

29.05.2013 7:45 PM | No Comments

  Shkëputur nga libri “El Vexhiz fi fikhis sunneh uel kitabil aziz” Autor: Abduladhim ibën Bedevi el Halefi Përktheu: Bledar Albani   Ç’është shitblerja Shitja është kalimi i diçkaje që ke në pronësi tek dikush tjetër kudrejt një vlere. Ndërsa...

Read more

MES-HU MBI MESTE

23.05.2013 11:14 PM | No Comments

  Studime dhe fetva në lidhje me mes’hun mbi Meste   Shkëputur nga broshura me titull “Buhuthun ue Fetaua fil Mes’hi alel Khufejn” E shejhut dhe dijetarit te madh Muhamed ibën Salih el Uthejmin Përktheu Shuajb Rexha Ebu Duxhanah...

Read more

Radio Kurani


Shejh Saud Shurejm


Kategoritë